Granulomatózní tracheobronchitida ve spojení s Crohnovou chorobou

Crohnova nemoc (m. Crohn) je dlouhou dobu známá svými intestinálními i extraintestinálními komplikacemi. Střevní komplikace, způsobené zánětlivou aktivitou, zahrnují obstrukci, těžkou hemoragii, akutní perforaci, fistulu, vznik abscesu a toxické megakolon. Mimostřevní komplikace jsou rozděleny do dvou základních skupin…

:

n Projevy, které přímo souvisejí s intestinální chorobnou aktivitou – uveitida, episkleritida, erythema nodosum, periferní zánětlivá artritida.

n Nemoci, které se vyskytnou nezávisle na chorobné aktivitě střeva – ankylozující spondylitida, sakroileitida, primární sklerózující cholangitida.

Gangrenózní pyodermie se může vyskytnout u obou skupin. Jsou shromážděny případy, kdy se objevily různé respirační nemoci v souvislosti s m. Crohn – chronická bronchitida, granulomatózní a negranulomatózní intersticiální plicní nemoci. Níže uvedená kazuistika popisuje pacienta s granulomatózní tracheobronchitidou jako komplikací dlouhodobé Crohnovy choroby.

zdroj

Medscape General Medicine 6(1), 2004

Ohodnoťte tento článek!