Kalendář akcí odborných lékařských společností – březen 2015

kalendář, stetoskop, pero

Kalendář akcí odborných lékařských společností, které se konají v březnu.

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Termíny a místa konání:

* 5. 3. 2015, Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý lev

* 11. 3. 2015, Jihlava, presbytář hotelu Gustav Mahler

* 12. 3. 2015, Karlovy Vary (hotel U Šimla), Ústí nad Labem (Best Western Hotel Vladimir), Hradec Králové (Nové Adalbertinum)

* 14. 3. 2015, Brno, kancelář veřejného ochránce práv

* 19. 3. 2015, Praha, Lékařský dům

* 21. 3. 2015, Plzeň, Šafránkův pavilon

* 25. 3. 2015, Praha (Lékařský dům), České Budějovice (Clarion Congress Hotel)

* 26. 3. 2015, Ostrava, hotel Imperial

Kontakt: www.svl.cz

Alimentární infekce

* 3. 3. 2015/Praha
Místo konání: Lékařský dům
Pořadatel: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Kontakt: www.infekce.cz

Respirační kaleidoskop

* 4. 3. 2015/Hradec Králové
Místo konání: Hotel U Královny Elišky
Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s Českou aliancí proti chronickým respiračním onemocněním a Českou společností alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Kontakt: www.pneumologie.cz

20. sympozium Onkologie v praxi

* 4.–6. 3. 2015/Černá Hora u Brna
Místo konání: Hotel Sladovna
Pořadatel: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo
Kontakt: www.linkos.cz

European Congress of Radiology 2015

* 4.–8. 3. 2015/Vídeň, Rakousko
Pořadatel: European Society of Radiology (ESR)
Kontakt: www.myesr.org/cms

21. Pařízkovy dny

* 5.–6. 3. 2015/Ostrava
Místo konání: Clarion Congress Hotel
Pořadatel: Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava, ve spolupráci s okresním sdružením ČLK Ostrava a Českou asociací sester
Kontakt: hanzo.cz/pd

17. moravské urologické sympozium

* 5.–6. 3. 2015/Karlova Studánka
Místo konání: Lázeňský dům Libuše
Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Muž 21. století, o. s.
Kontakt: www.solen.cz

16th European Congress: Perspectives in Lung Cancer

* 6.–7. 3. 2015/Turín, Itálie
Kontakt: imedex.com/lung-cancer-congress-europe

Neinvazivní prenatální diagnostika – klinické využití a další směry vývoje

* 7. 3. 2015/Praha
Místo konání: Hotel Boscolo
Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk a porodnictví v gynekologii ČLS JEP
Kontakt: www.csupg.cz

Alergie 2015

* 12. 3. 2015/Praha
Místo konání: Nemocnice Na Homolce
Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Kontakt: www.csaki.cz

8. mezioborový seminář diabetologů s psychiatry a psychology

* 13.–14. 3. 2015/Praha
Místo konání: Hotel Belvedere
Pořadatel: 1. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Kontakt: www.diab.cz

Diagnostika a kinezioterapie idiopatické skoliózy u dětí a dospělých

* 13.–15. 3. 2015/Dobřichovice
Místo konání: Centrum komplexní péče
Pořadatel: Centrum komplexní péče Dobřichovice
Kontakt: www.ckp-dobrichovice.cz

11th European Congress on Hematologic Malignancies

* 13.–15. 3. 2015/Barcelona, Španělsko
Kontakt: www.imedex.com/hematologic-malignancies-european-congress

Konference Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

* 14. 3. 2015/Vyškov
Místo konání: Hotel Allvet
Pořadatel: Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
Kontakt: www.detskylekar.cz

Telemedicína Brno 2015

* 16. 3. 2015/Brno
Místo konání: Hotel Myslivna
Pořadatel: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu České radiologické společnosti ČLS JEP
Kontakt: www.crs.cz

19. zasedání MR sekce ČRS ČLS JEP

* 17.–19. 3. 2015/Harrachov
Místo konání: Hotel Sklář
Pořadatel: MR sekce České radiologické společnosti ČLS JEP, Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Kontakt: www.crs.cz

Komunikace v paliativní medicíně

* 18.–20. 3. 2015/Rajhrad u Brna
Místo konání: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Pořadatel: Institut paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
Kontakt: www.paliativnimedicina.cz

16th World Congress on Human Reproduction

* 18.–21. 3. 2015/Berlín, Německo
Kontakt: www.humanrep2015.com

14th St. Gallen International Breast Cancer Conference

* 18.–21. 3. 2015/Vídeň, Rakousko
Kontakt: www.oncoconferences.ch

19. hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

9. mezinárodní endoskopický workshop

* 19.–20. 3. 2015/Hradec Králové
Místo konání: Výukové centrum lékařské fakulty v areálu fakultní nemocnice
Pořadatel: Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové
Kontakt: www.kcvl.cz; www.voleman.cz

1. neuromuskulární fórum

* 19.–20. 3. 2015/Tábor
Místo konání: Hotel Dvořák
Kontakt: www.solen.cz

15. krakonošský CT kurz

* 19.–20. 3. 2015/Harrachov
Místo konání: Hotel Sklář
Pořadatel: Česká radiologická společnost ČLS JEP, Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Kontakt: www.crs.cz

Zlínský oční festival kazuistik 2015

* 20. 3. 2015/Zlín
Místo konání: Kongresové centrum Zlín
Kontakt: www.oftalmologie.com

Dětská diabetologie 2015

* 20.–21. 3. 2015/Praha
Místo konání: Clarion Congress Hotel
Pořadatel: Pracovní skupina pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP
Kontakt: www.amca.cz

20. luhačovické dny

* 20.–21. 3. 2015/Luhačovice
Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Kontakt: www.csaki.cz

5. severočeské algeziologické dny

* 20.–21. 3. 2015/Ústí nad Labem
Místo konání: Clarion Congress Hotel
Kontakt: www.bos-congress.cz/sad2015

Nová éra léčby virových hepatitid

* 21. 3. 2015/Praha
Místo konání: Konferenční sál Salla Terrena Břevnovského kláštera
Pořadatel: Společnost Gilead Sciences ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP
Kontakt: www.congressprague.cz/kongresy/hep2015.html

41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation

* 22.–25. 3. 2015/Istanbul, Turecko
Kontakt: www.ebmt2015.org

Toxikologická vyšetření a stanovení léků

* 25. 3. 2015/Ostrava
Místo konání: Konferenční sál Domova sester FN Ostrava-Poruba
Pořadatel: Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava
Kontakt: www.cskb.cz

9. sympozium o peritoneální dialýze

* 25. 3. 2015/Olomouc
Místo konání: Hotel Clarion
Pořadatel: 3. interní klinika LF UP a FN Olomouc, 1. interní klinika LF UK a FN Plzeň, Klinika nefrologie IKEM, Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha, Interní oddělení VFN Strahov
Kontakt: www.pdday2015.cz

Dětenický experiment – konference radiologické fyziky

* 25.–27. 3. 2015/Dětenice
Místo konání: Zámecký resort Dětenice
Pořadatel: Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce Praha
Kontakt: kdaiz.fjfi.cvut.cz/akce/detenice

17. motolské onkologické dny

* 26.–27. 3. 2015/Praha
Místo konání: Kinosál ředitelství FN v Motole
Kontakt: www.motolskedny.cz

10. interní medicína pro praxi

6. Olomouc kazuistická

* 26.–27. 3. 2015/Olomouc
Místo konání: Clarion Congress Hotel
Kontakt: www.solen.cz

10. mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

* 26.–28. 3. 2015/Praha
Pořadatel: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Svépomocná asociace psychogenních poruch příjmu potravy
Kontakt: www.ceskapsychiatrie.cz

21. podkrušnohorské elektrofyziologické dny

* 27.–28. 3. 2015/Jirkov
Místo konání: Zámek Červený Hrádek
Kontakt: www.mhconsulting.cz

16. Vejdovského olomoucký vědecký den

* 28. 3. 2015/Olomouc
Místo konání: Právnická fakulta UP
Kontakt: www.oftalmologie.com

15. celostátní konference senologů

* 28. 3. 2015/Praha
Místo konání: Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Pořadatel: Senologická sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Kontakt: www.senologie.cz

23rd European Congress of Psychiatry

* 28.–31. 3. 2015/Vídeň, Rakousko
Kontakt: www.epa-congress.org

Ohodnoťte tento článek!