Japonští chirurgové poučili naše lékaře o špičkových metodách

V Pardubicích se v úterý konal japonsko-český seminář chirurgů, na kterém sice byly oficiálním tématem operace tlustého střeva, ale téma diskusí se ukázalo být podstatně širším. Čeští odborníci měli většinou poprvé možnost hovořit s osmi špičkovými japonskými odborníky a dozvědět se něco o metodách, jež jsou pro naše lékaře zatím vzdálenou budoucností…

Japonci však ve většině svých vystoupení naznačili, že špičková technika není jedinou příčinou jejich úspěchů a mimořádného renomé. „Zvyšování odborností našich chirurgů je prvním úkolem. Je spo jeno se stále lepší technologií. Druhou závažnou věcí je vztah lékaře a pacienta. Lékař se musí vcítit do jeho situace, být k němu v potřebné míře laskavý a otevřený, musí jej přimět ke spolupráci. To je stejně důležité jako odborné znalosti a špičková technika,“ řekl Právu Osahiko Abe, celosvětově uznávaný nestor japonských chirurgů. „Máme už dobré kontakty s evropskou chirurgickou špičkou, víme už poměrně dost o americké medicíně, ale ta asijská byla dosud poněkud stranou,“ podotkl Karel Havlíček, primář pardubické chirurgie. Připustil, že podle dosud získaných informací nelze srovnávat naši a japonskou techniku na operačních sálech. „Jejich vybavení je pro nás finančně naprosto nedostupné. Ale můžeme se poučit o spolupráci pacienta s chirurgem. Ta je v Japonsku skutečnou doménou medicíny. Vzájemná důvěra vede i k tomu, že většina zhoubných onemocnění je rozpoznána v raném stadiu. Japonští kolegové věří na to, že pacientovi se musí říci úplná pravda o jeho stavu a perspektivách. U nás to ještě není možné, ta důvěra se jen pomalu vytváří,“ přiznal Havlíček. Japonští chirurgové si na úvod své návštěvy prohlédli pardubickou nemocnici a jejich hodnocení rozhodně nebylo negativní. Našli dokonce i momenty, které českým lékařům závidí. „Především je to prostor v našich nemocnicích. Oni pracují v podstatně stísněnějších podmínkách,“ řekl Právu Havlíček.

Zdeněk Seiner, Právo, 23.5.2001

Ohodnoťte tento článek!