Firma Nanopharma spolupracuje na výzkumu posílení imunity

nanotechnologie, věda, nanočástice,

Pardubická společnost Nanopharma se začala s mezinárodním týmem vědců podílet na výzkumu posílení poškozené imunity. Nové léčebné postupy by jednou mohly pomoct seniorům a lidem po transplantaci kostní dřeně.

Výzkumné organizace ze Skotska, Španělska, Chorvatska, Ukrajiny, Turecka a USA ve spojení s českým výrobcem nanovláken zkoumají nové buněčné terapie. Vědci chtějí posílit imunitní systém regenerací brzlíku. Orgán produkuje důležité imunitní buňky, ale s přibývajícím věkem atrofuje a to vede zejména u starších lidí k větší náchylnosti k infekcím.

„Poškození brzlíku je také jedním z hlavních život ohrožujících rizik pro pacienty, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně, například při léčbě rakoviny krve,“ uvedla předsedkyně představenstva společnosti Nanopharma Liliana Berezkinová.

Dřívější studie prokázaly, že transplantace brzlíkových buněk pomáhá posílit a ozdravit imunitní systém. Vědci používali buňky novorozenců, které vyjmuli při kardiochirurgických zákrocích. Buňky dospělých dárců nemají na posílení imunity stejný účinek. Mezinárodní tým hledá nové metody, jak vyrobit buňky laboratorně.

„Tento unikátní projekt otestuje, zdali jsme schopni pěstovat brzlíkové kmenové buňky v laboratoři a použít je k vytvoření plně funkčního orgánu určeného k transplantaci. Následně budeme zkoumat, jak připravit tyto buňky v dostatečném množství a kvalitě, tak aby v budoucnu mohly být umístěny do pacientů,“ uvedla Clare Blackburnová, která stojí v čele výzkumného týmu.

Projektu s názvem ThymiStem se účastní devět týmů z Evropy a USA a podpoří jej dotace EU. Český tým materiálových a tkáňových inženýrů vyvíjí nanovlákenné matrice, zvané scaffoldy, které mají za úkol podpořit růst buněk a budou tvořit kostru brzlíkového organoidu.

„Je to vůbec poprvé, kdy se materiál typu nanovláken používá pro pěstování brzlíkových buněk,“ uvedla Berezkinová.

Společnost Nanopharma je součástí skupiny SinBio, kterou založila investiční skupina Sindat. Jde o uskupení několika českých inovativních biotechnologických firem zaměřených na výzkum, vývoj a zavádění nových terapií kombinujících kmenové buňky a nanomateriály v oblasti veterinární i humánní medicíny.

Ohodnoťte tento článek!