Experti horují pro další druhy substitučních programů, jen metadon nestačí

Chceme dosáhnout toho, aby metadon (náhražka za heroin) mohli předepisovat a podávat i obvodní lékaři. Efekt jeho užívání pro odvykání je vysoký, řekl pro Hospodářské noviny šéf Meziresortní protidrogové komise Josef Radimecký. – Můžete zhodnotit vývoj české drogové scény za poslední léta?…

Dochází k mírnému nárůstu počtu uživatelů drog, kteří požádají v daném roce o první léčbu. V roce 1999 to bylo zhruba 3880 žadatelů a loni asi 4184. Zaznamenali jsme mírný nárůst, ale není tak dramatický, jako v letech 1994-95 při nástupu he-roinu.

Dá se odhadnout celkový počet lidí, kteří berou drogy?

Máme náznaky, že zhruba pětina problémových uživatelů drog vyhledává odbornou pomoc nebo je v kontaktu s odborným zařízením. To je domněnka, kterou musíme teprve ověřit. Odhad problémových uživatelů drog se pohybuje od 30 do 60 tisíc lidí.

Nějaký čas už běží substituční, náhražkové programy. Podmínkou ke vstupu pro závislé lidi je příslib nebrat stimulující látky. Mnozí účastníci si ale po požití metadonu berou prášky, nebo si dokonce „šlehnou“. Léčba je tudíž k ničemu. Dá se tomu předejít?

Pokud se podíváme na zahraniční zkušenosti, tak k podobné recidivě dochází i tam. Ale po čase odpadnou ti, kterým neučarovala ani tak samotná droga jako život okolo ní. U těch, kteří vydrží, se zlepší jednak zdravotní stav, stabilizuje se rodinná situace, navážou nové nebo uspořádají staré vztahy s partnery, začnou pracovat, skončí s trestnou činností. V současné době běží v ČR devět metadonových programů v osmi městech a je v nich začleněno zhruba 400 lidí.

Uvažuje se o rozšíření substitučních programů ?

Samozřejmě. Těch zmíněných devět programů pod nestandardním režimem na svoji činnost dostává dotace od Ministerstva zdravotnictví. Naší snahou ale je, aby bylo podávání metadonu schváleno jako standardní léčba. Substituci by tak nabízela nejen specializovaná pracoviště, ale tyto látky by mohli podávat i odborníci, kteří k tomu budou proškoleni a certifikováni Ministerstvem zdravotnictví. Náhražky by byly k dostání v psychiatrické ambulanci, u obvodního lékaře, protože v menších městech nemá cenu budovat specializované pracoviště a přitom tam může být třeba pět klientů. Možnost substituce zůstává otevřena i dalším látkám, nejen metadonu, podle typů závislosti je možné podávat různé druhy náhražek. Jednak je to vuprenorfin, v zahraničí se zkouší i látka LAAM, existují i náhražky za amfetaminy. Metadon se používá zpravidla u těžkých závislostí, kde léčba může trvat několik let. Vuprenorfin slouží k rychlé detoxikaci, člověk se zbaví fyzické závislosti během měsíce, pak následuje dlouhá léčba psychické závislosti. Víme, že každý, kdo odvykal kouření, měl ještě po letech chuť si zapálit. Obdobně, ale mnohem silněji, to funguje u heroinu.

Jan Hrbáček, Hospodářské noviny, 14.6.2001

Ohodnoťte tento článek!