Homolce umožní nová 3T magnetická rezonance kvalitnější vyšetření

Přesněji stanovit ohniska v mozku zodpovědná za epilepsii, mozkový nádor či rakovinu prostaty umožní lékařům v Nemocnici Na Homolce nová tříteslová magnetická rezonance (3T MR). Působí na vyšetřované části dvojnásob silným polem, a tak dává mnohem kvalitnější a přesnější obraz, řekl novinářům k největší letošní investici ředitel Michal Šetlík.

Ředitel Homolky Michal Šetlík uvedl, že minulé vedení plánovalo koupi na splátky za 75 milionů korun, ve výběrovém řízení však dosáhla nemocnice ceny 34,5 milionu korun, a to včetně plného servisu na osm let

Nový přístroj doplní stávající sestavu tří magnetických rezonancí se silou magnetického pole 1,5 Tesla. Bude sloužit pacientům z celé ČR, je ve zkušebním provozu, naplno začne pracovat počátkem prosince.

„Protože stěžejním programem naší nemocnice je péče o neurologicky nemocné, těší mě i jako neurochirurga, že nové špičkové zařízení přispěje ke zvýšení kvality a bezpečnosti operací mozku a míchy,“ řekl ředitel.

MR přístroj je uzavřený válcovitý magnet v podobě tunelu, pacienti v něm leží podle typu vyšetření jednotky až desítky minut. Do tunelu se pohodlně vejdou i objemní pacienti a ti drobnější mají větší komfort, protože je o deset centimetrů širší než starší typ.

MR využívá k zobrazení části těla magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve vodě a tuku. Působením elektromagnetického pole vysílají tkáně odezvu, rezonanci. Počítačově se zpracuje a vzniká obraz s rozlišením tuku, svalů, kloubů, šlach a šedé a bílé hmoty mozkové. K vyšetřování plochých kostí a plic se MR nepoužívá.

Na rozdíl od výpočetní tomografie, která využívá ionizujícího rentgenového záření, nebyl u magnetického pole prokázán žádný škodlivý vliv na zdraví, připomněl primář radiodiagnostického oddělení profesor Josef Vymazal. Ocenil, že dvojnásob silné magnetické pole umožní získat nejméně dvakrát kvalitnější obraz. Ve srovnání se slabším přístrojem se dá zkrátit i doby vyšetření.

Dosud se provádělo na Homolce 11.500 vyšetření MR. S novým přístrojem by jich mohlo být o čtvrtinu víc. Vyšetření na MR je důležité při plánování neurochirurgických operací, včetně léčby Leksellovým gama nožem.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!