Jak řeší zklidňování pacientů v cizině?

Zajímá vás, jakým způsobem řeší zklidňování pacientů nebo obyvatel sociálních ústavů v zemích EU a v USA? Kdy lze proti vůli vnutit výživu hladovkáři? Smí personál pacienta svléknout při podezření, že má u sebe drogy, a jak to provést správně? Lze zavřít alkoholika do ústavu, když bezprostředně neohrožuje sebe ani druhé? V rubrice Dokumenty najdete ukázky pěti předpisů a směrnic…

V zemích EU se ke zklidňování obyvatel sociálních ústavů nepoužívají ani klecová, ani síťová lůžka a velmi se zvažuje i užití léčiv či upoutávání na lůžku. Při semináři v bohnické psychiatrické léčebně se ukázal velký zájem českých psychiatrů o toto téma, ovšem s podtextem: Tak ať nám unie ukáže, jak jinak máme zacházet s problematickými nemocnými.

Do rubriky Dokumenty vkládáme ukázky předpisů či směrnic z různých zemí s cílem napomoci zavádění nových postupů do praxe jako alternativ vůči restrikcím.

Ke studiu může například posloužit německý zákon k psychiatrické péči. Ten mimo jiné definuje pojem „bezprostřední ohrožení života a zdraví“, dále vymezuje přípustná ochranná opatření (izolaci, upoutání a medikaci) v určitých situacích a za splnění některých podmínek.

Kdy lze proti jeho vůli vnutit výživu hladovkáři? Smí personál pacienta svléknout při podezření, že má u sebe drogy, a jak to provést správně? Lze zavřít alkoholika do ústavu, když bezprostředně neohrožuje sebe ani druhé? Pro tyto i další otázky zmíněný německý zákon poskytuje vodítka.

K zajímavým materiálům patří také směrnice švýcarských psychiatrických klinik, jež obsahují základní postupy pro zvládání agresivních pacientů s průběžným i následným vyhodnocováním situace. Ne vše však mohou zvládnout sami zdravotničtí pracovníci. Legislativa by samozřejmě měla upravit i povinnosti správních úřadů a zřizovatelů: zajistit vhodné vybavení zdravotnických zařízení, jejich bezpečnost a analyzovat personální vybavení.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!