Jak připravit žádost o grant EU

Jste nezisková organizace? Uvažujete o mezinárodním projektu, na jehož financování by se mohla podílet Evropská unie? Nabízíme vám několik užitečných rad, které účastníkům konference o rozšíření EU poskytla Tamsin Roseová, ředitelka nadace European Public Health Aliance…

Jak připravit žádost o grant Evropské unie

Jste nezisková organizace? Uvažujete o mezinárodním projektu, na jehož financování by se mohla podílet Evropská unie? V posledním dílu tohoto seriálu vám nabízíme několik užitečných rad, které účastníkům konference o rozšíření EU poskytla Tamsin Roseová, ředitelka nadace European Public Health Alliance.

Jednou z jejích činností je mimo jiné také číst a hodnotit podané žádosti neziskových organizací o finanční podporu EU.

„Na prostudování každého projektu máme maximálně dvě hodiny. Žadatel by měl proto formulovat myšlenku projektu velmi jasně a celou žádost logicky strukturovat,“ uvedla Roseová (na snímku).

Základní kroky

Jste vhodným žadatelem?

Sežeňte si včas všechny potřebné materiály (směrnice, dotazník) a přečtěte si zveřejněné ZDE

Je EU vhodným zdrojem financí pro váš projekt?

Všechno má své pro i proti. Je tomu tak i u financování projektů neziskových organizací.

negativa financování ze strany EU

Pokud se žadatel rozhodne pro krytí nákladů programu ze zdrojů Evropské unie, musí počítat s některými problémy, kterými by se při spolupráci s jinými subjekty mohl vyhnout:

– ne vždy se priority unie shodují s prioritami žadatelské organizace

– proces rozhodování o udělení/neudělení finanční podpory trvá poměrně dlouho

– žadatel musí mít trpělivost, často je potřeba projekt přepracovat, opakovaně podávat

– mohou se vyskytnout mnohé administrativní problémy a problémy s financováním – riziko zpožďování plateb

– žadatel musí najít ještě další způsob kofinancování projektu

– výše financování projektu ze strany EU je omezena (minimálně 100 tisíc euro, maximálně 200 tisíc euro).

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODYZAMÍTNUTÍ PROJEKTU :
– formální chyby
– nevhodné zadání projektu
– nevhodně nastavený rozpočet
– projekt není z dlouhodobéhohlediska udržitelný

pozitiva financování ze strany EU

Využití Evropské unie jako partnera pro financování projektu přináší mimo jiné tyto výhody:

– EU je partnerem s bohatým informačním a odborným zázemím

– nabízí zapojení do širších evropských strukturách

– zvýšení profesionality

Kdo budou vaši partneři?

„Čím větší rozsah projekt má (geopoliticky i časově), tím existuje obecně větší naděje na úspěch. Je také velmi důležité, aby byl projekt geopoliticky vyrovnaný. Zatímco dosud se při schvalování žádostí přihlíželo především na vyrovnanost severu a jihu Evropy, nyní přibude ještě nutnost balance mezi východem a západem,“ říká Roseová.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
EU Grants and Loans abecedně řazený seznam schválených grantů.
Evaluation of EU Activities kdo, jak a proč rozhoduje
Tender/Proposal Search
Rozcestník dalších užitečných odkazů

Při přípravě projektu je proto velmi důležité promyslet výběr vhodných partnerů. Jaká bude jejich role v tomto programu a proč? Z jaké oblasti je nejlépe partnera vybrat?

„Pokud se rozhodnete partnerskou organizaci pro spolupráci oslovit, řekněte mu jasně, oč jde. Buďte co nejvíce konkrétní, vysvětlete mu, co od něho v rámci projektu očekáváte. Co to přinese jemu?“

Osnova – základ úspěchu

Nejdůležitější a zároveň nejtěžší částí přípravy projektu je formulace logické osnovy (Log Frame). Dobrá osnova znamená podle Roseové půlku úspěchu. „Řadu projektů musíme odmítnout právě proto, že není vlastně zřejmé, oč žadatelům jde. Jejich cíl neodpovídá zvoleným prostředkům a podobně,“ říká Roseová.

Jak by tedy taková osnova měla vypadat? Základní jsou tyto kroky:

a) popis klíčového problému, který má projekt řešit (např.: moldavští pacienti jsou nedostatečně informováni o svých právech. Vláda sice zveřejnila reformu, málokdo ale ví, co znamená pro běžného pacienta).

b) definice obecných cílů tohoto projektu (např.: zvýšení obecného povědomí o právech pacientů v Moldavsku)

c) specifické cíle projektu (např.: informační kampaň mezi lékaři, v médiích, apod.)

d) jakými prostředky toho lze dosáhnout (tiskové konference, natočení zábavných instruktážních filmů, zřízení bezplatné informační linky, apod.)

e) jaké vybavení a další zázemí bude pro realizaci těchto cílů potřeba

d) jakou roli bude vaše instituce hrát v tomto projektu?

V zásadě existují tři role účastníků projektu: vedoucí, partner, expert. „Vedoucí projektu má na starosti vytváření a řízení konsorcia, bere na sebe zodpovědnost, že projekt bude fungovat jak po finanční tak po administrativní stránce. Hlídá tedy rozpočet, ale má na starosti třeba i takové věci jako je sešívání dokumentů,“ říká Roseová.

Právě stanovení rozpočtu je jednou z klíčových záležitostí. V žádosti musí být uvedeno rozvržení finančních výdajů na jednotlivé procesy, které jsou s projektem spojeny. Je přitom důležité, aby tento odhad odpovídal skutečnosti. „Velmi doporučujeme, aby si žadatel tyto údaje předem přesně zjistil. Pokud například v projektu počítá s pronájmem konferenčních místností, není možné náklady jen zhruba odhadnout. Pak se totiž může stát, že uprostřed projektu dojdou finance,“ říká Roseová.

PŘEDCHOZÍ DÍLY:
2. Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v ČR\\
3. Uznávání kvalifikací zdravotníků
4. Paralelní obchody s léčivy
5. Vývoj na trhu s léky
6. EU a české nemocnice – nem. K. Vary
7. EU a české nemocnice – FN Plzeň
8. EU a české nemocnicenemocnice Bruntál
9. Užitečné evropské weby
10. Problémy nové Evropské unie

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

foto: Pavel Vepřek

Ohodnoťte tento článek!