Holka, nebo kluk?

Matka a dítě

Oznámení „je to holka!“ by mohlo být zároveň rozsudkem smrti. Nejen v Číně nebo Indii, ale také v Kanadě.

Zasaď strom, postav dům, zploď syna, přikazuje starobylá zásada. Pochází z dob, kdy byli synové cenění mnohem výše než dcery, protože synové dědili řemeslo, statek nebo říši. Synové měli silné paže, které byly s to uchopit oštěp nebo meč a bojovat za svou rodinu, rod, kmen či zemi. Dcery měly jen ústa, která bylo zapotřebí krmit.

Celé dynastie se ocitaly na pokraji zhroucení, pokud se vládci nedařilo zplodit mužského dědice. Tento nerovný pohled na muže a ženy dodnes přežívá v mnoha koutech světa. Častý je v Indii, Číně, ale i v Koreji, Vietnamu nebo Kazachstánu.

Mohlo by se zdát, že v západním světě je tento problém pasé. V úvodníku lékařského časopisu Canadian Medical Association Journal však upozorňuje šéfredaktor Rajendra Kale na skutečnost, že si některé kanadské menšiny asijského původu udržují svou kulturu a upřednostňují syny.

Pokud se těhotná žena při běžném sonografickém vyšetření plodu dozví, že čeká dceru, často se rozhodne pro interrupci. V jedné skupině indických přistěhovalců se tak pro interrupci rozhodlo 90 % všech těhotných žen, které se dozvěděly, že se jim narodí dcera.

V Kanadě nejsou podobné případy nijak četné. Lékaři je však považují za nepřípustné. Navrhují proto, aby se pohlaví plodu oznamovalo rodině jen v případech, kdy má tato informace zásadní význam pro zdraví budoucího dítěte.

To platí v případě některých dědičných chorob, jako je například hemofilie. V ostatních případech by rodina neměla informaci o pohlaví plodu dostat před 30. týdnem těhotenství. Po tomto termínu už lékaři svolí s interrupcí jen z velmi vážných důvodů.

Metody pro zjištění pohlaví nenarozeného dítěte se s rozvojem molekulární genetiky stále zdokonalují. Jihokorejský tým například nedávno publikoval v časopise FASEB Journal postup, kterým lze určit pohlaví plodu už v 5. týdnu těhotenství, a to genetickou analýzou krve matky. V krvi těhotné ženy totiž kolují zlomky dědičné informace pocházející z plodu.

Genetický test dokáže spolehlivě odhalit zlomky DNA pocházející z části dědičné informace typické pro muže, z tzv. chromozomu Y. Pokud tyto zlomky v těle nastávající matky chybějí, pak je jisté, že čeká holčičku. Zatím jsou tyto testy náročné a zvládnou je jen špičkové laboratoře. Dá se však předpokládat, že se postupem času testy zjednoduší a také jejich cena klesne natolik, že si je bude moci dovolit velký počet nastávajících rodičů.

Ohodnoťte tento článek!