Financování specializované péče v České republice

Zdravotnictví a medicína a Nemocnice Na Homolce vás zvou na seminář s panelovou diskuzí na téma Financování specializované péče v České republice. Seminář se uskuteční 10. června od 9:00 do 12:00 hod. v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, program najdete v článku…

Zdravotnictví a medicína a Nemocnice Na Homolce si vás dovolují pozvat na seminář s panelovou diskuzí na téma

Financování specializované péče v České republice

Seminář se uskuteční 10. června od 9:00 do 12:00 hod.,

v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5.

VSTUP PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ A PRO NOVINÁŘE JE VOLNÝ, NENÍ NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT!

Seminář bude tvořen čtyřmi 40minutovými bloky, věnovanými vždy jednomu tématu:

1. Zadluženost nemocnic v ČR

a) Závazky po splatnosti u VZP překročily 9 miliard Kč

b) Zadluženost nemocnic je nejvyšší v posledních 10 letech

2. DRG

a) Důsledek politického tlaku, nebo snaha o spravedlivější úhradu za léčbu pacientů

b) Uhradí platba DRG oprávněné náklady nemocnic?

c) Přispěje zaváděný model ke kvalitě zdravotnické péče?

3. Financování specializované péče

a) Přístup VZP k úhradám specializované péče

b) Je správné zpochybňovat historické platby za již účtovaná období?

c) Má české zdravotnictví zdroje na financování specializované péče pro všechny?

4. Kategorizace nemocnic

a) Mají se nemocnice kategorizovat podle obtížnosti poskytované péče?

b) Existuje spojitost mezi typem nemocnice a kvalitou poskytované péče?

c) Role zdravotních pojišťoven při uzavírání smluvního vztahu s poskytovateli zdravotní péče

Jednotlivé bloky zahrnují: prezentaci (10 minut), panelovou diskuzi s vyjádřením členů panelu (15 minut) a reakcemi z pléna (15 minut).

Řečníci a panelisté:

Úvod: MUDr. Oldřich Šubrt, Csc., ředitel NNH

1. Zadluženost nemocnic

Prezentace: Ing. Jiří Čihař, ekonomický náměstek FN Motol

Panel: Ing. Jiří Čihař, Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň, MUDr. Jan Burian, ředitel FN Brno, Ing. Karel Pustelník, náměstek pro ekonomiku, MZ

2. DRG

Prezentace: Ing. RNDr. Jiří Němec, Národní referenční centrum IPVZ

Panel: Ing. RNDr. Jiří Němec, Ing. Petr Sláma náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR, RNDr. Jaroslav Janda, DG Plus, Ing. Pavel Brůna, ekonomický náměstek NNH, Klinik specialista: Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., FN Brno

3. Financování specializované péče

Prezentace: MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., ředitel NNH

Panel: MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MUDr. Antonín Pečenka, ředitel úseku zdravotní péče VZP, Ing. Petr Koška, ekonomický náměstek, FN Brno, Klinik specialista: MUDr. Richard Lukáš, Nemocnice Liberec

4. Kategorizace nemocnic

Prezentace: MUDr. Pavel Březovský, ředitel odboru zdravotní péče MZ ČR

Panel: MUDr. Pavel Březovský, Ing. Josef Čekal, ředitel OP VZP hl.m.Prahy, Ing. Lubomír Vrána, ekonomický náměstek IKEM

Na setkání s Vámi se těší moderátor semináře

Mgr. Tomáš Cikrt,

šéfredaktor Zdravotnictví a medicína

Ohodnoťte tento článek!