Experimentální léčba zlepšila stav Brita s lidskou variantou BSE

Díky experimentální terapii se stabilizoval zdravotní stav mladého Brita trpícího novou variantní Creutzfeld-Jacobovou chorobou (vCJD), potvrdila jeho rodina. Mladík, který je jediným známým pacientem na světě přežívajícím už tři roky tuto chorbu, se už nenachází v „konečné fázi“ choroby…

BELFAST –

Otec mladíka vymohl na britské justici povolení k tomu, aby jeho syn – dvacetiletý Jonathan Simms – mohl být experimentálně léčen metodou, která nikdy nebyla vyzkoušena na člověku do ledna roku 2002.

Terapii spočívající v přímém injekčním vstřikování pentosan polysulfátu (PPS) do pacientova mozku aplikuje lékařský tým u Jonathana Simmse už dva roky a metoda, zdá se, dokázala zastavit progresi nemoci.

„Budoucnost je nejistá, jedno však jisté je: bez této terapie by můj syn už stoprocentně bitvu se svou nemocí prohrál,“ řekl Don Simms.

Pomocí pentosanu je podle něj ve světě léčeno 12 pacientů, dva z toho i v USA, a Francie a Japonsko se chystají na rozsáhlé testy této metody.

Jonathan, který se před svým onemocněním těšil na kariéru úspěšného fotbalisty, po zásahu zákeřné choroby mimo jiné ztratil vládu nad svými končetinami a schopnost mluvit.

Od počátku terapie pomocí PPS však jeho otec zaznamenal výrazné zlepšení

synova zdravotního stavu, Jonathan například opět nabyl zraku a schopnosti polykat.

„Počítali jsme s riziky experimentální terapie. Pokud by léčba pentosanem způsobovala Jonathanovi bolest nebo hluboký stres, zastavili bychom ji a rozloučili bychom se s ním, ale nestalo se to,“ vyprávěl pacientův otec, který po mnoha peripetiích pro syna tuto nezaručenou slabou naději na uzdravení doslova vybojoval.

Variantní Creutzfeldt-Jakobova choroba (vCJD) je stejně jako BSE degenerativní onemocnění mozku, způsobené abnormálními bílkovinami (priony). Vede k demenci a poté nevyhnutelně ke smrti.

Variantní CJD byla poprvé spojena s konzumací hovězího masa zasaženého bovinní spongiformní encefalopatií (BSE), neboli nemocí šílených krav, v roce 1996.

V Británii, která je vCJD nejvíce zasažena, bylo v jejím důsledku registrováno už 147 prokázaných úmrtí, podle oficiálních údajů zveřejněných letos v srpnu. Druhou nejvyšší bilanci úmrtí na vCJD vykazuje Francie s devíti případy úmrtí na vCJD od roku 1996.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!