Hematologické malignity u alergiků

Z článku v listopadovém vydání časopisu BMC Public Health vyplývá, že atopie může zvyšovat riziko vzniku leukémie a lymfomů. Vztah mezi atopií a hematologickými malignitami zkoumali švédští vědci na vzorku 16 539 dvojčat…

Z článku publikovaného v listopadovém vydání časopsisu BMC Public Health vyplývá, že atopie může zvyšovat riziko vzniku leukémie a lymfomů. Hypotéza imunologického dozoru předpokládá, že atopie by měla snižovat riziko malignit, naproti tomu hypotéza antigenní stimulace předpokládá zvýšení tohoto rizika.

Ke zjištění vztahu mezi atopií a hematologickými malignitami použila Dr. Karin C. Soderbergová z Karolinska Institutet ve Stockholmu se svými kolegy data skupiny celkem 16 539 švédských dvojčat narozených mezi lety 1886 a 1925.

Skupina byla sledována celkem třicet let, a to od roku 1969 do roku 1999. Ohledně alergického onemocnění byl použit dotazník z roku 1967, ohledně malignit pak data ze švédského onkologického registru.

Výsledky

Pacienti s alergickou vyrážkou a astmatem měli 2,1krát resp. 1,6krát vyšší riziko onemocnění leukémií. Podobně pak výskyt atopického ekzému během dětství zvýšil riziko vzniku non-Hodgkinova lymfomu 2,3krát.

Vzhledem k rozdílným závěrům této a předchozích studií poznamenávají autoři článku na závěr, že je nutná rozsáhlá epidemiologická studie se striktně definovaným alergickým onemocněním včetně údajů o farmakoterapii, která bude porovnávat informace s morfologicky přesně definovanou hematologickou malignitou.

Zdroj: BMC Public Health 2004,4

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 26.11.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!