Grémium majitelů lékáren hodnotilo ekonomické dopady reforem

graf, růst

V sobotu proběhla v Praze 16. Valná hromada Grémia majitelů lékáren ČR (GML). Hlavním tématem jednání byly vedle procedurálních náležitostí ekonomické důsledky probíhající reformy českého zdravotnictví na provozovatele veřejných lékáren v České republice.

K tomuto tématu promluvil ve svém vystoupení také náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Martin Plíšek a uvedl, že ministerstvo zdravotnictví počítá v právě připravované změně Cenového předpisu s „navýšením procentní sazby v obchodní přirážce v nejnižších cenových pásmech a to jako kompenzaci snížení tržeb lékáren z veřejného zdravotního pojištění, které činilo za poslední dva roky pro veřejné lékárny 2,9 miliardy Kč.“

Dlouhodobý trend hledání úspor v oblasti veřejných lékáren náměstek Plíšek doložil grafy z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).


Graf č. 1. – Ekonomická situace zdravotnictví – vývoj výdajů na segmenty ÚZIS

Graf č. 2 – Vývoj nákladů vybraných segmentů veřejného zdravotního pojištění ÚZIS

Procesem legislativních změn, které už proběhly, stejně jako těmi, které se teprve připravují, se zabýval ve své přednášce Ondřej Dostál, který je respektovaným odborníkem na zdravotnické právo a externí konzultant GML. Členům grémia byl představen i nový externí konzultant Lukáš Sobíšek, který je expertem v oblasti ekonomických analýz a modelací.

Usnesení grémia

Členové vedení Grémia majitelů lékáren (GML) byli přijatým usnesením 16. Valné hromady GML vyzváni, aby kromě jiného usilovali především o zavedení takového „ekonomického prostředí provozování lékáren, které zajistí rovný přístup pacientů k lékárenské péči“ a stejně tak, aby usilovali o stabilizaci příjmů z veřejného zdravotního pojištění na financování lékárenské péče a jejich pravidelnou valorizaci.

Ohodnoťte tento článek!