Jídelní zvyklosti a obezita v ČR

„Podle údajů WHO je obezita nejzávažnější nedoceněný problém ve zdravotnictví a po kouření je druhou nejčastější příčinou onemocnění, kterému lze předcházet správnou životosprávou…

“ řekl doc. Hainer, předseda České obezitologické společnosti (ČOS) v úvodu tiskové konference konané 2. května při příležitosti zveřejnění výsledků šetření „Jídelní zvyklosti a obezita v ČR“. Výzkum byl součástí rozsáhlejšího projektu prevence obezity v ČR, který pod záštitou MZ provádí ve spolupráci s ČOS agentrura STEM/MARK.

Některé z výsledků výzkumu byly uveřejněny ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz č.14/2001.

Ohodnoťte tento článek!