Kalendář akcí odborných lékařských společností – červen 2015

lékař, dokumentace

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Termíny a místa konání:
* 1. 6. 2015 – Zlín-Příluky, aula Střední zdravotnické školy

* 3. 6. 2015 – Praha, Lékařský dům

* 4. 6. 2015 – Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 6. 6. 2015 – Olomouc (aula Právnické fakulty UP), Plzeň (Šafránkův pavilon)

* 9. 6. 2015 – Ostrava (hotel Imperial), Pardubice (hotel Zlatá Štika)

* 11. 6. 2015 – Ústí nad Labem, Best Western Hotel Vladimir

* 13. 6. 2015 – Brno, kancelář veřejného ochránce práv

* 17. 6. 2015 – České Budějovice (Clarion Congress Hotel), Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 18. 6. 2015 – Praha (Lékařský dům), Hradec Králové (Nové Adalbertinum)

Kontakt: www.svl.cz


Rizika cestování a volnočasových aktivit

* 2. 6. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


Ramenní pletenec a loket – preparační kurz

* 3.–4. 6. 2015/Brno
Místo konání: Anatomický ústav LF MU

Pořadatel: Edukační centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU Brno

Kontakt: www.ecpa-cz.com


16. konference biologické psychiatrie

* 3.–6. 6. 2015/Luhačovice

Pořadatel: Společnost pro biologickou psychiatrii a sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.ceskapsychiatrie.cz


20. setkání pneumologů

4. setkání pneumologů a pneumochirurgů

* 4. 6. 2015/Praha

Místo konání: Emauzský klášter

Pořadatel: Pneumologická klinika 1. LF UK a oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.pneumologie.cz


Inkontinence – workshop

* 4.–5. 6. 2015/Kyjov

Místo konání: Dům kultury Kyjov

Pořadatel: Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.cus.cz


12. sympozim praktické neurologie

* 4.–5. 6. 2015/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Solen, s. r. o., časopis Neurologie pro praxi

Kontakt: www.solen.cz


24. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

* 4.–5. 6. 2015/Brno

Místo konání: Konferenční centrum Masarykovy univerzity

Pořadatel: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny Brno, Česká společnost mikrobiologická

Kontakt: www.infekce.cz


3rd Symposium Perioperative Care for Seniors

* 4.–6. 6. 2015/Praha

Místo konání: City Conference Centre

Kontakt: www.anesthesiaforseniors2015.cz


11. slapské sympozium

* 4.–6. 6. 2015/Měřín

Místo konání: Konferenční centrum Vojenské zotavovny Měřín

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou

Kontakt: www.revmatologicka-spolecnost.cz


Jarní sympozium radiologických asistentů

* 4.–6. 6. 2015/Olomouc

Místo konání: Hotel Flora

Pořadatel: Společnost radiologických asistentů ČR, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Kontakt: srlacr.cz


19. pracovní den klinické farmacie

Racionální farmakoterapie kostních onemocnění

* 5. 6. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cfs-cls.cz


2. kongres estetické a laserové medicíny

* 5. 6. 2015/Praha

Místo konání: Prague Marriott Hotel

Pořadatel: Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.spolecnost-esteticke-mediciny.cz


Palec a malé klouby ruky – preparační kurz

* 5.–6. 6. 2015/Brno

Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno

Pořadatel: Edukační centrum praktické anatomie, Anatomický ústav LF MU Brno

Kontakt: www.ecpa-cz.com


3rd Congress of European ORL-HNS

* 7.–11. 6. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Kontakt: www.europeanorl-hnsprague2015.com


AT konference 2015

* 7.–11. 6. 2015/Seč-Ústupky

Místo konání: Kongresový hotel Jezerka

Kontakt: www.at-konference.cz


World Congress on Medical & Biomedical Engineering

* 7.–12. 6. 2015/Toronto, Kanada

Kontakt: wc2015.org


23rd World Congress of Dermatology

* 8.–13. 6. 2015/Vancouver, Kanada

Kontakt: derm2015.org


Paralelný obchod s liekmi – interaktívny seminár

* 9. 6. 2015/Bratislava, Slovensko

Místo konání: Hotel Falkensteiner

Kontakt: www.androsa.cz


29. konference o hyperlipoproteinemiích (Šobrův den)

* 10. 6. 2015/Praha

Místo konání: Emauzský klášter

Kontakt: www.gsymposion.cz


18. ročník konference Medicína katastrof

* 10.–12. 6. 2015/Rožnov pod Radhoštěm

Pořadatel: Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

Kontakt: meka.skpz.cz


19. slovensko-český kongres o infekčných chorobách

* 10.–12. 6. 2015/Trnava, Slovensko

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Slovenská spoločnosť infektológov SLS, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Infekčná klinika FZSP Trnavskej univerzity a FN Trnava

Kontakt: www.infektologia2015.sk


Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

* 10.–12. 6. 2015/Olomouc

Místo konání: NH Collection Olomouc Congress Hotel

Pořadatel: Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Kontakt: www.czech-neurosurgery.cz


22. výročná konferencia SUS SLS

* 10.–12. 6. 2015/Prešov, Slovensko

Místo konání: Divadlo Jonáša Záborského

Pořadatel: Slovenská urologická spoločnosť SLS

Kontakt: sus.sk/node/2519


5. motolský den zobrazování v pediatrické radiologii

* 11. 6. 2015/Praha

Místo konání: Velká posluchárna FN Motol

Pořadatel: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Kontakt: www.crs.cz


Imunogenetika a HLA v klinické praxi

* 11. 6. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


19. harrachovské chirurgické dny

* 11.–12. 6. 2015/Harrachov

Místo konání: Hotel Fit Fun

Pořadatel: Chirurgické centrum Krajské nemocnice Liberec a chirurgické oddělení Nemocnice v Semilech

Kontakt: www.kongresharrachov.com


6. konference Kvalita zdravotní péče

* 11.–12. 6. 2015/Pardubice

Místo konání: Dům techniky Pardubice

Pořadatel: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, ČAS, Společnost radiologických asistentů ČR

Kontakt: srlacr.cz


16. pankreatologický den

* 12. 6. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Voroněž

Kontakt: lekari.cgs-cls.cz


2. kongres pediatrů a dětských sester

* 12.–13. 6. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum

Pořadatel: Solen, s. r. o., ve spolupráci s Dětskou klinikou LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.solen.cz


2. kongres praktických lékařů a sester v Hradci Králové

* 12.–13. 6. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum

Pořadatel: 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Solen, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


11. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

* 12.–13. 6. 2015/Nový Jičín

Místo konání: Žerotínský zámek

Kontakt: www.srobf.cz


15th Biennial Meeting od the Child Vision Research Society

* 14.–17. 6. 2015/Praha

Kontakt: www.oftalmologie.com


7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

* 15.–16. 6. 2015/Plzeň

Místo konání: Parkhotel

Kontakt: www.chirurgieplzen2015.cz


Regionální setkání dermatovenerologů

* 17. 6. 2015/Hradec Králové

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.derm.cz


19. kongres českých a slovenských pneumologů

* 17.–19. 6. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Voroněž I

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS, ČLK, ČAS, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

Kontakt: www.pneumologie.cz


13th International Conference on Malignant Lymphoma

* 17.–20. 6. 2015/Lugano, Švýcarsko

Kontakt: www.lymphcon.ch


20. FESSH Congress

* 17.–20. 6. 2015/Miláno, Itálie

Pořadatel: Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH)

Kontakt: fessh2015.org


Ostrava Live Endoscopy 2015

* 19. 6. 2015/Ostrava

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Vítkovická nemocnice a Vzdělávací a výzkumný institut Agel

Kontakt: www.ole2015.cz


18. setkání Klubu mladých onkologů

* 19.–21. 6. 2015/Fryšava pod Žákovou horou

Místo konání: Hotel Medlov

Kontakt: kmo.koc.cz


15. setkání mladých oftalmologů

* 19.–21. 6. 2015/Frymburk

Místo konání: Wellness Hotel Frymburk

Kontakt: www.oftalmologie.com


7th Midsummer Meeting on Paediatric Haematology and Oncology

* 19.–21. 6. 2015/Liberec

Místo konání: Clarion Grandhotel Zlatý lev

Kontakt: www.congressprague.cz/mmpho2015


16th International Coeliac Disease Symposium

* 21.–24. 6. 2015/Praha

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: www.icds2015prague.com


Eurobiofilms 2015

4. European Congress on Microbial Biofilms

* 23.–26. 6. 2015/Brno

Místo konání: Kampus Masarykovy univerzity

Kontakt: eurobiofilms2015.ics.dk


23. Frejkovy dny

* 25.–26. 6. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Resort Maximus

Kontakt: www.frejkovy-dny.cz

Ohodnoťte tento článek!