Expozice alergenu ovlivňuje schopnost bronchodilatace navozené inhalací

Odstranění alergenu může zlepšit plicní funkce u dětského astmatika, poznamenávají italští výzkumníci v článku v zářijovém vydání Journal of Allergy and Clinical Imunology. Dr. Vito Brusasco se svými kolegy z univerzity v Janově poznamenávají, že inhalace může odvrátit…

Odstranění alergenu může zlepšit plicní funkce u dětského astmatika, poznamenávají italští výzkumníci v článku v zářijovém vydání Journal of Allergy and Clinical Imunology. Dr. Vito Brusasco se svými kolegy z univerzity v Janově poznamenávají, že inhalace může odvrátit indukovanou bronchokonstrikci u zdravých jedinců, ale u astmatiků je její efekt výrazně nižší.

Ve své studii chtěli prokázat, zda vyvarování se alergenu může u atopických dětí s astmatem zlepšit pozitivní efekt inhalace.

Sledovali 14 dětí s diagnózou intermitentního astmatu s těžkými atakami a alergií na roztoče. Kontrolní skupinu tvořilo 9 zdravých dětí. Astmatické děti dodržovaly tříměsíční období „bez alergenu“ a po celou tuto dobu pobývaly v nemocnici v italských Alpách ve výšce 1756 m n.m.

VÝSLEDKY

Na začátku studie neměla inhalace u dětí žádný efekt na metacholinem vyvolanou bronchokonstrikci. Po ukončení tříměsíční periody byla však po inhalaci reverzibilita takovéto bronchokonstrikce signifikantní. Přesto však byl efekt inhalace menší u dětí s astmatem než u dětí zdravých.

Výzkumníci dále zjistili, že po odstranění alergenu bylo u atopických dětí značně sníženo procento eosinofilů v indukovaném sputu, nebyla však zjištěna žádná významná korelace v odpovědi dýchacích cest či v efektu inhalace.

ZÁVĚR

Autoři studie se domnívají, že kontinuální expozice alergenu může snížit schopnost dilatovat zúžené dýchací cesty pomocí inhalace a koresponduje s tíží astmatických záchvatů u alergických dětí.

Zdroj: J Allergy Clin Immunol 2004,114:505-51

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz//

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!