HIV/AIDS: počet případů v ČR stabilní, problém jsou ale peníze

Česká republika patří nadále mezi regiony s nízkým výskytem HIV pozitivních osob. Za poslední rok sice došlo k mírnému nárůstu nakažených lidí, na rozdíl od některých západních zemí je však situace u nás zatím stále stabilní. Narůstá však počet případů s rezistentní formou viru, což vyžaduje speciální, drahou léčbu…

Česká republika patří nadále mezi regiony s nízkým výskytem HIV pozitivních osob. Za poslední rok sice došlo k mírnému nárůstu nakažených lidí, na rozdíl od některých západních zemí je však situace u nás zatím stále stabilní. Celkový počet registrovaných infikovaných pacientů je u nás 652.

„Co se týče nákazy virem HIV, je situace v České republice velmi dobrá a stabilizovaná. I když není nikde řečeno, že tento stav zůstane i do budoucna. Určitý nárůst infikovaných osob je možné vysledovat už nyní. Loni jsme zaznamenalo 49 nově identifikovaných případů, letos jich je už 59,“ uvedla Marie Brůčková ze Státního zdravotního ústavu.

Drtivá většina lidí v České republice se nakazí virem HIV při sexuálním styku (téměř 84 procenta), nitrožilní aplikace drog tvoří jen 1,4 procenta případů nákazy. „U nás je zatím naprosto jiný trend, než byl v okolních zemích, zejména v Polsku, kde nejvyšší podíl nákazy HIV byl právě u uživatelů drog,“ říká M. Brůčková. V poslední době dochází k určitým posunům ve způsobu nákazy virem HIV.

Stoupá totiž počet případů heterosexuálního přenosu viru HIV (30 procent všech nakažených). To souvisí hlavně se zvýšenou populační migrací. Výrazný nárůst případů HIV/AIDS zaznamenala například Británie. Řada Britů totiž pobývá dlouhodobě v zahraničí a virem HIV se v cizině nakazí heterosexuálním stykem.

Situace zřejmě není horší než loni

UNAIDS před několika dny zveřejnila informaci, že letos zemřelo na AIDS rekordní počet lidí, stejně rekordní je i počet nových případů infikace HIV. Jaroslav Jedlička ze Státního zdravotního ústavu však říká: „Tuto interpretaci si nedovedu vysvětlit, protože ta data jsou stejná jako loni. Už v loňském roce byl odhadovaný počet infikovaných osob 40 milionů, nově infikovaných 5 milionů a zemřelých 3 miliony. To jsou přibližně stejná data, jaká máme letos. Závěry UNAIDS se dají vysvětlit snad jen vysokými rozptyly u těchto čísel. U počtu infikovaných pacientů je totiž rozpětí od 34 milionů až 46 milionů. Odhady UNAIDS tedy možná souvisejí s těmi horními limity,“ uvedl J. Jedlička.

Přístup k HAART

Důležitou roli v léčbě AIDS hraje dnes přístup k vysoce účinné terapii antiretrovirálními léky (HAART). Přestože se díky této léčbě daří výrazně prodloužit život pacienta s AIDS, přístup k nejmodernějším lékům má jen 90 procent nemocných.

„Na celém světě umírá každý rok 23 až 37 tisíc pacientů, u nichž je onemocnění AIDS v relativně ranné formě. To znamená, že tito lidé nemají přístup k účinné antiretrovirové terapii,“ uvádí Jaroslav Jedlička z SZÚ.

Pacienti v České republice zatím přístup k léčbě HAART mají. AIDS Centrum na Bulovce nyní léčí i pacienty s rezistentními formami viru HIV, jejichž léčba je velmi drahá – výdaje na jednoho pacienta dosahují až milionu korun ročně.

„V současné době peníze na léky máme, ale spíše se obáváme, jak to bude do budoucna. Je otázka, zda bude na stále dražší léky možné vydávat stále větší dotace. Pokud tyto dotace zůstanou na stejné úrovni, stačit to už nebude. Přibývá totiž nejen počet HIV pozitivních osob, ale také pacientů s rezistentní formou onemocnění,“ uvedla doc. Marie Staňková z AIDS Centra.

Záchranná terapie

Vysoce účinná antiretrovirová terapie změnila charakter HIV infekce, má ale také svá úskalí. „Léky mají celou řadu nežádoucích účinků, ať už v akutní fázi, hned po podání – to jsou různé vyrážky, dechové tísně, nebo při dlouhodobém podávání – tady léky zasahují do metabolismu cukrů, tuků a podobně,“ říká docentka M. Staňková.

Druhým problémem je rezistence viru. U některých pacientů už základní léky nepůsobí a je potřeba podání jiného přípravku. Pacienti musí být medikováni zvláštními léky v rámci takzvané záchranné terapie. Ta se týká lidí, které mají buď tak velké vedlejší účinky, že nemohou brát základní léky, nebo se u nich ukázala rezistence na již užívané léky. Přípravky, které se těmto pacientům podávají, zatím nejsou v Evropě povoleny a podávají se velmi výjimečně.

Jde například o přípravek Fuzeon s účinnou látkou enfuvirtide. Dosavadní typy léčiv působí na virus po jeho proniknutí do buněk imunitního systému, ve kterých se virus replikuje. Enfuvirtide však zabraňuje samotnému průniku viru HIV do buněk. „Tento vysoce účinný lék je však velmi drahý – terapie jednoho pacienta příjde na milion korun ročně. V celé České republice jsou v současnosti tímto lékem léčeni tři pacienti,“ uvádí Staňková.

Nastává však otázka, zda si může stát dovolit tuto vysoce účinnou terapii. V letošním roce mělo AIDS centrum na Bulovce na tuto léčbu dotaci 7.5 milionů korun. Lze počítat, že rezistentních pacientů bude spíše přibývat, financí však zřejmě více nebude.

„Máme určité signály o tom, že peněz na problematiku HIV/AIDS bude v příštích letech méně. Náměstek ministersva zdravotnictví Michael Vít odhaduje, že krácení dotace na léčbu a prevenci AIDS pro příští rok bude 5 procent, to znamená 21 milionů korun. Z rozpočtu HIV/AIDS už nebude možné dále platit takto drahé léky, aniž bychom ohrozili služby a prevenci u ostatních lidí v České republice,“ uvedl J. Jedlička.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 28.11. 2003

Ohodnoťte tento článek!