Jak vést daňové účetnictví lékařů?

Prosím, vysvětlete mi situaci, jak vést účetnictví? Jednoduché (daňovou evidenci) nebo podvojné (účetnictví)? Dotaz se týká všech zdravotnických zařízení, která mají obrat pod 6 mil./rok. Vysledovala jsem, že spousta lékařů a nestátních zdravotnických zařízení nevědí, že by měli všichni vést účetnictví podvojně. Je možně se domluvit s finančním úřadem na daňové evidenci?

Božena Hovorková:

Odpovídá Pavel Vítek, účetní kancelář Dates:

Nejistota ohledně povinností zdravotnických zařízení stanovených zákonem 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, který ukládal bez dalšího vysvětlení povinnost všem zdravotnickým zařízením vést účetnictví, již skončila.

Postarala se o to nepřímá novelizace zákona 160/1992 v platném znění, vložená do zákona o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

Novelizace mění výklad zákona v tom smyslu, že za splnění povinnosti vést účetnictví je od 1.1.2004 považována i situace, kdy provozovatel zdravotnického zařízení – fyzická osoba vede v souladu se zákonem o účetnictví a následně zákonem o dani z příjmu daňovou evidenci.

Díky této nepřímé novelizaci fyzické osoby provozující zdravotnická zařízení nemusí vést účetnictví dle § 1 odst. 1 písm. h) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění platném od 1.1.2004 , neboť jim tak nestanoví zvláštní zákon (v tomto případě zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních).

Pokud se tedy fyzické osoby provozující zdravotnická zařízení nerozhodnou vést účetnictví (od 1.1.2004 je již jen podvojné) dobrovolně, případně pokud nepřesáhnou obrat 6 mil. Kč ročně, nevztahuje se na ně zákon o účetnictví a pro účely stanovení základu daně z příjmu mohou své výdaje a příjmy prokazovat daňovou evidencí.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!