Euromedlab 2001

…Témata kongresových jednání i expozice přístrojového laboratorního vybavení dokazují výrazný pokrok tohoto oboru. Moderní technika umožňuje stanovovat stále přesněji mikrokvanta metabolitů, zpracovávat větší množství vzorků s minimální ztrátou času a zároveň minimalizovat riziko…

V pražském Kongresovém centru se ve dnech 26.-31. května koná mezinárodní setkání klinických chemiků a biochemiků Euromedlab, v jehož rámci proběhne 14. Evropský kongres klinické chemie a laboratorní medicíny a 5. Český národní kongres klinické biochemie.

Témata kongresových jednání i expozice přístrojového laboratorního vybavení dokazují výrazný pokrok tohoto oboru. Moderní technika umožňuje stanovovat stále přesněji mikrokvanta metabolitů, zpracovávat větší množství vzorků s minimální ztrátou času a zároveň minimalizovat riziko personálu při práci s kontaminovanými vzorky. Zároveň roste počet odborných sdělení, které hodnotí užitečnost laboratorních vyšetření pro klinickou praxi. Kongresová jednání přinesou novinky z oboru molekulární biologie a farmakogenomiky ve vztahu k vývoji nových léků. Blok přednášek o technologických aspektech molekulární biologie proběhne v úterý 29. května pod záštitou Japonské společnosti klinické chemie. Velká pozornost je mimo jiné věnována otázkám nádorových markerů a diagnostice poškození myokardu při ICHS. Není bez zajímavosti že celkem 56 posterových sdělení se dotýká problematiky antioxidantů. (jp)

Ohodnoťte tento článek!