Farmaceutická poradna: jak je to se vzorky léků?

Další díl farmaceutické poradny se týká právní úpravy poskytování vzorků léčivých přípravků. Za jakých podmínek smí lékař od farmaceuické firmy tyto vzorky vzít? Smí je poskytnout i pacientům? Odpovídá JUDr. Jana Marečková…

Může farmaceutická firma poskytovat vzorky léčivých přípravků? Pokud ano, za jakých podmínek? Může poskytovat vzorky i pacientům?

Dle § 5 odst.1 písm.b) zákona o regulaci reklamy je dodávání vzorků léčivých přípravků považováno za reklamu na léčivé přípravky.

Vzorky léčivých přípravků mohou být dodávány pouze osobám, které jsou oprávněné léčivé přípravky předepisovat nebo léčivé přípravky vydávat.

Široké veřejnosti, tedy pacientům je zakázáno podle § 5a odst.4 zákona o regulaci reklamy vzorky poskytovat, a to ani vzorky léčivých přípravků, které jsou tzv. volně prodejné.

Pokud se týká dodávání vzorků odborníkům, je dodávání vzorků vázáno na určité podmínky, které jsou uvedeny v § 5b odst.7 zákona o regulaci reklamy.

Vzorky mohou být výše uvedeným osobám poskytnuty v omezeném množství nejmenšího registrovaného balení dostupného na trhu s nápisem „Neprodejný vzorek“ nebo „Bezplatný vzorek“.

Vzorky lze poskytovat pouze na písemnou žádost lékaře nebo lékárníka, která je podepsaná a je na ní datum vystavení. Obecně je zakázáno poskytovat vzorky přípravků obsahující omamné a psychotropní látky.

V oblasti dodávání vzorků očekáváme změnu právní úpravy, neboť v návrhu novely zákona o regulaci reklamy je, že vzorky léčivých přípravků budou moci být dodávány pouze osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat.

Pokud návrh novely projde v tomto znění, pak by nebylo možné vzorky léčivých přípravků dodávat osobám oprávněným léčivé přípravky vydávat, tedy lékárníkům.

Materiály připravuje JUDr. Jana Marečková **

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!