Hrozí České republice epidemie AIDS?

Epidemie AIDS oproti očekáváním stále nabývá na síle. V Česku v posledních měsících nemocných přibylo, ale lékaři uklidňují veřejnost, že se nic neděje. Situaci však může dramaticky změnit příchod imigrantů z Východu…

Je to nejstrašnější noční můra, jakou si můžeme představit. Je to horší než atomová bomba. Tato slova používají experti, když chtějí vyjádřit, jakou hrozbu představuje pro lidstvo zákeřná choroba AIDS. Podle odhadu Organizace spojených národů si epidemie viru HIV vyvolávající nemoc AIDS vyžádá v příštích dvaceti letech sedmdesát milionů obětí na celém světě. Dosud nemoci podlehlo více jak dvacet milionů pozemšťanů a dalších čtyřicet milionů s nemocí žije.

V Česku každý měsíc odhalí testy v průměru šest nakažených lidí, v posledních měsících se jich však objevilo po deseti. Nových pacientů přibylo zejména mezi homosexuály a cizinci z Ruska a Ukrajiny. Je to známka, že se situace dramaticky zhoršuje? Odborníci tvrdí, že je to sice poměrně výrazný nárůst, ale není důvod kpanice. Počet nakažených stoupl nejspíš proto, že se někdo z těchto lidí nechal vyšetřit, zjistil infekci a pak se nechalo testovat i jeho okolí.

V posledních letech je počet nemocných stabilní, každý rok se objeví 50 až 70 nových případů. Česká republika je ve srovnání s Afrikou pokud jde o AIDS úplně jiným světem. „V evropském i světovém kontextu patří ČR kzemím nejmén ě postiženým HIV infekcí,“uvedl Jaroslav Jedlička z Národní referenční laboratoře pro AIDS.

Jaký bude další vývoj? Stručně řečeno, jistě přibude nemocných AIDS, mimo jiné proto, že díky lékům se tito lidé dožívají vyššího věku. „Je otázkou, jak bude přibývat nových případů HIV infekce. Já osobně jsem optimista a domnívám se, že trend pomalého nárůstu počtu nově nakažených osob může být zachován. Na druhé straně nemohu opominout nebezpečí šíření HIV, které s sebou nese zejména zvýšená migrace populací východní Evropy do Evropy západní,“uvedla vedoucí referenční laboratoře Marie Brůčková. Podle ní ve všech zemích východní Evropy probíhá explozivní epidemie HIV/ AIDS. „Bylo by velkým nebezpečím, kdybychom u nás problematiku HIV/ AIDS a ostatních infekčních chorob podcenili. To by se nám mohlo v nedaleké budoucnosti vymstít,“dodala. Záleží i na přístupu státu. Jedlička vyjádřil přesvědčení, že nová česká vláda zahrne prevenci HIV/ AIDS mezi prioritní úkoly vlády, což ostatně země přislíbila loni na podzim na mimořádném zasedání OSN v New Yorku. „Podmínkou je ovšem zvýšení dotací, tedy obrácení trendu, který u nás v minulém období p ř evládal, neboť dotace na řešení problematiky HIV/ AIDS v posledních letech stagnovaly,“uzavřel. Nová vláda v programovém prohlášení potírání AIDS výslovně mezi priority nezařadila.

Ministryně zdravotnictví Marie Součková se brání. „Ale ona to je vládní priorita. Pouze je v programovém prohlášení shrnuta pod obecnou formulací. Budeme klást velký důraz na preventivní programy a AIDS je jedním z nich. V této oblasti není třeba šetřit, ale naopak posilovat,“uvedla. Součková upozornila, že resort právě zvýšil dotaci jedné z neziskových organizací, která se věnuje prevenci a léčbě AIDS.

(rep, wall, sa)

Následky nemoci v Česku

ke konci června bylo v České republice známo 579 případů infekce virem HIV, přičemž u 159 z nakažených se již rozvinul AIDS

chorobě podlehlo zatím 98 nemocných

laboratoře diagnostikovaly nákazu virem HIV u 165 cizinců, zejména z východní Evropy

osmdesát procent nemocných se nakazí sexuální cestou, z nich je polovina homosexuálů. Vzrůstá podíl nakažených heterosexuálů a rovněž podíl těch, kteří se nakazí injekční stříkačkou

nejvíc nemocných je v Praze a v Karlovarském kraji

skutečný počet nemocných ale může být pětkrát až desetkrát vyšší Zdroj: Národní referenční laboratoř pro AIDS

K čemu dospěli experti OSN

epidemie AIDS již skosila 20 milionů lidských životů

do roku 2020 ohrozí dalších 70 milionů lidí

AIDS loni zahubil rekordní počet tří miliónů lidí, z toho 2,2 milionu v Africe

Afrika je s 28,1 milionu nakažených osob z celkového počtu 40 milionů na celém světě jádrem smrtící epidemie AIDS

mezinárodní vědecké, politické a finanční úsilí dosud nedokáže tuto nemoc zvládnout

90 procent financí vynakládaných na léčbu je určeno deseti procentům nemocných v bohatých zemích

války a všechny mimořádné situace, které je provázejí, přispívají značně kšíř ení AIDS. Zůstávají totiž po nich tisíce žen nejen znásilněných, ale také nakažených virem HIV

průměrná délka života obyvatel sedmi zemí subsaharské Afriky nyní kvůli nemoci AIDS nepřesahuje 40 let

Vědci objevili virus v roce 1983

V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které později dostalo jméno AIDS. Znamená syndrom získaného imunodeficitu, tedy příznaků, které vedou ke ztrátě imunity – obranyschopnosti organismu. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění.

Nezávisle na sobě objevily v roce 1983 vědecké týmy dr. Gallo v USA a dr. Montagniera ve Francii původce onemocnění AIDS. Je jím virus, který byl nazván HIV – Human Immunodeficiency Virus.

Tento virus napadá v organismu zejména určitou skupinu bílých krvinek, Tlymfocytů, v nichž se množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle napadeného člověka.

Člověk nakažený virem HIV nemusí mít třeba několik let vůbec žádné zdravotní potíže. Ale i v bezpříznakovém období může přenést infekci na další osoby. Přitom sám vypadá a cítí se zcela zdráv.

Nelze s určitostí říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde kr ozvoji příznaků průměrně za 1011 let po nakažení. Rychlost ovlivňuje například životní styl, vyrovnávání se se stresovými situacemi, výživové návyky a mnoho dalších podmínek, především včas zahájená léčba.

(Pramen: Státní zdravotní ústav)

rep, wall, sa, Střední Čechy, 7.8.2002

Ohodnoťte tento článek!