Kalendář akcí odborných lékařských společností – duben 2016

kalendář, diář

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Termíny a místa konání:

* 4. 4. 2016 Zlín (aula Střední zdravotnické školy Zlín-Příluky)

* 7. 4. 2016 Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Ústí nad Labem (Clarion Congress Hotel), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 9. 4. 2016 Brno (kancelář veřejného ochránce práv), Olomouc (aula Právnické fakulty UP), Plzeň (Šafránkův pavilon)

* 13. 4. 2016 Litomyšl (hotel Zlatá hvězda), České Budějovice (Clarion Congress Hotel), Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 21. 4. 2016 Praha (Lékařský dům), Hradec Králové (Nové Adalbertinum)

* 27. 4. 2016 Praha (Lékařský dům)

* 28. 4. 2016 Ostrava (hotel Imperial)

Kontakt: www.svl.cz


Humor v psychoterapii

Vědecká schůze České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

* 1. 4. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Kontakt: www.psychoterapeuti.cz


Meziregionální ORL seminář

Nové postupy v ORL

* 1. 4. 2016/Opava

Místo konání: Aula rektorátu Slezské univerzity v Opavě

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


12. endoskopický workshop

Endoskopie u IBD, endoskopické tréninkové modely „hands-on training“

* 1. 4. 2016/Praha

Místo konání: Palác Lighthouse – budova B

Pořadatel: Gastroenterologické centrum ISCARE

Kontakt: www.congressprague.cz/ew2016


Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Interdisciplinární péče o nemocné s poruchou krevního srážení

* 1. 4. 2016/Kroměříž

Místo konání: Kroměřížská nemocnice

Pořadatel: Hematologicko-transfuzní oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s., oddělení klinické hematologie FN Brno

Kontakt: www.hematology.cz


6. severočeské algeziologické dny

Kazuistiky – komplikované případy, novinky v intervenčních metodách, nové možnosti farmakoterapie

* 1.–3. 4. 2016/Ústí nad Labem

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Kontakt: www.bos-congress.cz/sad2016


26th Scandinavian Hand Society Meeting 2016

* 1.–3. 4. 2016/Levi Lapland, Finsko

Pořadatel: The Finnish Society for Surgery of the Hand (FSSH), The Finnish Hand Therapy Society

Kontakt: www.sssh2016.fi


Autismus 2016 – psychoanalytický přístup

* 1.–3. 4. 2016/Praha

Místo konání: Filozofická fakulta UK Praha

Pořadatel: Dětská sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii

Kontakt: www.cspap.cz/autismus2016


17. Vejdovského olomoucký vědecký den

Věkem podmíněná makulární degenerace, maligní melanom cévnatky, makulární díra a vitreoretinální rozhraní

* 2. 4. 2016/Olomouc

Místo konání: Velká aula Právnické fakulty UP Olomouc

Pořadatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Česká vitreoretinální společnost, Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Kontakt: www.vejdovden.upol.cz


Chronická urologická onemocnění

Urologická onemocnění vyžadující celoživotní péči, přechod z adolescence do dospělosti – postgraduální kurz

* 2. 4. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Ilf

Pořadatel: IPVZ

Kontakt: www.cus.cz


Nová éra léčby virových hepatitid 2016

Odborné symposium

* 2. 4. 2016/Praha

Místo konání: Břevnovský klášter, konferenční sál Salla Terrena

Pořadatel: Společnost Gilead Sciences ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP

Kontakt: www.congressprague.cz


Metabolický syndrom – cyklus seminářů

Novinky v patogenezi a léčbě metabolického syndromu, snížení krevního tlaku v rámci metabolického syndromu ovlivněním dalších rizikových faktorů, komplexní účinky antidiabetik, co dnes znamená reziduální riziko?, současnost a budoucnost hypolipidemické léčby

* 4. 4. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: target-md.com/metabolicky-syndrom/


11. jednodenní konference imunologických laborantů

* 4. 4. 2016/Pardubice

Místo konání: Hotel Labe

Pořadatel: Sekce imunologických laborantů České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


Parazitologie – seminář

* 5. 4. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČSL JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz; www.sem-cls.cz


4. OTC konference SK

Imperatív pre úspešnú spoluprácu výrobcu s reťazcom

* 5. 4. 2016/Bratislava

Místo konání: Hotel Falkensteiner

Pořadatel: Androsa

Kontakt: www.androsa.cz


Sonografie hlavy a krku

* 5.–6. 4. 2016/Praha

Místo konání: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra ORL IPVZ

Pořadatel: IPVZ

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


Nejedlého Kladno

* 6. 4. 2016/Kladno

Pořadatel: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Kontakt: www.cskb.cz


14. sympozium arteriální hypertenze

* 7. 4. 2016/Praha

Místo konání: Novoměstská radnice

Pořadatel: Galén Symposion

Kontakt: www.gsymposion.cz


Komunikace v paliativní medicíně

Komunikace o závažné diagnóze, o limitované prognóze, o dosažitelných cílech léčby a plánu paliativní péče, komunikační práce s popřením a vytěsněním, komunikace se zmateným pacientem, komunikace s rodinou pacienta, řešení konfliktů s pacientem a jeho blízkými

* 6.–8. 4. 2016/Praha

Místo konání: Odbor vzdělávání VFN, Na Bojišti 1

Pořadatel: Institut paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


10. západočeský dermatologický seminář

* 7. 4. 2016/Plzeň

Místo konání: FN Plzeň-Bory, pavilony č. 4 a 6

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Kontakt: www.derm.cz


PragueEcho 2016

14. pražské mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii

* 7. 4. 2016/Praha

Místo konání: Fragnerův sál společnosti Zentiva, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Pořadatel: Galén Symposion

Kontakt: www.gsymposion.cz


2. Budějovice gastroenterologické

* 7.–8. 4. 2016/České Budějovice

Pořadatel: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cls.cz


Zkoušení způsobilosti/EHK v analytické chemii, laboratorní medicíně a mikrobiologii

* 7.–8. 4. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Olšanka

Kontakt: www.cskb.cz; www.cslab.cz


25. jarní setkání Loket 2016

9. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Diagnostika a terapie geriatrického onkologického nemocného

* 7.–8. 4. 2016/Loket nad Ohří

Místo konání: Hrad Loket

Pořadatel: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, sekce hepatobiliární chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.sgo-cls.cz; www.chirurgie.cz


33. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny

Růstová restrikce plodu a nová klasifikace CTG (FIGO 2015); workshop pro fyzioterapeuty a porodní asistentky na téma Úloha rehabilitace a fyzioterapie v těhotenství, šestinedělí a dalším poporodním období

* 7.–9. 4. 2016/Ústí nad Labem

Místo konání: Severočeské divadlo

Pořadatel: Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.cgps.cz


9. kongres České glaukomové společnosti

Nové trendy a technologie v diagnostice a léčbě glaukomu, konzervativní, chirurgická a laserová léčba glaukomu, farmakoekonomické aspekty léčby glaukomu, alternativní metody léčby, refrakční chirurgie a glaukom, glaukom s otevřeným a uzavřeným úhlem, sekundární glaukomy, kazuistiky, varia

* 7.–9. 4. 2016/Olomouc

Místo konání: NH Congress Olomouc

Pořadatel: Česká glaukomová společnost

Kontakt: glaukom2016.bpp.cz/cs/


Beskydský pediatrický den

* 8. 4. 2016/Ostravice

Místo konání: Hotel Freud

Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.bos-congress.cz/bpd2016


71. klinická konference Revmatologického ústavu Praha

Dvě desetiletí hledání evidence o účinnosti léčby u osteoartrózy

* 8. 4. 2016/Praha

Místo konání: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, refektář

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Revmatologický ústav Praha, Revmatologická klinika 1. LF UK

Kontakt: www.congressprague.cz


Jarní SAOF 2016

* 8.–9. 4. 2016/Humpolec

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


12. celostátní konference Sekundární osteoporóza

Metabolismus kostí při chronické renální chorobě, diabetes a kost, dětská a mužská osteoporóza, metabolismus kostí při onkologických onemocněních, především při karcinomu prsu, kazuistiky a nevyjasněné případy

* 8.–9. 4. 2016/Plzeň

Místo konání: Parkhotel

Kontakt: www.osteoplzen.cz


25. šumperské dny alergologie a klinické imunologie

* 8.–9. 4. 2016/Kouty nad Desnou

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Alergologie Šumperk, s. r. o.

Kontakt: www.csaki.cz


Víkendový vzdělávací seminář v Srní

* 8.–9. 4. 2016/Kašperské Hory

Místo konání: Hotel Srní

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: target-md.com/vikendovy-vzdelavaci-seminar-2/


2. beskydské pneumoonkologické dny

Moravský mezikrajský seminář pro pneumology: novinky v oboru, plicní fibrotizující procesy, TBC stále aktuální, nespecifická plicní onemocnění, vyšetřovací metody v pneumologii, časná stadia karcinomu plic, léčba pokročilého karcinomu plic, rozdíly v léčbě karcinomů plic podle histologických typů, imunoterapie karcinomu plic

* 8.–9. 4. 2016/Karolinka

Místo konání: Horský hotel Soláň

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Solen, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


18. moravské urologické sympozium

Novinky v léčbě karcinomu prostaty a močového měchýře, andrologie, kazuistiky

* 8.–9. 4. 2016/Karlova Studánka

Místo konání: Lázeňský dům Libuše

Pořadatel: Občanské sdružení Muž 21. století, pod záštitou Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.solen.cz


Cadaver Mastercourse: Aplikace BTX a fillerů s korekcí anatoma

* 9. 4. 2016/Praha

Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK

Pořadatel: Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP, Anatomický ústav 1. LF UK

Kontakt: www.spolecnost-esteticke-mediciny.cz


Chirurgie hrtanu a průdušnice, fonochirurgie

Workshop

* 11.–12. 4. 2016/Ostrava

Místo konání: FN Ostrava

Pořadatel: Lékařská fakulta OU a FN Ostrava

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


26. workshop České asociace intervenční kardiologie

* 11.–13. 4. 2016/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Česká asociace intervenční kardiologie

Kontakt: www.cksonline.cz/26-workshop-ps-intervencni-kardiologie/


Pediatrická akademie 2016

Novinky a nejčastější otázky k očkování, aktuální pohled na vybraná epidemiologická data, správný motorický vývoj dítěte a indikace zahájení fyzioterapie

* 12. 4. 2016/Praha

Místo konání: Autoklub ČR

Kontakt: ahou.cz/ospdl16/


Dermatovenerologický seminář kraje Vysočina

* 12. 4. 2016/Rytířsko u Jihlavy

Pořadatel: Dermatologické oddělení Nemocnice Jihlava

Kontakt: www.derm.cz


Akademie umělé plicní ventilace

Principy protekce při umělé plicní ventilaci, synchronie s ventilátorem – volba ventilačního režimu, neinvazivní ventilace, pacient s těžkou komunitní pneumonií, pacient s nitrolební hypertenzí, obtížně odpojitelný pacient, simulace na modelu…

* 12.–13. 4. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr

Pořadatel: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK a FN Hradec Králové, ve spolupráci s dalšími pořadateli

Kontakt: www.akademie-upv.cz


Soft Tissue and Bone Sarcoma Group Meeting

* 14.–15. 4. 2016/Mannheim

Pořadatel: European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

Kontakt: www.eortc.org/event/


IBD pracovní dny

* 14.–15. 4. 2016/Hořovice, Zbiroh

Místo konání: Nemocnice Hořovice, zámek Zbiroh

Pořadatel: Sekce idiopatických střevních zánětů Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Kontakt: www.sgo-cls.cz


Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Urgentní příjem – algoritmy vyšetření, páteř – vývojové vady a nádory, kolenní kloub – záněty, nádory a pooperační změny, intervence – biopsie, varia

* 14.–15. 4. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Myslivna

Pořadatel: Radiologická klinika LF MU a FN Brno

Kontakt: www.crs.cz


4. sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu

Sportovní ortopedie a traumatologie, sportovní výživa a pitný režim, léčebná rehabilitace při sportovních poraněních, fyziologie a patologie ve sportu, fyzioterapie ve vrcholovém sportu, antidoping – kazuistiky, psychologie ve sportu, nové metody a postupy v praxi vrcholového sportu…

* 14.–16. 4. 2016/Dříteč u Kutné Hory

Místo konání: Multifunkční centrum Dříteč

Pořadatel: Centrum pohybové medicíny, Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace ČR, Sportklinik

Kontakt: www.sportklinik.cz


52. diabetologické dny v Luhačovicích

* 14.–16. 4. 2016/Luhačovice

Místo konání: Městský dům kultury Elektra

Pořadatel: Česká diabetologická společnost ČLS JEP, ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou spoločnosťou SLS

Kontakt: www.dialuha2016.cz


BIRD 2016

Bratislavské intervenčné rádiologické dni

7. endovaskulárne sympózium

* 14.–16. 4. 2016/Bratislava, Slovensko

Místo konání: Konferenčné priestory NÚSCH

Pořadatel: Spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie SLS, katedra rádiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave

Kontakt: www.skvir-bird.sk


48. konference gynekologie a dětí a dospívajících

Problematika bolestí břicha

* 14.–16. 4. 2016/Lednice

Místo konání: MyHotel Lednice

Pořadatel: Sekce gynekologie dětí a dospívajících České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.detskagynekologie2016.amca.cz


Granulomatózní onemocnění…

…z pohledu dermatologa, korektivního dermatologa, dermatohistopatologa a pneumologa

* 15. 4. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Ilf

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Kontakt: www.ipvz.cz; www.derm.cz


Futurum Ophthalmologicum 2016

* 15.–16. 4. 2016/Lázně Bělohrad

Místo konání: Spa resort Tree of Life

Pořadatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Oční klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.oftalmologie.com; www.zeiss.cz


Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů

Vyšetření v ambulantní i klinické praxi – krvácení

* 15.–16. 4. 2016/Hradec Králové

Místo konání: FN Hradec Králové, psychiatrická klinika

Kontakt: sympozium.orlfnhk.cz


Mnohočetný myelom 2016

14. národní workshop a výroční setkání České myelomové skupiny

* 15.–16. 4. 2016/Mikulov

Místo konání: Hotel Galant

Pořadatel: Česká myelomová skupina

Kontakt: www.myeloma.cz; hanzo.cz/wmm


Úspěšné vedení lékárny

Příležitosti a trendy v oboru

* 15.–16. 4. 2016/Kurdějov

Místo konání: Hotelový dům Vinař

Kontakt: www.teoconsulting.cz


6. neurokazuistický sjezd

Sdělení z oblasti neurochirurgie, neuroradiologie, terapie bolesti, cévních onemocnění a funkčních poruch

* 15.–16. 4. 2016/Praha

Místo konání: Staroměstská radnice

Kontakt: www.mhconsulting.cz


17. beskydský slet

* 16. 4. 2016/Frýdlant nad Ostravicí – Malenovice

Místo konání: Hotel Petr Bezruč

Pořadatel: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Kontakt: www.cfs-cls.cz


15. konference Dětská pneumologie

Imunologické aspekty a funkční diagnostika dětských respiračních onemocnění, varia a kazuistiky

* 16. 4. 2016/Praha

Místo konání: Konferenční sál hotelu DAP

Pořadatel: Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP

Kontakt: pneumologie.amca.cz


Klostridiová kolitida

Mezioborový seminář – laboratorní a klinické problémy infekce vyvolané Clostridium difficile

* 16. 4. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


Víkend s TFP

Léčba závažných osobnostních poruch metodou Transference Focused Psychotherapy (TFP)

* 16.–17. 4. 2016/Praha

Místo konání: Školicí středisko Marianeum, Praha 2 – Vinohrady

Pořadatel: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii a Česká psychoanalytická společnost

Kontakt: www.cspap.cz


ECIO 2016

7th European Conference on Interventional Oncology

* 17.–20. 4. 2016/Dublin, Irsko

Kontakt: www.ecio.org


Pediatrická akademie 2016

Novinky a nejčastější otázky k očkování, aktuální pohled na vybraná epidemiologická data, správný motorický vývoj dítěte a indikace zahájení fyzioterapie

* 19. 4. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Kontakt: ahou.cz/ospdl16/


23. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny

* 19.–20. 4. 2016/Brno

Pořadatel: Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP

Kontakt: www.sneh.cz


Iracionalita a alternatívna medicína na Slovensku

Přednáška klubu Sisyfos z cyklu Věda kontra iracionalita – přednáší Maroš Rudnay, lékař zabývající se hematoonkologií, „lovec šarlatánov“

* 20. 4. 2016/Praha

Místo konání: Budova Akademie věd ČR, Národní třída 3

Pořadatel: Český klub skeptiků Sisyfos

Kontakt: www.sysifos.cz


Mezikrajský seminář klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje

* 20. 4. 2016/Klatovy

Kontakt: www.cskb.cz


Management symptomů pokročilého onemocnění

Předatestační kurz na témata: anorexie, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, svědění, dušnost, kašel, paliativní řešení výpotků, péče o chronické rány, úzkost, deprese, delirium

* 20.–22. 4. 2016/Brno

Místo konání: Edukační centrum Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Pořadatel: Institut paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


15. Interna Informans

Komplexní léčba pacienta s DM 2. typu, řešení urgentních situací u pacientů užívajících NOACs, jak motivovat pacienta k léčbě chronického KV onemocnění, erektilní dysfukce jako problém, který řeší internista, PCSK9 inhibitory – nová šance na dosah ruky…

* 21. 4. 2016/Jihlava

Místo konání: Hotel Gustav Mahler

Pořadatel: Česká internistická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s Akademií postgraduálního vzdělávání v medicíně

Kontakt: www.interna-informans.cz


25. vinohradský den

Nové poznatky v ORL

* 21. 4. 2016/Praha

Místo konání: Angelo Hotel

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


31. aktuální gastroenterologie

* 21. 4. 2016/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice

Pořadatel: Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Kontakt: target-md.com/aktualni-gastroenterologie/


26. Petřivalského–Rapantovy dny

Současný stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v ČR, chirurgie horní partie zažívacího traktu, multioborová spolupráce v chirurgii, varia – sekce mladých chirurgů

* 21.–22. 4. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: 1. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

Kontakt: www.chirkongres.cz


1st Prague Interdisciplinary Breast Oncology and Oncoplastic Surgery Masterclass

* 21.–22. 4. 2016/Praha

Místo konání: NH Prague City

Kontakt: www.chirurgie.cz


Sympozium Palacos 2016

* 21.–22. 4. 2016/Kašperské Hory

Místo konání: Hotel Srní

Kontakt: www.congressprague.cz


International Osteology Symposium 2016

* 21.–23. 4. 2016/Monaco, Monako

Kontakt: www.osteology-monaco.org


7th Drug Hypersensitivity Meeting

* 21.–23. 4. 2016/Malaga, Španělsko

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: www.eaaci-dhm.org


Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

* 22. 4. 2016/Praha

Místo konání: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra otorinolaryngologie IPVZ

Pořadatel: IPVZ

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


Krajská dermatovenerologická konference

* 22. 4. 2016/Ústí nad Labem

Pořadatel: Kožní oddělení Krajské zdravotní a. s., Masarykova nemocnice, ve spolupráci s ČLK

Kontakt: www.derm.cz


ON IN UNDER SKIN 2016

4. multioborová konference

* 22.–23. 4. 2016/Velké Bílovice

Pořadatel: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.derm.cz


19. seminář mladých patologů

43. sjezd Společnosti českých patologů ČLS JEP

Sklíčkový seminář, novinky v dermatologii zajímavé pro patology, vztah mezi imunitním systémem a nádory – teorie 3E na konkrétních klinických příkladech…

* 22.–23. 4. 2016/Litomyšl

Místo konání: Areál zámeckého pivovaru

Pořadatel: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.patologie.info


20. hradecké pneumologické dny

* 22.–23. 4. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Univerzita Hradec Králové

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČAS

Kontakt: hanzo.cz/pneumo


12. festival kazuistik z pediatrie

* 22.–24. 4. 2016/Luhačovice

Místo konání: Dům kultury Elektra

Pořadatel: B/P/P Zlín s odbornou garancí dětského oddělení Krajské nemocnice T. Bati

Kontakt: www.pediatrics.cz; feskaz.bpp.cz/cs/


10. jarní interaktivní konference

* 22.–24. 4. 2016/Praha

Místo konání: Slovanský dům

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: target-md.com


Klinický den ČSNM

Anatomie lymfedému, lymfoscintigrafie v diagnostice mízní insuficience, koncept a technika sentinelové uzliny, sentinelová uzlina u karcinomu prsu, maligní melanom a sentinelová uzlina, kazuistiky…

* 23. 4. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům, Velký sál

Pořadatel: Klinická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP, ve spolupráci s Českou lymfologickou společností ČLS JEP

Kontakt: www.csnm.cz


Jak se správně připravit na kontrolu SÚKL?

Management lékařské praxe: legislativa týkající se léků a zdravotnických prostředků, řízená dokumentace, reklama a reklamní vzorky v ordinaci, pravomoci SÚKL, nač se připravit při nahlášení kontroly ze strany SÚKL, příklady z praxe

* 23. 4. 2016/Velké Bílovice

Místo konání: Hotel Akademie

Pořadatel: T.E.O. Consulting, s. r. o.

Kontakt: www.teoconsulting.cz


20th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine

* 23.–28. 4. 2016/Lisabon, Portugalsko

Místo konání: Estoril Congress Center

Kontakt: www.esprm2016.com


Harrachohorky 2016

28. celostátní pracovní konference laborantů a sester

* 24.–26. 4. 2016/Harrachov

Místo konání: Hotel Sklář

Pořadatel: Transfuzní sekce ČAS, sekce laborantů a sester Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.nemlib.cz


15. Interna Informans

Komplexní léčba pacienta s DM 2. typu, řešení urgentních situací u pacientů užívajících NOACs, jak motivovat pacienta k léčbě chronického KV onemocnění, erektilní dysfukce jako problém, který řeší internista, PCSK9 inhibitory – nová šance na dosah ruky…

* 25. 4. 2016/Plzeň

Místo konání: Hotel Angelo Pilsen

Pořadatel: Česká internistická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s Akademií postgraduálního vzdělávání v medicíně

Kontakt: www.interna-informans.cz


15. Interna Informans

Komplexní léčba pacienta s DM 2. typu, řešení urgentních situací u pacientů užívajících NOACs, jak motivovat pacienta k léčbě chronického KV onemocnění, erektilní dysfukce jako problém, který řeší internista, PCSK9 inhibitory – nová šance na dosah ruky…

* 26. 4. 2016/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Česká internistická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s Akademií postgraduálního vzdělávání v medicíně

Kontakt: www.interna-informans.cz


40. brněnské onkologické dny a 30. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Výzkum, diagnostika a léčba mozkových nádorů, karcinom plic, kolorektální karcinom, imunoterapie a paliativní péče, ovariální karcinom, gerontoonkologie, toxicita a pozdní následky onkologické léčby, integrativní přístupy v onkologii, metastatické kostní postižení, prevence, screening a časná diagnostika nádorů…

* 27.–29. 4. 2016/Brno

Místo konání: Areál Veletrhy Brno, pavilon E

Pořadatel: Masarykův onkologický ústav Brno

Kontakt: www.onkologickedny.cz


11. traumatologický den

Polytrauma – diagnostické a léčebné algoritmy

* 28. 4. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Globus

Pořadatel: Traumatologické centrum FN Královské Vinohrady

Kontakt: www.chirurgie.cz


Seminář Kliniky pracovního lékařství

Sjednocování kritérií a sběr statistických dat o nemocech z povolání v zemích EU, onemocnění bederní páteře způsobená přetěžováním, situace v profesních onemocněních v roce 2015

* 28. 4. 2016/Praha

Místo konání: Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna

Pořadatel: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt: www.pracovni-lekarstvi.cz


2. košumberský den

Quo vadis, rehabilitace?; sociální rehabilitace; ergodiagnostika; interprofesní tým v neurorehabilitaci, porucha řízení postury u dětí s diagnózou intrauterinní růstové retardace; zvíře a rehabilitace; muzikoterapie, možnosti analýzy chůze v netypických indikacích…

* 28. 4. 2016/Luže-Košumberk

Místo konání: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Pořadatel: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk, Aesculap Akademie

Kontakt: czsk.aesculap-academy.com


25. jihočeské ORL dny

* 28.–29. 4. 2016/České Budějovice

Místo konání: Hotel Clarion

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


8. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016

Kmenové buňky, nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, sedding buněk, jejich růst a transformace, klinická aplikace tkání a buněk, preklinická testování, legislativa a systém kvality

* 28.–29. 4. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Myslivna

Pořadatel: Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Ústav chemie materiálů Fakulty chemické VUT v Brně, CEITEC, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Kontakt: www.bioimplantologie.cz


Medicína pro praxi – 14. kongres praktických lékařů

Endokrinologie (hyperparatyreózy aktuálně, incidentalomy nadledvin, sklerotizace útvarů absolutním alkoholem v endokrinologii), kardiologie (infekce a jejich léčba), antidepresiva v ambulantní praxi, onemocnění pohybového aparátu, ORL v primární péči, soudní lékařství

* 28.–29. 4. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Solen, s. r. o., a časopis Medicína pro praxi

Kontakt: www.solen.cz


8. konference Dermatologie pro praxi

Dětská dermatologie, sexuálně přenosné choroby, kožní projevy interních onemocnění, blok mladých dermatologů, workshop dermatoskopie

* 29. 4. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Solen, s. r. o., a časopis Dermatologie pro praxi

Kontakt: www.solen.cz


Akademie fyziologické regulační medicíny

* 29. 4. 2016/Jesenice u Prahy

Místo konání: Areál Edukafarm

Pořadatel: Česká akademie fyziologické regulační medicíny

Kontakt: www.edukafarm.cz


Symposium Umělecký hlas

Poruchy polykání, základní informace z akustiky hlasu pro lékaře, diagnostika a terapie hlasových poruch profesionálů, dětská foniatrie v praxi, vývoj lidského hlasu od mutace po presbyfonii

* 29. 4. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Pyramida

Kontakt: eap2016.eu; www.otorinolaryngologie.cz


Melanoma Group Meeting

* 29.–30. 4. 2016/Milán, Itálie

Kontakt: www.eortc.org/event/melanoma-group-meeting/


Prague Spring Symposium

Diagnostika z volné DNA a cirkulujících buněk

* 29.–30. 4. 2016/Praha

Místo konání: Novotného lávka

Pořadatel: Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET

Kontakt: www.slg.cz


Chronické hepatitidy 2016

* 30. 4. 2016/Praha

Místo konání: Park Inn Prague

Pořadatel: Congress Prague

Kontakt: www.congressprague.cz


61. sympozium z historie farmacie

Sympozium věnované 20. výročí otevření expozice Českého farmaceutického muzea a Otvírání muzea 2016

* 30. 4. 2016/Kuks

Místo konání: Hospital Kuks a České farmaceutické muzeum

Kontakt: www.cfs-cls.cz


Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se UZ diagnostikou

První trimestr – screening, chyby, omyly, přínos a zároveň omezení dopplerovského vyšetření a barevného mapování, 3D a 4D projekce, dopplerovské vyšetření a barevné mapování v ambulantní gynekologické praxi

* 30. 4. – 1. 5. 2016/Doksy

Místo konání: Hotel Port

Kontakt: www.bos-congress.cz/gyn2016


2. kurz Evropské foniatrické akademie

Functional Anatomy of the Respiratory and Phonatory System, Innervation Laryngeal Disorders, Diagnosis and Therapy of Voice Disorders in Professional Singers

* 30. 4. – 1. 5. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Pyramida

Kontakt: eap2016.eu; www.otorinolaryngologie.cz

Ohodnoťte tento článek!