Evropské dotace pomáhají péči o nezralé novorozence ve VFN

Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se daří čerpat finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj na realizaci projektu „Péče o nezralé novorozence“ v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

TISKOVÁ ZPRÁVA VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) získala díky evropské dotaci finanční podporu pro projekt „Péče o nezralé novorozence“, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21564, který je realizován v partnerství s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem projektu „Péče o nezralé novorozence“ bylo v rámci jeho realizační fáze pořídit přístrojové vybavení, prostřednictvím kterého bude podpořen výzkum v oblasti zkvalitnění péče o nezralé novorozence a následná implementace výsledků výzkumu do klinické praxe.

V rámci projektu bylo pořízeno pro oddělení neonatologie Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK celkem 31 moderních zdravotnických přístrojů za téměř 19 miliónů korun, přičemž dotace v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost činí více než 15,7 mil. Kč a zbývající finanční prostředky na nákup zdravotnických přístrojů hradí VFN z vlastních zdrojů.

Konkrétně byly nakoupeny:

Kombinované inkubátory pro intenzivní péči s možností varianty otevřeného lůžka – 6 ks,
Vícemódové ventilátory pro novorozence – 5 ks,
Ventilační přístroje pro resuscitaci novorozenců – 4 ks,
HFNC – vysokoprůtokové vlhčené intranasální kanyly – 6 ks,
NCAP systémy (přístroje pro neinvazivní ventilační podporu) – 6 ks,
Monitor regionální oxygenace tkání metodou NIRS – near infrared spectroscopy – 1 ks,
Monitory vitálních funkcí pro porodní sál – 2 ks,
UZ diagnostický přístroj s možností vyšetření funkční echokardiografie novorozenců – 1 ks.

Projekt přispěje zejména k řešení následujících výzkumných úkolů:

– Zavedení nových postupů a technik při resuscitaci a stabilizaci extrémně nezralých novorozenců (tzv. zlatá hodina),

– Optimalizace umělé plicní ventilace a její vliv na morbiditu nezralých novorozenců (volume target ventilation),
– Stabilizace plicního objemu neinvazivní ventilační podporou a vliv na zkrácení a snížení potřeby umělé plicní ventilace (bi-level nasal CPAP).
– Zhodnocení významu funkční echokardiografie a NIRS spektroskopie (Near Infra-Red Spectroscopy) pro zlepšení selektivní cílené léčby cirkulačních poruch nezralých novorozenců.

Hlavním záměrem projektu je prostřednictvím nově pořízeného přístrojového vybavení implementovat do klinické praxe “best practices“ v léčbě nezralých novorozenců a zároveň vytvořit ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze špičkové neonatologické pracoviště s mezinárodní prestiží v oblasti vzdělávání a výzkumu.

Ohodnoťte tento článek!