Hyde Park: jak je to s českými sestrami v Evropské unii

Sobotní článek MF DNES „Unie vzkazuje sestřičkám: musíte zpět do škol a učit se“, způsobil mezi odbornou veřejností poměrně velký rozruch. Zdraví.Euro.cz přinášejí reakce čtenářů, kteří poukazují na to, že podle nich je realita jiná…

Sobotní článek MF DNES Unie vzkazuje sestřičkám: musíte zpět do škol a učit se", způsobil mezi odbornou veřejností poměrně velký rozruch. Zdraví.Euro.cz přinášejí reakce čtenářů, kteří poukazují na to, že podle nich je realita jiná.

Blanka Misconiová, předsedkyně Asociace domácí péče:

Shora uvedený titulek a první odstavec článku který vyšel v Ostravské mutaci MF-dnes způsobil naprosto zbytečně paniku mezi sestrami na Ostravsku a to jen proto, že autoři článku nevážili profesionálně každé zvěřejněné slovo a nedali si tvrzení uvedená v titulku a prvním odstavci článku do kontextu se skutečným zněním zákona č. 96/2004 Sb., a platným Zákoníkem práce.

Tak neuvěřitelně málo stačilo k tomu, aby nevznikla panika mezi sestrami jejichž povolání si vyžaduje soustředění, pohodu a klid.

Jedná se o nesmyslná a zavádějící tvrzení. Shora uvedený zákon harmonizuje právní normy platné v ČR upravující způsobilost k výkonu povolání u všech nelékařů s normami v EU.

Sestřičky, které dosáhly příslušné kvalifikace studiem na střední odborné škole a zapracování v rozsahu odborné praxe před nabytím platnosti uvedeného zákona jsou samozřejmě způsobilé k výkonu povolání a nemusí si dodělávat studium na vysoké, či vyšší odborné škole.

Celoživotní vzdělávání sester a ostatních nelékařů, které upravují nové právní normy má přispět k aktualizaci informací a cílené edukaci u těch profesí, které jsou odpovědné za lidské zdraví, kvalitu a adresnost poskytované individualizované péče jedinci i společnosti.

Jedná se o celosvětový trend, který harmonizuje úrověń poznatků vědy a výzkumu s odbornou praxí tak, aby každá sestra, lékař, či nelékař aplikovali při poskytování odborné a kvalifikované péče, ne ty poznatky, které se naučili jako studenti ve školních lavicicích před 5, 10, 20, či 30 lety, ale poznatky, které jsou up to date. Je to ve prospěch našich malých, nemocných a bezmocných spoluobčanů. S pozdravem Bc.Blanka Misconiová

Trojanová Vladislava, vysokoškolská studentka

Po přečtení výše jmenovaného článku o kvalifikaci se ztotožňuji s odpovědí p. Misconiové. Domnívám se, že máme kvalifikované sestry. Problém je pouze v kompetencích sester.

Stále není umožněno, aby kvalifikovaná sestra prováděla úkony, které jí náleží. Zabývá se většinou úkony, které náležejí do jiné oblasti. Souhlasím s dalším vzděláváním SZP, ale pak je musíme umět ohodnotit a hlavně lékaři by měli přehodnotit mnohdy svůj přístup.

Dodnes se divím, že nebyla ještě vytvořena komora SZP, která by daleko více chránila zájmy SZP. Měla by mít stejný právní statut jako lékařská komora. Vztah lékař a sestra je partnerský-rovnocený.

Uráží mne neustálá kritika zdravotníků ČR. Bylo by zajímavé vidět sestru z vyspělé země, zda by chtěla pracovat v našich podmínkách a jaký objem práce by odevzdala, možná i v jaké kvalitě. Jen na okraj chci podotknout, že jsem vysokoškolským studentem a SZP s dlouholetou praxí v několika oborech.

Juraj Řepka

Naše zdravotní sestry by měly dělat pouze odbornou práci, tak jak to dělají sestry jinde v Evropské unii. Činnosti jako mytí, uklízení by měl provádět personál bez zdravotnického vzdělání, popřípadě příbuzní.To chce ale změnit myšlení nejenom zdravotníků, příbuzných, ale především politiků.

Marie Novotná – fyzioterapeut

Pro mne je zákon 96 celý nepovedený. Ten nesmyslný požadavek na zdravotní způsobilost a právní bezúhonnost musel být senátory změněn a vrácen do parlamentu k přepracování. A v části pojednávající o odborné a specializační způsobilosti jsem se dozvěděla, že v naší republice je vzdělání na vysoké škole méně hodnocené, než vzdělání středoškolské. Bakalář fyzioterapeut, který studoval na VŠ, nemůže vykonávat samostatně svoji profesi pokud nemá středoškolskou atestaci, zatímco fyzioterapeut, vystudovaný na SZŠ a s atestací ji vykonávat může. Naše země je asi světová rarita, kde střední škola je vyšší kvalifikace než škola vysoká.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!