Hladina leptinu a dětské astma

Podle tureckých výzkumníků je výskyt astmatu u dětí spojen s vysokou hladinou leptinu v séru. Tato souvislost je patrná zejména u chlapců, což může částečně vysvětlovat vyšší prevalenci astmatu právě u dětí mužského pohlaví…

Tyto závěry byly publikovány v srpnovém vydání časopisu Journal of Allergy and Clinical Imunology.

Leptin jako takový přímo souvisí s celkovým množstvím tuku v těle, tedy s obezitou. Dr.Guler se svými spolupracovníky z Istanbul University Medical Fakulty měřil sérové hladiny leptinu a body mass index (BMI) u 102 astmatických dětí a 33 zdravých dětí.

Zjistil signifikantní rozdíl v hladině leptinu mezi oběma skupinami. Podrobnější analýza prokázala, že tento rozdíl se vyskytuje jen u chlapců. Hladina leptinu u astmatických chlapců byla 3,09 ng/l, zatímco u zdravých chlapců 1,52 ng/l. Výrazně vyšší hladina leptinu v séru byla zjištěna u atopických astmatiků v porovnání s astmatiky neatopiky.

Závěrem autoři poznamenávají, že leptin hraje roli u atopického astmatu coby prozánětlivý faktor.

Zdroj: J Allergy clin Immunol 2004, 114:254-259

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!