Isopren jako potenciální biomarker patologických stavů

Vzduch vydechovaný z plic obsahuje stovky chemických organických látek. Tyto jsou produkovány buď lidským organismem nebo jsou organismem přijímány jako kontaminanty již z prostředí. Některé z endogenních látek mohou být známkou patofyziologických procesů. Jejich přítomnost tak může být využívána jako neinvazivní metoda zjišťování určitých onemocnění..

Jednou z takových látek je isopren (2-methyl-1,3-butadien), který se vytváří endogenně v lidském organismu.

Zatímco mechanismus jeho biosyntézy v organismu nebyl v dostatečné míře objasněn, jeho přítomnost ve vydechovaném vzduchu se zdá být potenciálním indikátorem některých patologických stavů.

V současnosti již existují důkazy, že isopren souvisí se syntézou cholesterolu, a proto by jeho diagnostikování mohlo být využito v masovém screeningu poruch metabolismu lipidů.

Dále by jeho přítomnost mohla být využívána jako další parametr k již využívaným invazivním testům zjišťujícím účinnost terapie zaměřené na snížení hladiny lipidů, a to ať farmakologické nebo zaměřené na dietní opatření a životní styl.

Isopren je také potenciálním biomarkerem syntézy mevalonátu a uvažuje se, že by tak mohl být využíván i při screeningu nádorových onemocnění. Tyto metody jsou v současnosti testovány a pracuje se na jejich využití do budoucna.

ZDROJ:

Potential applications of breath isopreneas a biomarker in modern medicine:a concise overview.

www.ncbi.nlm.nih.gov

(jha), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!