Gama nožem je možné léčit i zelený zákal

Leksellův gama nůž je přístroj určený k radiační léčbě nádorů v mozku, cévních poruch a některých onemocnění centrální nervové soustavy, která způsobují poruchy hybnosti, neztišitelné bolesti a určité psychické poruchy. Možnosti této metody se ale stále rozšiřují. Novinkou je použití gama nože při léčbě očního zeleného zákalu…

Některá onemocnění mozku, míchy nebo nervů se nedají odstranit klasickou operací nebo je taková operace pro pacienta spojená se značným rizikem. Jsou také nemocní, jejichž celková kondice nedovoluje obvyklé operační zatížení. Pro ně je vhodná metoda radiochirurgie gama nožem, která jednorázovým cíleným ozářením nahradí běžný operační zásah. Její výhodou je i to, že pro pacienta odpadají rizika běžných komplikací, například krvácení nebo pooperační infekce. Navíc není nutný mnohadenní pobyt v nemocnici.

První na světě

Leksellův gama nůž se v současnosti používá také při léčbě glaukomu, tedy zeleného zákalu. Výzkum radiochirurgické léčby zeleného zákalu v pokročilém stadiu započal v roce 2000. Tato léčebná metoda při glaukomu do té doby nebyla nikde užita. Prvním pracovištěm na světě, kde je prověřována klinickou studií, je Nemocnice Na Homolce v Praze. Tamější lékaři na studii spolupracují s odborníky z oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Aby bylo možné pacienty ošetřit touto metodou, bylo nutné oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, kde je umístěn i Leksellův gama nůž, dovybavit speciálním přístrojem – ultrasonickým biomikroskopem. Ten slouží k podrobnému vyšetření očí. V Evropě jsou pouze dva přístroje tohoto typu. Při radiační léčbě glaukomu se ozařuje řasnaté tělísko v oku. Dosud bylo takto operováno asi 30 pacientů. K léčbě byli vybráni nemocní, u nichž selhala jak veškerá dosavadní medikamentózní léčba, tak i chirurgické metody. Byli to pacienti, u kterých zelený zákal způsobil slepotu postiženého oka. Nemoc má v těchto konečných fázích za následek silné bolesti oka. Bez ozáření na gama noži by jim muselo být nemocné oko odstraněno. U všech léčených pacientů se podařilo jednak snížit chorobně zvýšený nitrooční tlak, který je příčinou nemoci, jednak potlačit bolest v oku. Díky těmto velmi slibným výsledkům začali lékaři N a Homolce léčit i pacienty s dosud zachovalým zrakem.

Odstraní nádor i bolest

K nejčastějším chorobám, které se gama nožem léčí, patří bolesti trojklanného nervu. Projevují se typickými šlehy ve tváři a bývají velmi kruté a vyčerpávající. Jsou-li způsobeny stlačením nervu naléhající cévou, úspěšnost ozařování je devadesátiprocentní, u jiných typů bolesti trojklanného nervu pomůže radiochirurgie čtyřiceti procentům postižených. V poslední době se léčba gama nožem uplatňuje také u očních nádorů. Lékaři například ozařují děti, které trpí zhoubným nádorem sítnice. Zkoumají se možnosti použití tohoto přístroje i při léčbě epilepsie a dosavadní výsledky jsou velmi slibné. Jestliže pacient trpí epilepsií a ložisko těchto záchvatů v mozku se dá jednoznačně určit (ne vždy se to podaří), pak je možné, aby ho neurochirurg odstranil při běžném operačním zásahu. Radiochirurgie, tedy gama nůž, může zničení ložiska učinit šetrně bez otevřeného zákroku do tkáně. Přesto ale lékaři zatím nedovedou přesně odpovědět na otázku, zda je k potlačení epilepsie opravdu nutné způsobit odumření tkáně epileptického ložiska nebo jen stačí postihnout jej nízkou dávkou záření. To ozařovanou tkáň nepoškodí, ale upraví její funkci tak, že aktivita epileptického ložiska vyhasíná. Leksellovým gama nožem lze pomoci i některým pacientům s Parkinsonovou chorobou. Stejně jako neurochirurgický zásah i ozáření způsobí zničení části mozkové tkáně. Účelem je navodit ztracenou rovnováhu mezi složitými povzbuzujícími a tlumivými mechanismy v mozku a tím zmírnit nebo zcela potlačit pacientovy pohybové poruchy. Stále se ale podceňuje využití Leksellova gama nože při metastázách v mozku (neboli rozšíření nádorových ložisek). Ačkoliv jsou metastázy velmi vážnou komplikací zhoubného nádoru a snižují možnosti vyléčení, ošetření gama nožem může život nemocného alespoň prodloužit o mnoho měsíců a zkvalitnit. Navíc je zachována funkce pacientova mozku, neboť radiochirurgický zákrok je tím nejrychlejším, nejefektivnějším a současně nejméně zatěžujícím postupem léčby pro tyto nemocné.

Častější doporučení

Přes všechny zmíněné výhody však lékaři v České republice své pacienty k léčbě gama nožem téměř nedoporučují. Proto jsou tímto způsobem léčena jen asi dvě procenta ze všech pacientů, kteří to potřebují.

Hlava pacienta je před ozařováním Leksellovým gama nožem pevně umístěna do speciální helmy. Pojízdné lůžko přístroje vsune nemocného do krytého ozařovacího prostoru. V době ozařování pacient nic necítí a pomocí mikrofonu a reproduktoru je stále ve slovním spojení s lékařským týmem. Navíc je sledován kamerou.

HANA ČERNÁ, Slovo, 18.8.2001

Ohodnoťte tento článek!