FN Plzeň vyvinula přípravek na léčbu pomocí kmenových buněk

Novou léčebnou metodu založenou na použití kmenových buněk zkoušejí lékaři z plzeňské fakultní nemocnice. Vyvinuli nový přípravek pro pacienty s leukémií a jinými zhoubnými onemocněními krve. Lék má pomoci léčit imunitní komplikace po transplantaci kostní dřeně, především při reakci štěpu proti hostiteli.

Léčebnou metodu schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv a lékaři nyní zahajují klinickou studii, při níž nabídnou tento postup hematologicko-onkologickým pacientům, řekla ČTK mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová.

Plzeňská fakultní nemocnice je tak jediná v Česku, která nabízí pacientům se zhoubným onemocněním krve léčbu pomocí tak zvaných mesenchymálních kmenových buněk. Zcela nový léčebný postup je podle prvních zkušeností efektivní a nezatížený vedlejšími komplikacemi. „Může pomoci vrátit pacienta po transplantaci do aktivního života,“ uvedla mluvčí.

Mesenchymální kmenové buňky se získávají z kostní dřeně, podkožního tuku nebo pupečníkové krve. Vlivem zevního prostředí se mohou vyvinou do buněk chrupavky, kosti nebo tukových buněk. Proto se k nim stále více upírá pozornost odborníků z různých oborů medicíny. Tyto buňky dokážou také reagovat s buňkami imunitního systému a tlumit nežádoucí nebo nadměrně vystupňované imunitní reakce, podporují hojivé procesy a regeneraci buněk a tkání a je tak možné je využít i při buněčné terapii – regenerativní medicíně k léčbě řady onemocnění.

V hematoonkologii se ověřuje využití těchto kmenových buněk pro léčbu závažné imunitní komplikace po transplantaci kostní dřeně od příbuzného či nepříbuzného dárce. Těžké formy této komplikace mohou zásadně zhoršit výsledek transplantace. Často špatně reagují na standardní léčbu pomocí preparátů potlačujících imunitu. Navíc je taková standardní terapie spojena s řadou komplikací, které významně snižují kvalitu života transplantovaného pacienta a mohou ho ohrozit i na životě, popsala mluvčí.

„Završilo se asi tříleté úsilí, které koncem loňského roku vyústilo v úspěšné získání povolení k výrobě léčivého přípravku a nyní i v povolení léčivý přípravek oficiálně podat pacientům,“ dodala Levorová. Nemocnice se stala výrobcem léčivého přípravku a zároveň zad

Ohodnoťte tento článek!