K rehabilitaci sluchových vad sluchadly

Zlepšit sluch u řady chorobných stavů a vad sluchového ústrojí medicína dosud neumí. Typickým příkladem je presbyakuze. Moderní sluchadla však dokážou účinně zesílit zvuk tak, že umožní většině pacientů s malými a středními vadami sluchu prakticky normální slyšení a řadě osob s velmi těžkými vadami sociálně upotřebitelný sluch…

Zlepšit sluch u řady chorobných stavů a vad sluchového ústrojí medicína dosud neumí. Typickým příkladem je presbyakuze. Moderní sluchadla však dokážou účinně zesílit zvuk tak, že umožní většině pacientů s malými a středními vadami sluchu prakticky normální slyšení a řadě osob s velmi těžkými vadami sociálně upotřebitelný sluch.

Typy sluchadel

V současnosti se používají sluchadla na vzdušné vedení, která se podle velikosti rozdělují na závěsná, nitroušní a kanálová (CIC – CompletelyIn-the-Canal), zcela skrytá ve zvukovodu. Kapesní (body-worn) sluchadla většina firem přestává vyrábět, u dospělých se zcela nahradila závěsnými či zvukovodovými typy. Používají se ještě k iniciální rehabilitaci těžkých vad sluchu u dětí do dvou let věku.

I zde jsou postupně nahrazována výkonnými, malými závěsnými přístroji. Dále se používají brýlová sluchadla na kostní vedení, jedno- nebo oboustranná, která jsou vhodná pro pacienty, kteří nemohou mít nebo netolerují sluchadlo v uchu (atrezie zvukovodu, chronický výtok z ucha, alergóza zevního zvukovodu) a jejichž práh kostního vedení nepřesahuje 40 dB.

Většinou jde o pacienty s kombinovanou nedoslýchavostí. Posledním typem sluchadel jsou implantovaná sluchadla na kostní vedení (BAHA – Bone Ancored Hearing Aids). Za speciálních podmínek je otochirurgem do kosti mastoidu implantován titanový šroub vyvedený nad kůži a po jeho osteointegraci se na zevní část upevňuje malý vibrátor (asi 2,5 x 1 x 2 cm), který přenáší zvukové vlny do kosti.

Zatím byla BAHA sluchadla implantována v ČR v rámci grantového projektu ve FN Motol. Systém zdravotního pojištění nyní připravuje plnou úhradu tohoto typu sluchadla pro indikované pacienty (většinou děti s atrézií zvukovodu). Implantace BAHA zůstanou vyhrazeny třem specializovaným pracovištím v Praze a Brně (k minimalizaci komplikací a poruchy osteointegrace implantátu, a tím selhání sluchadla). K zlepšení sluchu u dětí se v těchto případech dosud používají klasická kapesní nebo brýlová sluchadla s vibrátorem na kostní vedení.

Význam digitalizace ve vývoji sluchadel

Vývoj sluchadel v posledních 10 letech učinil velký skok dopředu zásluhou digitalizace. V roce 1995 spatřilo světlo světa první digitální sluchadlo a v současnosti již digitální technologie nemá prakticky alternativu a představuje standard sluchadlové protetiky. Analogová sluchadla z nabídky většiny sluchadlových firem pozvolna mizí a používají se zejména ke korekci velmi těžkých sluchových vad a zbytků sluchu, kde se přednosti digitálního zpracování zvuku nemohou tolik uplatnit.

Plně digitální sluchadlo znamená, že akustický signál je převeden do digitální podoby a celé jeho další zpracování a zesílení probíhá v této podobě (DSP – Digital Signal Processing). To umožňuje nejen miniaturizaci sluchadel, ale především mnohonásobně lepší přizpůsobení sluchadla sluchové vadě jednotlivce, a zejména postupnou integraci vlastností, které analogové zpracování signálu nemohlo poskytnout.

MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc.

ORL oddělení VFN Praha

Celý článek si mohou předplatitelé Zdravotnictví a medicína nebo elektronického archivu přečíst ZDE.

Ohodnoťte tento článek!