Horská dráha může poškodit mozek

Lidé, kteří mají poškozené cévy, by se měli vyhnout některým radovánkám v zábavních parcích. Může to zhoršit jejich stav. Při jízdě na horské dráze, centrifuze a dalších rychle rotujících a směr měnících zařízeních dochází ke zvýšení hodnoty takzvané tíhové síly neboli přetížení…

To musejí překonávat například astronauti při startu rakety.

Ve chvíli, kdy překonávají gravitační sílu Země, na ně působí až desetinásobně vyšší tíhová síla. Astronauti jsou však zdraví a cvičení, u nemocných lidí může i mírné zvýšení znamenat problém.

Ohroženi jsou především netrénovaní jedinci, starší lidé, pacienti s vysokým tlakem, kardiaci a lidé s vrozenými anomáliemi cév. Při jízdě na centrifugách a horských drahách jim dokonce hrozí takové obtíže, které mohou skončit až smrtí.

Jejich cévy oslabené aterosklerózou, aneurysmaty (výduť nebo rozšíření v tepně či srdce) či vrozenými defekty jsou totiž vystaveny daleko vyšším tlakům, a hrozí jim tedy poškození, které způsobí závratě, krátkodobou ztrátu paměti nebo dokonce krvácení do mozku či srdeční potíže.

Podle odborníků však nehrozí nebezpečí pouze lidem s jistými riziky. David Roberts z North Memorial Medical Center v Minneapolisu říká: „Někteří provozovatelé atrakcí říkají, že tyto případy zranění se týkají jen výjimečných případů lidí, kteří již nějaké onemocnění měli, ale já si nemyslím, že to je poctivá charakteristika“.

Většina pacientů, které postihly nějaké problémy po návštěvě zábavního parku, měla podle něho všechny cévy v pořádku.

„Jejich poškození bylo dáno právě přetížením a náhlými trhavými pohyby,“ domnívá se lékař a svým kolegům doporučuje: „Pokud vidíte mladou osobu s neurologickým problémem, zeptejte se jí, zda byla někde na horské dráze v uplynulých dnech či týdnech. Část těchto případů, které uniknou pozornosti, je způsobena tím, že jde o opožděné příznaky, a lidé si už toto zranění s danou jízdou nespojí.“

Další odborníci jsou se soudy opatrnější. Robert Harbaugh z Dartmouth Hitchcock Medical Center v Lebanonu říká, že zatím není dostatek důkazů o tom, zda jsou tato zranění skutečně způsobena jízdou na horské dráze.

Podle jeho názoru je třeba ještě nashromáždit větší množství dat, aby bylo možné vyvodit konečné závěry. Zvláště pokud se jedná o problémy, které se projeví až s odstupem času, je Harbaugh k teorii doktora Robertse skeptický.

Podle něho mohou neurologické potíže být spíše spojeny s jakoukoliv vzrušující aktivitou. Každopádně ale lidé s chorobami srdce a cév by si měli jízdu na podobných atrakcích odpustit.

Hospodářské noviny, 6.11.2003

Ohodnoťte tento článek!