Hyde Park: chtěli by lékaři pracovat na živnostenský list?

Prezident České lékařské komory David Rath nedávno navrhl, aby lékaři v nemocnicích pracovali na živnostenský list. Svou představu nastínil při jednání premiéra Stanislava Grosse s ekonomickými vicepremiéry. Jak se na tento návrh dívají samotní lékaři? Svůj názor nám můžete poslat i vy….

Prezident České lékařské komory David Rath nedávno navrhl, aby lékaři v nemocnicích pracovali na živnostenský list. Svou představu nastínil při jednání premiéra Stanislava Grosse s ekonomickými vicepremiéry. Jak na tento návrh reagují samotní lékaři?

MUDr. Jiří Berka, předseda organizace Skalpel soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR zaslal Zdravotnictví a medicína svůj názor:

„Skalpel od svého založení podporuje výkon lékařské péče jako svobodného povolání.

Za ideální stav bychom považovali to, že lékař prodává svůj produkt (tu činnost, kterou je oprávněn provozovat) v nasmlouvaném rozsahu zákazníkovi, kterým může být jak přímo pacient nebo zdravotní pojišťovna či zdravotnické zařízení.

Pracoval(a) bysteraději jako lékař(ka)na živnostenský list?Svůj názor pište: blahovai@mf.cz

Podle našich informací již obdobný systém existuje v USA.Tento systém nevylučuje činnost některých lékařů v zaměstnaneckém poměru (zejména těch,kteří se na samostatnou praxi teprve připravují).

Co se nám jeví poněkud diskutabilní,je načasování návrhu do doby,kdy současná vláda pod záminkou boje proti tzv.švarcsystému omezuje drobné a střední podnikání a kdy jsou neustále vyvíjeny snahy k omezování souběhů praxí.“

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!