Hypertension Prague 2002 – ISH a ESH poprvé zasedají společně

Kongresu se zúčastní více než 6000 odborníků z celého světa, prezentováno by mělo být více jak 1600 sdělení včetně výsledků několika netrpělivě očekávaných klinických studií…

Ve dnech 23. – 27. června se v Praze uskuteční jedno z největších mezinárodních zasedání věnovaných problematice hypertenze v historii. Pražský kongres Hypertension Prague 2002 se totiž vůbec poprvé koná jako společné zasedání Mezinárodní společnosti pro hypertenzi – ISH (19th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension) a Evropské solečnosti pro hypertenzi – ESH (12th European Meeting on Hypertension). Obě tyto odborné společnosti sdružují vědce zabívající se základním i klinickým výzkumem a představitele mnoha dalších teoretických i klinických oborů.

Kongresu se zúčastní více než 6000 odborníků z celého světa, prezentováno by mělo být více jak 1600 sdělení včetně výsledků několika netrpělivě očekávaných klinických studií. Další satelitní sympozia, přednášky, workshopy a panelové diskuse proběhnou i dalších městech České republiky a v zahraničí.

Kongresu se zúčastní přední představitelé z oboru včetně prezidentů a viceprezidentů obou mezinárodních společností. Prezidentem mezinárodního organizačního výboru kongresu je dr. J. Kuneš (AV ČR), viceprezidenty prof. P. Hamet (Kanada) a prof. J. Rodicio (Španělsko), čestným prezidentem prof. K. Horký (I. LF UK Praha).

(mka), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!