Hyde Park: etika farmaceutických firem

Diskuse o nové lékové vyhlášce pokračuje. Jindřich Graf reaguje na příspěvek ředitele Mezinárodní asiciace farmaceutických asociací Pavola Mazana, který na stránkách Zdraví.Euro.cz vyšel minulý týden. „Nemohu nereagovat alespoň na dva body, o nichž píšete. Vaše pararela se situací v roce 2002 je vrhem bumerangu…“

Pane inženýre, se zájmem jsem si přečetl Vaši reakci na můj článek na www.Zdravi.Euro.czV lékové politice by měla platit jasná pravidla pro všechny.

Nejsem dnes ještě rozhodnut, zda pokračovat v monolozích, či svůj čas věnovat něčemu užitečnějšímu (například vyhledávání dalších léků, jež výrobci v Česku prodávají za vyšší ceny než jinde.)

Každopádně nemohu nereagovat alespoň na dva body, o nichž píšete. Vaše pararela se situací v roce 2002 je vrhem bumerangu.

V čí prospěch tyto změny směřovaly – a nebyly zdůvodněny – obeznámeným lidem ještě z paměti nevymizelo! Svou argumentaci jste si usnadnil „opomenutím“ mého dovětku, že je „krajně žádoucí provedené změny náležitě zdůvodnit“! Nikoli, pane inženýre, svůj postoj neměním!

Druhý okruh. Je jistě chvályhodné, že po dlouhém období, které jste věnovali kritice netransparentnosti na straně regulátora, obracíte svou pozornost i do vlastních řad.

Rád bych Vám v této souvislosti položil dvě otázky:

1) Umožnili jste protistraně podobnou participaci na tvorbě Vašeho etického kodexu, jakou požadujete u pravidel kategorizace?

2) Existuje například ve Vašich pravidlech zákaz iniciovat skrytou reklamu (na příklad prostřednictvím lékaře) formou zpravodajského článku v tisku? Pokud byste na tento mail reagoval, prosím, neopomeňte odpovědi na výše uvedené dvě otázky. Pro pořádek upozorňuji, že kopii tohoto mého sdělení odešlu i dalším osobám. S pozdravem „Transparentnosti Zdar!“

Jindřich Graf, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!