Kalendář akcí odborných lékařských společností – červen 2016

kalendář, diář

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Téma: Naproxen – novinka mezi NSA pro léčbu bolesti. GERD jako nepoznaná příčina respiračních onemocnění

Kontakt: www.svl.cz

Termíny a místa konání:

* 2. 6. 2016 Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 4. 6. 2016 Plzeň (Šafránkův pavilon)

* 6. 6. 2016 Zlín (aula Střední zdravotnické školy Zlín-Příluky)

* 8. 6. 2016 Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 9. 6. 2016 Ústí nad Labem (Clarion Congress Hotel), Ostrava (hotel Imperial)

* 11. 6. 2016 Brno (kancelář veřejného ochránce práv), Olomouc (aula Právnické fakulty UP)

* 14. 6. 2016 Pardubice (Hotel Zlatá štika)

* 16. 6. 2916 Praha (Lékařský dům)

* 22. 6. 2016 Praha (Lékařský dům), České Budějovice (Clarion Congress Hotel)

* 23. 6. 2016 Hradec Králové (Nové Adalbertinum)


78. kongres otorinolaryngologie

Problematika adenotomie a tonzilektomie v dětském věku, endoskopická ušní chirurgie, videokymografie v lékařské praxi, záněty očnice – základy diagnostiky a léčby, trendy v léčbě oboustranné parézy hlasivek, poruchy polykání u onkologického pacienta, otologie a neurootologie, audiologie a foniatrie…

* 1.–3. 6. 2016/Karlovy Vary

Místo konání: Hotel Thermal

Pořadatel: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, ve spolupráci s ORL oddělením Karlovarské krajské nemocnice, a. s., ORL klinikou LF UK a FN Plzeň a Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze

Kontakt: www.orl2016.cz; www.otorinolaryngologie.cz


38. pracovní dny radiofarmaceutů

Radiofarmaka pro diagnostiku a terapii (výzkum, výroba, příprava a klinické využití), kontrola jakosti radiofarmak, problematika radiační hygieny…

* 1.–3. 6. 2016/Třebíč

Místo konání: Hotel Atom

Pořadatel: Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.rfdny2016.cz


Nové pohledy na léčbu atopické dermatitidy

Seminář

* 2. 6. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR regionu Praha a Středočeského kraje

Kontakt: www.detskylekar.cz


Dny molekulární patologie

12. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
103. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP (International Academy of Pathology)

7. olomoucké dny histologických laborantů

* 2.–3. 6. 2016/Olomouc

Místo konání: Teoretické ústavy LF UP Olomouc

Pořadatel: Společnost českých patologů ČLS JEP, česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů ČLS JEP a Evropské společnosti patologů, česká sekce International Academy of Pathology (IAP) a další pořadatelé

Kontakt: www.solen.cz


25. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

* 2.–3. 6. 2016/Brno

Místo konání: Konferenční centrum LF MU

Pořadatel: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Kontakt: www.sem-cls.cz; www.med.muni.cz/tomdny


13. sympozium praktické neurologie

Vertebrogenní problematika, krizové neurologické stavy z etického hlediska, terapie epilepsie, spasticita, z historie neurologie (Jean-Martin Charcot), autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, sportovní neurologie, kontroverze…

* 2.–3. 6. 2016/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Solen, s. r. o., a časopis Neurologie pro praxi

Kontakt: www.solen.cz


34. mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého, pardubického a jihočeského regionu

* 2.–3. 6. 2016/České Budějovice

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: www.mezikrajskedny2016.cz


10. medzinárodný kongres plastickej chirurgie

* 2.–4. 6. 2016/Košice

Místo konání: Hotel Yasmin

Pořadatel: Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UNLP Košice, Centrum plastickej a estetickej chirurgie Košice, Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie SLS

Kontakt: plastickachirurgia.sk/kongres2016


21. pracovní sympozium CSIR

Diagnostika a léčba ischemické cévní mozkové příhody, pokročilé technologie a kontroverze v endovaskulární léčbě aneuryzmat abdominální aorty, varia

* 2.–4. 6. 2016/Velké Losiny

Místo konání: Hotel Eliška

Pořadatel: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Kontakt: csir2016.cz


2. európsky kongres hokejovej medicíny

Workshop na ľade

* 2.–4. 6. 2016/Bratislava, Slovensko

Místo konání: Double Tree by Hilton, Zimný štadión Ondreja Nepelu

Pořadatel: Slovenský zväz ľadového hokeja

Kontakt: www.hockeycongress.com


IAS Symposium

* 2.–4. 6. 2016/Petrohrad, Rusko

Pořadatel: International Atherosclerosis Society (IAS)

Kontakt: www.ias-petersburg.org


3. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

21. setkání pneumologů
5. setkání pneumologů a pneumochirurgů
13. Tománkův den bronchologie

Zánětlivá onemocnění plic, CHOPN a astma, intenzivní péče v pneumologii, funkční diagnostika, předoperační vyšetření a odhad perioperačního rizika u plicních nemocí, diagnostická bronchoskopie + ROSE, nové metody v bronchologii, stenózy velkých dýchacích cest, ambulantní péče v pneumologii, TBC jako stále aktuální onemocnění, kazuistiky

* 2.–4. 6. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Diplomat

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.gsymposion.cz


21. českolipský den astmatu a alergie

Seminář: alergolog, imunolog a kůže

* 3. 6. 2016/Doksy – Staré Splavy

Místo konání: Hotel Port u Máchova jezera

Pořadatel: Astmacentrum Česká Lípa

Kontakt: denastmatu.cz, www.astmacentrum.cz


3. kongres estetické a laserové medicíny

Téma: periorbitální rejuvenace

* 3.–4. 6. 2016/Praha

Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova 29

Pořadatel: Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.bos-congress.cz/selm2016


36. kongres České nefrologické společnosti

Klinická nefrologie, hemodialýza, peritoneální dialýza, transplantace ledvin, varia

* 6.–8. 6. 2016/Praha

Místo konání: Fakulta architektury ČVUT

Pořadatel: Česká nefrologická společnost

Kontakt: www.kongrescns2016.cz


Infekce u sociálně slabých obyvatel ČR a migrantů

Seminář

* 7. 6. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


Šobrův den

30. konference o hyperlipoproteinemiích

* 8. 6. 2016/Praha

Místo konání: Lichtenštejnský palác

Kontakt: www.obesitas.cz; www.athero.cz


Interlab 2016

* 8. 6. 2016/Ústí nad Labem

Pořadatel: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní, a. s.

Kontakt: www.cskb.cz


Teisingerův den průmyslové toxikologie

* 8. 6. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Kontakt: www.pracovni-lekarstvi.cz


Přednáškový večer moravskoslezských farmaceutů

Farmaceutická chemie návykových látek

* 8. 6. 2016/Ostrava

Místo konání: Dům techniky Ostrava – Mariánské Hory, malý sál

Pořadatel: Spolek moravskoslezských farmaceutů, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cfs-cls.cz


22. česko-slovenské angiologické sympozium

* 8.–10. 6. 2016/Lednice

Místo konání: Zámek Lednice

Pořadatel: Česká angiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS

Kontakt: www.angio-sympozium.cz


Cardiostim 2016

World Congress in Cardiac Electrophysiology & Cardiac Techniques

* 8.–11. 6. 2016/Nice, Francie

Kontakt: www.cardiostim.com


Alergie na potraviny

Pracovní schůze

* 9. 6. 2016/Praha

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


16. dny mladých chirurgů

Onkochirurgie, miniinvazivní chirurgie, náhlé příhody břišní, úrazová chirurgie, komplikace v chirurgii, cévní chirurgie a kardiochirurgie

* 9.–10. 6. 2016/Seč u Chrudimi

Místo konání: Hotel Jezerka

Pořadatel: Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP, Chirurgická klinika FZS Univerzity Pardubice a Pardubické krajské nemocnice, Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod a Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.chirurgie.cz


Psychosomatika v klinických oborech

16. celostátní konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí

* 9.–11. 6. 2016/Liberec

Místo konání: Pavilon G Technické univerzity Liberec (TUL)

Pořadatel: Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty TUL, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci

Kontakt: www.psychosomatika-cls.cz


12. slovensko-český dermatovenerologický kongres

* 9.–11. 6. 2016/Demänovská dolina/Jasná, Nízké Tatry

Místo konání: Hotel Grand

Pořadatel: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť SLS, Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.sds-sk.sk


11. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Duševní zdraví – věc veřejná

* 9.–12. 6. 2016/Špindlerův Mlýn

Místo konání: Harmony Club Hotel Bedřichov

Pořadatel: Psychiatrická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cpssjezd.cz


3. konference českých a slovenských gynekologů

Změny reprodukčního chování v souvislosti se stárnutím populace a jejich vliv na obor gynekologie a porodnictví

* 9.–12. 6. 2016/Karlovy Vary

Místo konání: Hotel Thermal

Pořadatel: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS

Kontakt: www.gynkonference.cz


21st Congress of European Hematology Association

* 9.–12. 6. 2016/Kodaň, Dánsko

Kontakt: www.ehaweb.org/congress-and-events/21st-congress/


Jak zažít a přežít skupinu

Nevědomé závislosti v lidských skupinách

* 9.–12. 6. 2016/Praha

Místo konání: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha

Pořadatel: Skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou terapii

Kontakt: www.cspap.cz


Jarní sympozium radiologických asistentů

* 10.–11. 6. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Myslivna

Pořadatel: Společnost radiologických asistentů ČR, o. s., Radiologická klinika LF MU a FN Brno

Kontakt: srlacr.cz


Ortopedie pro revmatology a revmatologie pro ortopedy

2. ročník multioborové konference

* 10.–11. 6. 2016/Velké Bílovice

Místo konání: Hotel Akademie Velké Bílovice

Kontakt: www.teoconsulting.cz


Medicína pro praxi – 3. kongres praktických lékařů v Hradci Králové

Pneumologie, kardiologie, hematologie, psychiatrie, endokrinologie, psychosomatika

* 10.–11. 6. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum

Pořadatel: Solen, s. r. o., a časopis Medicína pro praxi

Kontakt: www.solen.cz


Pediatrie pro praxi – 3. kongres pediatrů v Hradci Králové

Neonatologie, alergologie, komunikace v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, endokrinologie, aktuality v pediatrii

* 10.–11. 6. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum

Pořadatel: Solen, s. r. o., a časopis Pediatrie pro praxi

Kontakt: www.solen.cz


Multilingvismus a poruchy řeči

Vliv vícejazyčného prostředí na patologický vývoj řeči a vliv u koktavosti

* 11. 6. 2016/Praha

Místo konání: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


Colorectal Club 2016

23rd Meeting of the Pediatric Colorectal Club

* 11.–13. 6. 2016/Praha

Místo konání: Hotel DAP

Kontakt: www.colorectalclub2016.cz


EAACI Congress 2016

* 11.–15. 6. 2016/Vídeň, Rakousko

Pořadatel: European Academy of Allergy and Clinical Immunology

Kontakt: www.eaaci2016.org


Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze

Chronofarmakokinetika ve vazbě na dávkování léků včetně zkušeností ze zahraničí

* 14. 6. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Spolek farmaceutů v Praze, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cfs-cls.cz


Benův den fyziologie práce

* 15. 6. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Kontakt: www.pracovni-lekarstvi.cz


Regionální setkání dermatovenerologů

* 15. 6. 2016/Hradec Králové

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.derm.cz


20. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Trendy v antiinfekční léčbě, diferenciální diagnostika exantémů, návrat preventabilních infekcí

* 15.–17. 6. 2016/Karlovy Vary

Místo konání: Grandhotel Pupp

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou infektológov SLS a infekčním oddělením Nemocnice Karlovy Vary

Kontakt: www.congressprague.cz


44. český a slovenský cerebrovaskulární kongres

Diagnostika a management akutní fáze cévních mozkových příhod (CMP), primární a sekundární prevence CMP, organizace péče o pacienty s CMP, komplikace CMP – spasticita, epilepsie, demence, deprese…

* 15.–17. 6. 2016/Mikulov

Místo konání: Hotel Galant

Pořadatel: Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.mhconsulting.cz


Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik šicích metod a technik

* 16. 6. 2016/Praha

Místo konání: B. Braun Dialog Praha

Pořadatel: Akademie Aesculap

Kontakt: www.aesculap-akademie.cz


8. liberecké dny úrazové chirurgie pro lékaře

Problematika ošetření distálního bérce a nohy, nové trendy v úrazové chirurgii, organizace péče o polytraumata

* 16.–17. 6. 2016/Liberec

Místo konání: Krajská nemocnice Liberec

Pořadatel: Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec, B. Braun Medical, s. r. o., divize Aesculap – Ortopedie, Akademie Aesculap

Kontakt: czsk.aesculap-academy.com


10th Ostrava Live Endoscopy

* 17. 6. 2016/Ostrava

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Kontakt: www.sgo-cls.cz


16. celostátní diabetologické sympozium

Kardiovaskulární prevence v diabetologii, klinické problémy u inzulinorezistentních pacientů, moderní přístupy k managementu DM: aktuální stav a výhledy, novinky z kongresu ADA, workshopy: nutriční terapeut – pomocník diabetologa, péče o pacienta s diabetem na interním lůžkovém oddělení, kontinuální monitorace glykemie u pacientů léčených inzulinovými pery, diabetická noha – podiatrie v praxi

* 17.–18. 6. 2016/Průhonice

Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret

Pořadatel: Diabetologické centrum 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt: www.diapruhonice.cz


16. setkání mladých oftalmologů

* 17.–19. 6. 2016/Třebíč

Místo konání: Hotel Valeč, Valeč u Hrotovic

Kontakt: www.gsymposion.cz


12th EGS Congress

* 19.–22. 6. 2016/Praha

Místo konání: Prague Congress Centre

Pořadatel: European Glaucoma Society (EGS)

Kontakt: eventegg.com/egs-2016/


45. konference Syntéza a analýza léčiv

* 22.–24. 6. 2016/Hradec Králové, Kuks

Místo konání: Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové a Hospital Kuks

Pořadatel: Sekce syntetických léčiv a sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky České farmaceutické společnosti ČLS JEP, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové

Kontakt: www.cfs-cls.cz


11th FESSH Congress

* 22.–25. 6. 2016/Santander, Španělsko

Místo konání: Santander Exhibition Centre

Pořadatel: Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH)

Kontakt: www.fessh2016.com


Jedovatost hadů – mýty a skutečnost

Serotoninový a neuroleptický maligní syndrom z hlediska diagnostiky a léčby, novinky z kongresu European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) v roce 2016

* 23. 6. 2016/Praha

Místo konání: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Na Bojišti 1

Pořadatel: Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.pracovni-lekarstvi.cz


12. konference SROBF

Zevní radioterapie, brachyterapie, radiační fyzika a biologie, multidisciplinární onkologická léčba

* 23.–25. 6. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Nové Adalbertinum

Pořadatel: Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, nadace Východočeská onkologie

Kontakt: www.srobf.cz


18th ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer

* 29. 6. – 2. 7. 2016/Barcelona, Španělsko

Pořadatel: European Society for Medical Oncology (ESMO)

Kontakt: www.esmo.org/Conferences/


1st Congress of Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and Elderly Individuals

* 30. 6. – 2. 7. 2016/Bratislava, Slovensko

Místo konání: Hotel Double Tree by Hilton

Pořadatel: International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy

Kontakt: cardioelderly.org

Ohodnoťte tento článek!