Kalendář akcí odborných lékařských společností – březen 2016

kalendář, diář

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Téma: Ekonomické aspekty léčby hypertenze. Algoritmus vyšetření hypertonika, hodnocení výsledků, jak zvolit správnou terapii

Termíny a místa konání:

* 3. 3. 2016 Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 5. 3. 2016 Olomouc, aula Právnické fakulty UP

* 7. 3. 2016 Zlín, aula Střední zdravotnické školy Zlín-Příluky

* 8. 3. 2016 Pardubice, hotel Zlatá štika

* 16. 3. 2016 České Budějovice (Clarion Congress Hotel), Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 17. 3. 2016 Praha (Lékařský dům), Ústí nad Labem (Clarion Congress Hotel)

* 19. 3. 2016 Brno (kancelář veřejného ochránce práv), Plzeň (Šafránkův pavilon)

* 23. 3. 2016 Praha, Lékařský dům

* 24. 3. 2016 Hradec Králové (Nové Adalbertinum), Ostrava (hotel Imperial)

Kontakt: www.svl.cz


WTC – Woman Thrombosis Cancer

Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u okologických pacientů

* 1. 3. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: www.linkos.cz


Intenzivní péče v infektologii – kazuistiky

* 1. 3. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz; www.sem-cls.cz


Změňme budoucnost pacientů s diabetem

Cyklus seminářů: příležitosti skryté v současné léčbě diabetu, farmakoekonomika léčby diabetu, kazuistiky

* 1. 3. 2016/Plzeň

Místo konání: Angelo Hotel Pilsen

Pořadatel: Galén-Symposion, s. r. o., Diabetická asociace ČR a IHETA (Institut pro zdravotnickou ekonomiku a technologii)

Kontakt: www.gsymposion.cz


The 11th World Congress on Brain Injury

* 2.–5. 3. 2016/Haag, Nizozemsko

Místo konání: The World Forum Conference Center

Kontakt: www.internationalbrain.org/news


European Congress of Radiology 2016

* 2.–6. 3. 2016/Vídeň, Rakousko

Místo konání: Austria Center Vienna

Pořadatel: European Society of Radiology (ESR)

Kontakt: www.myesr.org/cms


Střešovické jaro 2016

Odborné setkání u příležitosti 10. výročí ORL kliniky 3. LF UK a ÚVN a 80. výročí samostatného ORL oddělení ve vojenské nemocnici v Praze

* 3. 3. 2016/Praha

Místo konání: ÚVN, kongresový sál, pavilon CH2

Pořadatel: Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha

Kontakt: www.uvn.cz; www.otorinolaryngologie.cz


Vitamin D. Obezita

* 3. 3. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR regionu Praha

Kontakt: www.cls.cz


1. plzeňský den karcinomu ledviny

Multidisciplinární přístup k diagnóze i terapii, novinky

* 3. 3. 2016/Plzeň

Kontakt: karel@medworld.cz; www.linkos.cz


The 4th International Conference on PreHypertension, Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome

* 3.–6. 3. 2016/Benátky, Itálie

Kontakt: http://2016.prehypertension.org


Zásobení jódem jako prevence tyreopatií

11. konference u příležitosti Dne jódu a 20. výročí založení MKJD: prevence jódového deficitu v ČR – historie a současnost, následky jódového deficitu u nás a ve světě, štítná žláza v graviditě a jód, jodurie těhotných a 3letých dětí z 6 oblastí v ČR v letech 2014–2015…

* 4. 3. 2016/Praha

Místo konání: Státní zdravotní ústav

Pořadatel: Státní zdravotní ústav a Mezirezortní komise pro řešení jódového deficitu (MKJD), ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi hygieny a komunitní medicíny, endokrinologickou, gynekologicko-porodnickou a pediatrickou, ČLK a Společností pro výživu

Kontakt: www.szu.cz


6. workshop NCSIM: Statistika & Studie

Statistické zpracování medicínských dat aneb jak navrhnout vlastní studii

* 4. 3. 2016/Liberec

Místo konání: Krajská nemocnice Liberec, konferenční místnost Kaple

Pořadatel: Akademie neurointenzivní medicíny neurointenzivní sekce České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.ncsim.cz


Fyziologická a regulační medicína v dermatologii a alergologii

* 4. 3. 2016/Jesenice u Prahy

Místo konání: Areál Edukafarm

Pořadatel: Česká akademie fyziologické a regulační medicíny, Edukafarm

Kontakt: www.edukafarm.cz


21. Kubátovy dny

Ortopedická protetika: vrozené a získané poruchy pohybového aparátu – mezioborový pohled. Indikace individuálních ortopedicko-protetických pomůcek v klinické praxi, vrozené a získané vady nohou, vrozené a získané poruchy růstu, konzervativní a operační léčba skolióz…

* 4.–5. 3. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP, Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP

Kontakt: www.cls.cz; www.csuch.cz; www.pojivo.cz


ESMO Symposium on Signalling Pathways in Cancer

Focusing on the HER/EGFR Family Signalling

* 4.–5. 3. 2016/Sitges-Barcelona, Španělsko

Pořadatel: European Society for Medical Oncology (ESMO)

Kontakt: www.esmo.org


17th European Congress – Perspectives in Lung Cancer

* 4.–5. 3. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Hilton

Pořadatel: Imedex

Kontakt: http://imedex.com/lung-cancer-congress-europe/index.asp


Seklův večer

Genetika vybraných nádorových onemocnění¨

* 7. 3. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých v Praze, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt: www.cls.cz


Metabolický syndrom – cyklus seminářů

Novinky v patogenezi a léčbě metabolického syndromu, snížení krevního tlaku v rámci metabolického syndromu ovlivněním dalších rizikových faktorů, komplexní účinky antidiabetik, co dnes znamená reziduální riziko?, současnost a budoucnost hypolipidemické léčby

* 7. 3. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Černigov

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.metabolickysyndrom.com


Pediatrická akademie 2016

Novinky a nejčastější otázky k očkování, aktuální pohled na vybraná epidemiologická data, správný motorický vývoj dítěte a indikace zahájení fyzioterapie

* 8. 3. 2016/Ostrava

Místo konání: Mamaison Hotel Imperial

Kontakt: ahou.cz/ospdl16/


EPNS Training Courses 2016

Epilepsy and Other Paroxysmal Disorders

* 8.–9. 3. 2016/Budapešť, Maďarsko

Pořadatel: European Paediatric Neurology Society (EPNS)

Kontakt: www.epns.jmre.es/epns-training-courses-2016/


Laboratorní a klinické aspekty metabolismu kostí

* 9. 3. 2016/Ostrava-Poruba

Místo konání: FN Ostrava

Pořadatel: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Kontakt: www.cskb.cz


10th European Breast Cancer Conference

* 9.–11. 3. 2016/Amsterdam, Nizozemsko

Pořadatel: European CanCer Organisation (ECCO)

Kontakt: www.ecco-org.eu/EBCC


Advances in Alzheimer Therapy

14th International Athens/Springfield Symposium

* 9.–12. 3. 2016/Atény, Řecko

Místo konání: Hotel Hilton

Kontakt: www.siumed.edu/cpd/alzheimer/


Alergie 2016

* 10. 3. 2016/Praha

Místo konání: Nemocnice Na Homolce

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


Klinicko-patologické korelace u kožních chorob pro atestaci a praxi

* 10. 3. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Ilf

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Kontakt: www.derm.cz


Pediatrická akademie 2016

Novinky a nejčastější otázky k očkování, aktuální pohled na vybraná epidemiologická data, správný motorický vývoj dítěte a indikace zahájení fyzioterapie

* 10. 3. 2016/Plzeň

Místo konání: Hotel a kongresové centrum Primavera

Kontakt: ahou.cz/ospdl16/


11. martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie

* 10.–11. 3. 2016/Martin, Slovensko

Místo konání: Hotel Turiec

Pořadatel: Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin, občianske združenie Zdravie pri práci

Kontakt: www.martinskedni.sk


7. lékařská konference

Multidisciplinární pojetí kineziologie

* 10.–11. 3. 2016/Lázně Bohdaneč

Místo konání: Léčebné lázně Bohdaneč

Kontakt: www.llb.cz


22. Pařízkovy dny

Život ohrožující poruchy hemostázy, poruchy hemostázy v hematoonkologii, tromboprotekce – bridging, biobankovnictví…

* 10.–11. 3. 2016/Ostrava

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava, ve spolupráci s OS ČLK Ostrava a ČAS

Kontakt: hanzo.cz/pd


Artroskopické výkony na rameni

* 11. 3. 2016/Brno

Místo konání: Anatomický ústav LF MU

Pořadatel: Edukační centrum praktické anatomie

Kontakt: www.ecpa-cz.com


3rd St. Gallen EORTC Gastrointestinal Cancer Conference

Primary Therapy of Early GI Cancers

* 10.–12. 3. 2016/St. Gallen, Švýcarsko

Kontakt: www.oncoconferences.ch/gicc2016


13. konference radiologických asistentů

* 11.–12. 3. 2016/Valtice

Místo konání: Hotel Hubertus

Pořadatel: Katedra radiologických metod LF MU, Radiologická klinika LF MU a FN Brno

Kontakt: srlacr.cz/akce/xiii-konference-radiologickych-asistentu


Bolest v diabetologické ambulanci

11. ročník mezioborového setkání diabetologických týmů, tentokrát s algeziology, psychiatry, psychology a dalšími specialisty

* 11.–12. 3. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Belvedere

Pořadatel: Galén-Symposion, s. r. o., ve spolupráci s diabetologickým centrem 1. interní kliniky LF UK a FN Plzeň

Kontakt: www.gsymposion.cz


31st Annual EAU Congress

* 11.–15. 3. 2016/Mnichov, Německo

Pořadatel: European Association of Urology (EAU)

Kontakt: eaumunich2016.uroweb.org


4. kurz České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP

Artroskopie a endoskopie ruky, chirurgie zápěstí

* 12.–13. 3. 2016/Brno

Pořadatel: Edukační centrum praktické anatomie

Místo konání: Anatomický ústav LF MU

Kontakt: www.ecpa-cz.com/akce


24th European Congress of Psychiatry

* 12.–15. 3. 2016/Madrid, Španělsko

Pořadatel: European Psychiatric Association (EPA)

Kontakt: www.epa-congress.org


Pelnářův večer

Srdeční zástava – výzva pro akutní kardiologii: akutní infarkt a srdeční zástava, plicní embolie a srdeční zástava, nové trendy v léčbě

* 14. 3. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých v Praze, 2. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt: www.cls.cz


Metabolický syndrom – cyklus seminářů

Novinky v patogenezi a léčbě metabolického syndromu, snížení krevního tlaku v rámci metabolického syndromu ovlivněním dalších rizikových faktorů, komplexní účinky antidiabetik, co dnes znamená reziduální riziko?, současnost a budoucnost hypolipidemické léčby

* 14. 3. 2016/Ostrava

Místo konání: Hotel Imperial

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.metabolickysyndrom.com


Telemedicína Brno 2016

Teleradiologie – legislativa a praxe: sdílení, zasílání a archivace zdravotnické dokumentace, hodnocení dokumentace zobrazovacích metod (monitory – parametry, kalibrace, předpisy a doporučení)

* 14. 3. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Myslivna

Pořadatel: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, komise pro PACS a telemedicínu Radiologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.telemedicina-brno.info/pozv.htm


6. kurz dětské flexibilní bronchoskopie

* 14.–16. 3. 2016/Praha

Místo konání: FN v Motole

Pořadatel: Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP, 2. LF UK Praha

Kontakt: www.detskapneumologie.cz


WTC – Woman Thrombosis Cancer

Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u okologických pacientů

*15. 3. 2016/Plzeň

Místo konání: Parkhotel Congress Center

Kontakt: www.linkos.cz


Registrace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků – seminář

Procedury registrace: schvalovací řízení a jejich specifika pro ČR a SR – co je nového, nejčastější úskalí registračního procesu u originálních a generických přípravků, farmakovigilance CZ a SK, životní cyklus přípravku a změny v registraci, příprava na 2D kódování…

* 15. 3. 2016/Praha

Pořadatel: Androsa, s. r. o.

Kontakt: www.androsa.cz


20. zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Optimalizace protokolů MR vyšetření CNS (mozek, páteř), praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs. 3,0 T, panelová diskuse

* 15.–17. 3. 2016/Harrachov

Místo konání: Hotel Sklář

Pořadatel: MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP, Radiologická klinika LF MU a FN Brno

Kontakt: www.crs.cz


10. Rokitanského den

Novinky v diagnostice a terapii onemocnění kardiovaskulárního systému a jejich přenos do klinické praxe

* 16. 3. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Výukové centrum LF UK v areálu FN Hradec Králové

Pořadatel: Česká kardiologická společnost

Kontakt: www.kardio-cz.cz


Management symptomů pokročilého onemocnění

Anorexie, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, svědění, dušnost, kašel, paliativní řešení výpotků, péče o chronické rány, úzkost, deprese, delirium

* 16.–18. 3. 2016/Praha

Místo konání: Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


Komunikace v paliativní péči

Komunikace o závažné diagnóze, o limitované prognóze, o dosažitelných cílech léčby a plánu paliativní péče, komunikační práce s popřením a vytěsněním, komunikace se zmateným pacientem, komunikace s rodinou pacienta, řešení konfliktů s pacientem a jeho blízkými

* 16.–18. 3. 2016/Rajhrad u Brna

Místo konání: Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


8. výroční zasedání KLS–ČSCLL

* 16.–18. 3. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Eurostars Thalia, sál Moravia

Pořadatel: Kooperativní lymfomová skupina – lymfomová sekce České hematologické společnosti ČLS JEP (KLS) a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii ČHS ČLS JEP (ČSCLL)

Kontakt: www.kls-cscll.cz


Ruka v ruce 2016

…alebo preventívna a sociálna pediatria trochu jinak

* 17. 3. 2016/Žilina, Slovensko

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Slovenská pediatrická spoločnosť, Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Kontakt: www.rukavruce.sk


Pediatrická akademie 2016

Novinky a nejčastější otázky k očkování, aktuální pohled na vybraná epidemiologická data, správný motorický vývoj dítěte a indikace zahájení fyzioterapie

* 17. 3. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr

Kontakt: ahou.cz/ospdl16/


Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

10. demonstrační kurz a seminář: chirurgická léčba chronického zánětu středouší, live surgery

* 17.–18. 3. 2016/Svitavy

Místo konání: Svitavská nemocnice

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


1. dny novorozeneckých kazuistik

Multidisciplinární přístup k diagnóze i terapii, novinky

* 17.–18. 3. 2016/Zbiroh

Místo konání: Zámek Zbiroh

Pořadatel: Novorozenecké oddělení NH Hospital, a. s. – Nemocnice Hořovice

Kontakt: www.neonatology.cz


20. hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

10. mezinárodní endoskopický workshop

* 17.–18. 3. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Výukové centrum LF UK v areálu FN Hradec Králové

Pořadatel: LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.sgo-cls.cz; www.voleman.cz/hghd/


11. interní medicína pro praxi

7. Olomouc kazuistická

Nové pohledy na léčbu perorálními antikoagulancii, pneumologie, revmatologie, kožní projevy interních onemocnění, diabetologie, demence, právní a ekonomické otázky v ambulanci internisty

* 17.–18. 3. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Společnost Solen, s. r. o., časopis Interní medicína pro praxi, OS ČLK v Olomouci

Kontakt: www.solen.cz


32. mezinárodní kongres SKVIMP

Optimální péče pro každého: mléko jako potravina, onkologická nutriční péče, gastroenterologie a enterální výživa, perioperační výživa, domácí parenterální výživa…

* 17.–19. 3. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Nové Adalbertinum

Pořadatel: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP)

Kontakt: www.skvimp.cz


16. krakonošský CT kurz

Využití CT při urgentních traumatických stavech: polytrauma, akutní trauma – indikace k MR vyšetření, kraniocerebrální trauma, obličejové – pánevní – páteřní trauma, končetinová poranění, poranění hrudníku, trauma aorty, srdce, poranění jater – sleziny – pankreatu – GIT – mezenteria, urogenitální trauma…

* 17.–19. 3. 2016/Harrachov

Místo konání: Hotel Sklář

Pořadatel: Radiologická společnost ČLS JEP, Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.crs.cz


19. olomoucká dermatologická konference

* 18. 3. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc, Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.derm.cz


21. regionální postgraduální diabetologický seminář

* 18.–19. 3. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Kontakt: www.fnusa.cz


Víkendový vzdělávací seminář v Seči

* 18.–19. 3. 2016/Seč-Ústupky

Místo konání: Hotel Jezerka

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: target-md.com/vikendovy-vzdelavaci-seminar/


Festival kazuistík z pediatrie 2016

* 18.–19. 3. 2016/Žilina, Slovensko

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice

Kontakt: www.kazuistika.sk


21. luhačovické dny

* 18.–19. 3. 2016/Luhačovice

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


Foniatrický seminář

Psychoakustika, funkce sestupných sluchových drah

* 19. 3. 2016/Praha

Místo konání: Posluchárna Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Žitná 24

Pořadatel: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, foniatrická sekce České společnosti otorinolarygologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


Metabolický syndrom – cyklus seminářů

Novinky v patogenezi a léčbě metabolického syndromu, snížení krevního tlaku v rámci metabolického syndromu ovlivněním dalších rizikových faktorů, komplexní účinky antidiabetik, co dnes znamená reziduální riziko?, současnost a budoucnost hypolipidemické léčby

* 21. 3. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.metabolickysyndrom.com


Diabetes mellitus 2. typu – 12. sympozium

* 22. 3. 2016/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: eDiabetes a Medica Healthworld, a. s.

Kontakt: www.gsymposion.cz


Krizové stavy v dětské intenzivní péči – simulační workshop

* 22. 3. 2016/Praha

Místo konání: B. Braun Dialog – vzdělávací centrum, Praha 8

Pořadatel: Aesculap Akademie

Kontakt: czsk.aesculap-academy.com


Pediatrická akademie 2016

Novinky a nejčastější otázky k očkování, aktuální pohled na vybraná epidemiologická data, správný motorický vývoj dítěte a indikace zahájení fyzioterapie

* 23. 3. 2016/České Budějovice

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: ahou.cz/ospdl16/


10. celostátní seminář ČIMS

* 24. 3. 2016/Plzeň

Místo konání: Konferenční a společenské centrum SECESE

Pořadatel: Český institut metabolického syndromu (ČIMS), o. p. s., česká iniciativa R3i, Česká společnost pro aterosklerózu, 2. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Kontakt: www.gsymposion.cz


Dermatologický kazuistický seminář

* 24. 3. 2016/Ostrava

Místo konání: FN Ostrava

Pořadatel: Kožní oddělení FN Ostrava

Kontakt: www.derm.cz


Seminář KPL

Léčebné omyly laiků konzultované s Toxikologickým informačním střediskem, současný přístup k léčbě otravy antipsychotiky, diagnostický a terapeutický přístup při hypertermii

* 24. 3. 2016/Praha

Místo konání: Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna

Pořadatel: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (KPL)

Kontakt: www.pracovni-lekarstvi.cz


Pediatrická akademie 2016

Novinky a nejčastější otázky k očkování, aktuální pohled na vybraná epidemiologická data, správný motorický vývoj dítěte a indikace zahájení fyzioterapie

* 29. 3. 2016/Ústí nad Labem

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: ahou.cz/ospdl16/


Laparoskopie v urologii – workshop

Praktické ukázky laparoskopických urologických operací s přímou účastí na operačním sále (nefrektomie, resekce ledviny, pyeloplastika…)

* 29.–30. 3. 2016/Plzeň

Místo konání: Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Kontakt: www.cus.cz


Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny 2016

Rehabilitace pacientů po amputaci končetin

* 30. 3. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Výukové centrum LF UK v areálu FN Hradec Králové

Pořadatel: Rehabilitační klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.fnhk.cz/rehab/aktuality/hradecky-den-rfm-2016


18. brněnský geriatrický den

Operativa plic, hrudníku a srdce u osob vyššího věku, bolesti pohybového aparátu ve stáří, možnosti a význam pohybové rehabilitace a balneoterapie, operační řešení vertebrogenních obtíží, imunita a její změny ve stáří, problematika alergií ve stáří, kazuistiky…

* 30. 3. 2016/Brno

Místo konání: Konferenční sál FN Brno-Bohunice

Pořadatel: Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP, Spolek lékařů ČLS JEP v Brně, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

Kontakt: www.cggs.cz


Kuncův memoriál 2016

Cévní mozková příhoda – patří sem pouze ischemický iktus? Chirurgie v léčbě degenerativního onemocnění bederní páteře

* 31. 3. 2016/Praha

Místo konání: Strahovský klášter

Kontakt: kunc2016.cz


Dermatoskopie pro praxi – kurz

* 31. 3. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Ilf

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Kontakt: www.derm.cz


Diabetes mellitus 2. typu – 12. sympozium

* 31. 3. 2016/Praha

Místo konání: Národní muzeum (budova bývalého Federálního shromáždění)

Pořadatel: eDiabetes a Medica Healthworld, a. s.

Kontakt: www.gsymposion.cz


18. motolské dny

Detekce časných stadií nádorových onemocnění a záchyt sekundárních malignit

* 31. 3. – 1. 4. 2016/Praha

Místo konání: Kinosál v budově ředitelství FN Motol

Pořadatel: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, onkologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze

Kontakt: www.motolskedny.cz


6th Spring Orthopaedic Symposium

* 31. 3. – 1. 4. 2016/Praha

Místo konání: Národní technické muzeum

Pořadatel: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol v Praze, Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.ortopedicke-centrum.cz


1. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

Dárci orgánů, dlouhodobá péče o nemocné po transplantaci, farmakoterapie, onkologické aspekty transplantací orgánů, protilátky a senzitizace, srdeční selhání a transplantace, transplantace tkání…

* 31. 3. – 2. 4. 2016/Bedřichov – Špindlerův Mlýn

Místo konání: Hotel Harmony

Pořadatel: Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP

Kontakt: www.sotcls.cz


3rd World Congress on Controversies in Pediatrics

* 31. 3. – 2. 4. 2016/Barcelona, Španělsko

Kontakt: www.congressmed.com/copedia


1. mezinárodní kurz horské medicíny – zimní blok

Přehled ABCDE podle ATLS, analgezie v terénu, lokoregionální analgezie, diagnóza poranění „přes bundu“, redukce vykloubenin a fixace, traumatologie v terénu – modelové situace, nemoci spojené s chladem – hypotermie, omrzliny, lavinové trauma, pohyb po ledovci, záchrana z trhliny, orientace a navigace v náročném terénu

* 31. 3. – 6. 4. 2016/Dvoračky

Místo konání: Chata Štumpovka

Kontakt: www.kurzhorskemediciny.cz

Ohodnoťte tento článek!