Hyde Park: Zkušenosti s knížkou iZIP

Je systém internetové zdravotní knížky užitečný? Nebo jen zbytečně investované peníze do projektu, který lékaři ani pacienti stejně nevyužívají? Náměstek ředitele MOÚ pro léčebně preventivní péči Pavel Andres je přesvědčený, že iZIP přínosný je. A vy? Napište nám!

Je systém internetové zdravotní knížky užitečný? Nebo jen zbytečně investované peníze do projektu, který lékaři ani pacienti stejně nevyužívají? Náměstek ředitele MOÚ pro léčebně preventivní péči Pavel Andres je přesvědčený, že iZIP přínosný je:

„Na základě různých zpráv v mediích ohledně systému zdravotní knížky iZIP, bych se rád podělil o své zkušenosti. Do systému iZIP se zapojil Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně koncem roku 2002, a to na základě informace o úspěšné pilotní etapě tohoto projektu.

Prvním krokem na cestě k úspěšnému využívání systému byla úprava nemocničního informačního systému – zobrazení dat pacienta registrovaného v IZIPu se lékaři pracujícímu s nemocničním informačním systémem zobrazí po stisku jednoho jediného tlačítka, natažení dat trvá do tří vteřin.

V současné době máme odesílání zdravotních záznamů plně automatizované, což nám výrazně šetří čas a odstraňuje duplicitní práci. Do systému iZIP se zapojili všichni lékaři MOÚ a aktivně jej používají.

Registraci klientů provádí střední zdravotnický personál a vyplněné přihlášky shromažďuje oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami.

Používáte iZIP? Je podle vás užitečný?Názory pište na adresu:i.blahova@sanomamag-praha.cz.

Kromě toho jsme v ambulantním traktu onkologického ústavu zřídili při rozjezdu projektu tzv. Informační pult IZIP, jehož pracovnice zde poskytovala odbornou pomoc jak zdravotnickým pracovníkům, tak pacientům.

Od vstupu našeho ústavu do systému IZIP očekávám intenzivnější komunikaci s lékaři, kteří jsou mimo naše zařízení.

Navíc předpokládám trvalou dostupnost informací o pacientovi z terénu, časovou úsporu při zajišťování zdravotnických informací a odstranění duplicitních vyšetření.

Za velkou, doposud ve zdravotnictví chybějící výhodu pro pacienty, považuji zpřístupnění informací o jejich zdravotním stavu a realizované léčbě.

Pokud jde o systém IZIP, má náš ústav velký kus práce za sebou; dlouhá cesta k jeho plnému využívání je ovšem ještě před námi a bude závislá od jeho rozšíření mezi lékaře pracující mimo nemocnice. Systém každopádně vnímám jako jednoznačně perspektivní.“

www.ZDN. cz

MUDr. Pavel Andres, náměstek ředitele MOÚ pro léčebně preventivní péči

DÁLE ČTĚTE:
Ředitel iZIP: Evropa má zájem
Cabrnoch: iZip mi nic nevynáší
Ohodnoťte tento článek!