Kalendář akcí na květen 2015

kalendář

Kalendář akcí odborných lékařských společností – květen 2015

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Termíny a místa konání:

* 4. 5. 2015: Zlín-Příluky, aula Střední zdravotnické školy

* 7. 5. 2015: Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý lev

* 9. 5. 2015: Olomouc, aula Právnické fakulty UP

* 12. 5. 2015: Pardubice, hotel Zlatá štika

* 13. 5. 2015: Jihlava, presbytář hotelu Gustav Mahler

* 14. 5. 2015: Praha (Lékařský dům), Hradec Králové (Nové Adalbertinum), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 20. 5. 2015: Praha (Lékařský dům), České Budějovice (Clarion Congress Hotel)

* 21. 5. 2015: Ostrava (hotel Imperial), Ústí nad Labem (Best Western Hotel Vladimir)

Kontakt: www.svl.cz


Annual Meeting of ANSS

* 1.–3. 5. 2015/Praha

Místo konání: Lindner Hotel Prague Castle

Pořadatel: Association of the National Sleep Societies in Europe

Kontakt: www.mhconsulting.cz


ATC 2015 World Transplant Congress

* 2.–6. 5. 2015/Philadelphia, USA

Kontakt: 2015.atcmeeting.org


22. helmintologické dny

* 4.–8. 5. 2015/Stráž nad Nežárkou

Místo konání: Rekreační středisko FTVS UK Dvorce

Kontakt: www.parazitologie.cz


Infekce spojené se zdravotní péčí

* 5. 5. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


Světový den astmatu a alergie – konference

* 5. 5. 2015/Praha

Místo konání: Národní dům na Vinohradech

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


5. pražský endoskopický den a 16. endoskopický den IKEM

* 5. 5. 2015/Praha

Místo konání: IKEM

Pořadatel: Klinika hepatogastroenterologie IKEM

Kontakt: lekari.cgs-cls.cz


Retroperitoneum a malá pánev u dětí

* 6. 5. 2015/Brno

Místo konání: FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9, budova G, 1. patro

Pořadatel: Pediatrická sekce Radiologické společnosti ČLS JEP, LF MU a FN Brno

Kontakt: www.crs.cz


Bezplatný praktický kurz dětské obezitologie

V rámci 22. evropského obezitologického kongresu

* 6. 5. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Kontakt: www.pediatrics.cz


22nd European Congress on Obesity

* 6.–9. 5. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Pořadatel: European Association for the Study of Obesity (EASO), Česká obezitologická společnost ČLS JEP

Kontakt: eco2015.easo.org


IMPAKT 2015 Breast Cancer Conference

* 7.–9. 5. 2015/Brusel, Belgie

Kontakt: www.esmo.org


14th Congress of the European Association for Palliative Care

* 8.–10. 5. 2015/Kodaň, Dánsko

Kontakt: www.eapc-2015.org


Kurz Advanced Life Support Provider

* 11.–12. 5. 2015/Hradec Králové

Místo konání: EA hotel Tereziánský dvůr

Pořadatel: Česká resuscitační rada

Kontakt: hanzo.cz/als7


45. Jírovcovy protozoologické dny

* 11.–15. 5. 2015/Praha

Kontakt: www.parazitologie.cz


13. Interna Informans

* 12. 5. 2015/Brno

Místo konání: Hotel International

Kontakt: www.interna-informans.cz


Medical Fair 2015

* 12.–15. 5. 2015/Brno

Kontakt: www.bvv.cz


Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015

* 13. 5. 2015/Ostrava

Místo konání: Lékařská fakulta OU, budova ZY

Pořadatel: Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou rektora OU, děkana LF OU, primátora města Ostrava, hejtmana Moravskoslezského kraje, ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě a ředitele Městské nemocnice Ostrava

Kontakt: http://www.gpvz2015.cz/


10. nejnovější trendy radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie

* 13.–14. 5. 2015/Praha

Místo konání: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce

Pořadatel: Společnost radiologických asistentů ČR

Kontakt: srlacr.cz


10. sympozium Dětské zlomeniny

* 13.–14. 5. 2015/Zbiroh

Místo konání: Zámek Zbiroh

Pořadatel: Traumatologická sekce České pediatrickochirurgické společnosti, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Nadační fond Kolečko

Kontakt: www.detskachirurgie.cz


13. Interna Informans

* 14. 5. 2015/Praha

Místo konání: Nová budova Národního muzea

Kontakt: www.interna-informans.cz


10. traumatologický den

* 14. 5. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Globus

Pořadatel: Traumatologické centrum FN Královské Vinohrady

Kontakt: www.chirurgie.cz


49. česko-slovenské dny dětské neurologie

* 14.–15. 5. 2015/Košice, Slovensko

Místo konání: Hotel Yasmin

Pořadatel: Oddelenie neurológie Detskej FN Košice

Kontakt: www.mhconsulting.cz


3. ústecké stomatologické dny

* 14.–15. 5. 2015/Ústí nad Labem

Místo konání: Clarion Congress Hotel (lékaři), Best Western Hotel Vladimir (sestry)

Pořadatel: Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Kontakt: www.bos-congress.cz/stom2015


12. seminář mladých revmatologů

* 14.–16. 5. 2015/Blansko – Skalní Mlýn

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.revmatologicka-spolecnost.cz


2. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP

* 14.–17. 5. 2015/Bratislava

Místo konání: Areál Incheba EXPO

Pořadatel: Sloveská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.sgps-kongres.sk


4. ostravský diabetologický den

* 15. 5. 2015/Slezská Ostrava

Místo konání: Slezskoostravský hrad

Pořadatel: Diabetologické centrum LF OU a FN Ostrava, Diabetologické centrum Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy

Kontakt: www.gsymposion.cz


Paprsky Vysočiny 2015

* 15. 5. 2015/Nové Město na Moravě

Místo konání: Hotel SKI

Pořadatel: Radiologické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě

Kontakt: www.crs.cz


32. dny praktické a nemocniční pediatrie

* 15.–16. 5. 2015/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Solen, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


Futurum Ophthalmologicum

* 15.–16. 5. 2015/Bělohrad

Místo konání: Anenské lázně

Kontakt: www.oftalmologie.com


BIT’s 8th Annual World Cancer Congress

* 15.–17. 5. 2015/Pej-ťing, Čína

Kontakt: www.bitcongress.com/cancer2015


Chronické hepatitidy v roce 2015

* 16. 5. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Park Inn

Pořadatel: Bristol-Myers Squibb, Česká hepatologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


22. pražské chirurgické (Jiráskovy) dny

* 18. 5. 2015/Praha

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: 1. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, traumatologicko-ortopedická sekce ČAS

Kontakt: www.chirurgie.cz


Vysoce nebezpečné nákazy

* 19. 5. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


Poruchy příjmu potravy – supervizní setkání

* 19. 5. 2015/Praha

Místo konání: Denní stacionář Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Pořadatel: Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.ceskapsychiatrie.cz


13. Interna Informans

* 19. 5. 2015/České Budějovice

Místo konání: Hotel Budweis

Kontakt: www.interna-informans.cz


10. konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti

* 19.–20. 5. 2015/Špindlerův Mlýn

Místo konání: Harmony Club Hotel

Kontakt: www.androsa.cz


5. sympozium o nemocech pankreatu

* 20. 5. 2015/Praha

Místo konání: 4. interní klinika 1. LF UK a VFN

Kontakt: lekari.cgs-cls.cz


Mezikrajský seminář epidemiologů 2015

* 20.–22. 5. 2015/Černý Důl, Krkonoše

Pořadatel: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

Kontakt: www.sem-cls.cz


10th European Congress on Menopause and Andropause

* 20.–22. 5. 2015/Madrid, Španělsko

Pořadatel: European Menopause and Andropause Society (EMAS)

Kontakt: emas-online.org


Aktuální problémy lékařské parazitologie

* 20.–22. 5. 2015/Velké Karlovice

Místo konání: Horský hotel Tatra

Pořadatel: Sekce lékařské parazitologie při Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Česká parazitologická společnost

Kontakt: www.parazitologie.cz


30. česko-slovenské pracovní dny o dědičných metabolických poruchách

* 20.–22. 5. 2015/Branná, Dolní Morava

Místo konání: Hotel Vista

Pořadatel: Nutricia, ve spolupráci s FN Ostrava a UP Olomouc

Kontakt: www.pediatrics.cz


AEPC 2015

* 20.–23. 5. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Pořadatel: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)

Kontakt: www.kardio-cz.cz; www.aepc2015.org


Pražské herniologické dny 2015

– Plastika tříselné kýly otevřené vs. laparoskopické přístupy

* 21.–22. 5. 2015/Praha

Místo konání: hotel Ambassador – Zlatá Husa (21. 5.) a nemocnice Na Františku (22. 5.)

Pořadatel: MeDitorial a Mladá fronta Events & Congresses, pod záštitou České herniologické společnosti, Sekce EHS, Herniologické sekce ČCHS

Kontakt: www.prolekare.cz/prazske-herniologicke-dny-2015


17. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě

* 21. 5. 2015/Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Místo konání: Hotel Skalský dvůr

Pořadatel: Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě

Kontakt: www.chirurgie.cz


16. kardioanesteziologické vědecké dny

* 21.–22. 5. 2015/Pardubice

Kontakt: www.csarim.cz


Kontroverze v onkologii

* 21.–22. 5. 2015/Dříteč

Místo konání: Kongresové centrum Kunětická Hora

Pořadatel: Multiscan, s. r. o.

Kontakt: www.multiscan.cz


11. kongres ČDS ČLS JEP a SDS SLS

* 21.–23. 5. 2015/Praha

Pořadatel: Česká dermatologická společnost ČLS JEP, Slovenská dermatologická spoločnosť SLS

Kontakt: www.derm.cz


22. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí

* 21.–23. 5. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Aldis

Pořadatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

Kontakt: www.hematology.cz


36. pracovní dny dětské nefrologie

* 21.–23. 5. 2015/Ústí nad Labem

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Pracovní skupina dětské nefrologie České pediatrické společnosti ČLS JEP, Dětská klinika UJEP a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Kontakt: www.pediatrics.cz


Otravy dřevinami – seminář

* 22. 5. 2015/Praha

Místo konání: Posluchárna kliniky pracovního lékařství

Pořadatel: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Kontakt: www.pracovni-lekarstvi.cz


ORL konference Pardubického a Královéhradeckého kraje

* 22.–23. 5. 2015

Kontakt: www.otolaryngologie.cz


20. rožnové alergologicko-imunologické dny

* 22.–23. 5. 2015/Rožnov pod Radhoštěm

Místo konání: Hotel Relax

Pořadatel: Pediatrická klinika LF OU a FN Ostrava, Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

Kontakt: www.bos-congress.cz/roznov2015


5. konference ve funkčním vyšetřování plic

* 22.–23. 5. 2015/Luhačovice

Kontakt: www.pneumologie.cz


31. východočeské radiologické sympozium

* 22.–23. 5. 2015/Velichovky

Místo konání: Hotel K-Triumf

Pořadatel: Radiodiagnostické oddělení Pardubické krajské nemocnice, Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.crs.cz


13. mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP

* 22.–23. 5. 2015/Plzeň

Místo konání: Parkhotel

Kontakt: cataract.bpp.cz


22. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP

* 22.–23. 5. 2015/Luhačovice

Místo konání: Společenský dům

Kontakt: www.srfm.cz


ISA 2015

* 23.–26. 5. 2015/Amsterdam, Nizozemsko

Pořadatel: International Atherosclerosis Society

Kontakt: www.isa-2015.com


23. výroční sjezd ČKS

* 24.–27. 5. 2015/Brno

Místo konání: Areál Veletrhy Brno, pavilony A a E

Pořadatel: Česká kardiologická společnost

Kontakt: www.cksonline.cz


3. děčínské chirurgické dny

* 25.–26. 5. 2015/Děčín

Místo konání: Zámek Děčín

Pořadatel: Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín

Kontakt: www.ortopedicke-centrum.cz


31st Annual Spine Meeting

* 26.–28. 5. 2015/Londýn, Velká Británie

Pořadatel: Cervical Spine Research Society – European Section

Kontakt: www.csrs-london2015.com


9. sympozium o idiopatických střevních zánětech

* 27. 5. 2015/Praha

Místo konání: 4. interní klinika 1. LF UK a VFN

Kontakt: lekari.cgs-cls.cz


Historie a současnost chemických zbraní

* 27.–28. 5. 2015/Uherské Hradiště

Místo konání: Fakulta logistiky a krizového řízení UTB

Pořadatel: Fakulta logistiky a krizového řízení UTB Zlín, Fakulta sociálních studií MU Brno

Kontakt: www.skpz.cz


16. konference o sexualitě a lidských vztazích

* 27.–29. 5. 2015/Uherské Hradiště

Kontakt: www.sex.systemic.cz


9. kongres ČSIM ČLS JEP

* 27.–29. 5. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Aldis

Pořadatel: Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.csimkongres.cz


43. májové hepatologické dny

* 27.–29. 5. 2015/Karlovy Vary

Místo konání: Grandhotel Pupp

Pořadatel: Česká hepatologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.ces-hep.cz


11th EPNS Congress

* 27.–30. 5. 2015/Vídeň, Rakousko

Pořadatel: European Paediatrics Neurology Society (EPNS)

Kontakt: www.epns2015.org


37. slovensko-české endoskopické dni

* 28.–29. 5. 2015/Trnava, Slovensko

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Slovenská gastroenterologická spoločnosť SLS

Kontakt: www.sgssls.sk/podujatia


15. jihočeské Timrovy dny

* 28.–29. 5. 2015/Hluboká nad Vltavou

Místo konání: Hotel Štekl

Kontakt: www.oftalmologie.com


20. pracovní sympozium ČSIR ČLS JEP

* 28.–30. 5. 2015/Mikulov

Místo konání: Hotel Galant

Pořadatel: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Kontakt: www.csir2015.cz


20. českolipský den astmatu a alergie

* 29. 5. 2015/Máchovo jezero

Kontakt: www.csaki.cz


7. konference Dermatologie pro praxi

* 29. 5. 2015/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Solen, s. r. o., ve spolupráci s OS ČLK v Olomouci

Kontakt: www.solen.cz


15. ústecká rehabilitační konference

* 29. 5. 2015/Ústí nad Labem

Místo konání: Kampus Pedagogické fakulty Univerzity JEP

Pořadatel: Rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií Univerzity JEP

Kontakt: www.bos-congress.cz/reha2015


Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu

20. andrologické a 3. feminologické sympozium

* 29.–30. 5. 2015/Český Krumlov

Místo konání: Hotel Růže

Kontakt: www.sexuologickaspolecnost.cz


9. kongres praktického lékárenství

* 29.–30. 5. 2015/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Lékárenská sekce České farmaceutické společnosti ČLS JEP, Solen, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


17. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

* 29.–30. 5. 2015/Praha

Místo konání: Posluchárna Rektorátu Univerzity Karlovy

Kontakt: www.czech-neuro.cz


7. liberecký pediatrický den

* 30. 5. 2015/Liberec

Místo konání: Centrum Babylon

Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.pediatrics.cz


11. radiologické dny Karla Chylíka

* 30. 5. 2015/Sezimovo Ústí

Místo konání: Hotel MAS

Pořadatel: Radiologické oddělení Nemocnice Tábor

Kontakt: www.crs.cz


29. olomoucké hematologické dny

* 31. 5. – 2. 6. 2015/Olomouc

Místo konání: NH Collection Olomouc Congress a Omega centrum Olomouc

Pořadatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP, onkologická sekce ČAS, Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, nadace Haimaom

Kontakt: www.olhemdny.cz

Ohodnoťte tento článek!