Přejít na obsah

Kalendář akcí odborných lékařských společností – leden 2016

zpět
6.1.2016
kalendář, diář
zvětšitkalendář, diářZdroj: Shutterstock

kalendář, diář | Zdroj: Shutterstock

 

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář SVL ČLS JEP

Lze účinně předcházet kardiovaskulárním příhodám? Pneumokokové infekce u dospělých – možnosti prevence. Osteopenie a riziko zlomenin. Cesty k efektivní péči o pacienty s chronickou hepatitidou C. Možnosti bezinterferonové léčby chronické infekce hepatitidou C

Termíny a místa konání:

* 7. 1. 2016: Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Ústí nad Labem (Clarion Congress Hotel), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 9. 1. 2016: Brno (kancelář veřejného ochránce práv), Olomouc (aula Právnické fakulty UP Olomouc)

* 11. 1. 2016: Zlín (aula Střední zdravotnické školy Zlín-Příluky)

* 12. 1. 2016: Pardubice (hotel Zlatá štika)

* 13. 1. 2016: České Budějovice (Clarion Congress Hotel), Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 14. 1. 2016: Hradec Králové (Nové Adalbertinum)

* 16. 1. 2016: Plzeň (Šafránkův pavilon)

* 20. 1. 2016: Praha (Lékařský dům)

* 26. 1. 2016: Ostrava (hotel Imperial)

* 28. 1. 2016: Praha (Lékařský dům)

Kontakt: www.svl.cz


10. janskolázeňské sympozium

Den léčby dospělých (7. 1.): multioborový přístup k diagnostice a léčbě poruch periferního nervového systému různé etiologie; Pediatrické dny (8.–9. 1.): dystonie, problematika ortopedické léčby nohy a hlezna u dětí

* 7.–9. 1. 2016/Janské Lázně

Místo konání: Areál státních léčebných lázní

Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.¨

Kontakt: www.janskelazne.com


2016 Genitourinary Cancers Symposium

Patient-Centric Care: Translating Research to Results

* 7.–9. 1. 2016/San Francisco, USA

Místo konání: Moscone West Building

Kontakt: gucasym.org


Psychoanalytický seminář

Somatizující a somatoformní porucha pohledem současné psychoanalýzy

* 8. 1. 2016/Praha

Pořadatel: Česká psychoanalytická společnost

Kontakt: www.psychoanalyza.cz


Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu

* 8.–9. 1. 2016/Praha

Místo konání: Galerie HAMU, Malostranské nám. 13

Pořadatel: Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU Praha, ORL ambulance Centra léčby hlasových poruch Institutu pro výzkum a léčbu poruch komunikace

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz; www.hlascentrum.cz


Management lékařské praxe PLDD

Sociálně-právní problematika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost: náhradní rodinná péče, přechodná pěstounská péče, raná péče u dětí se zdravotním rizikem, základy krizové intervence v rámci rané péče, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, očkování rizikových dětí, právní problematika zastupování nezletilých

* 9. 1. 2016/Praha-Průhonice

Místo konání: Vzdělávací a informační centrum Floret

Kontakt: ahou.cz/management5


Kurz lymfo-tapingu

* 9. 1. 2016/Praha

Místo konání: Centrum preventivní medicíny, Praha 2

Pořadatel: Prevence 2000, spol. s r. o., Lympho-opt Klinik, Pommelsbrunn, SRN

Kontakt: www.lympho.cz


9th Paris Hepatitis Conference

* 11.–12. 1. 2016/Paříž, Francie

Místo konání: Palais des Congrès Paris

Kontakt: www.aphc.info


6th Course on Epilepsy Surgery (EPODES)

* 11.–15. 1. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Continental

Kontakt: www.ta-service.cz/epodes2016


Prague Angio 2016

* 12. 1. 2016/Praha

Místo konání: Sál Autoklubu ČR, Opletalova 29

Pořadatel: Česká angiologická společnost ČLS JEP, 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN za podpory Nadačního fondu VFN

Kontakt: www.gsymposion.cz/detail-akce/546/pragueangio-2016


Prevence infekce v místě chirurgického výkonu

* 13. 1. 2016/Praha

Místo konání: B. Braun Dialog, Budínova, Praha 8

Pořadatel: Aesculap Academy

Kontakt: czsk.aesculap-academy.com


21. dny RAPPL

Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství

* 13.–17. 1. 2016/Karlova Studánka

Pořadatel: Česká lékařská komora, rinologická sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Státní léčebné lázně Karlova Studánka

Kontakt: www.csaki.cz


Pracovní schůze ČSAKI

* 14. 1. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


Zimní workshop CMG

* 14.–16. 1. 2016/Čeladná

Místo konání: Hotel Miura

Pořadatel: Česká myelomová skupina (CMG)

Kontakt: hanzo.cz/workshopcmg


Certifikovaný kurz Poruchy polykání – diagnostika a terapie, 1. část

* 15.–16. 1. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN Hradec Králové

Pořadatel: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN Hradec Králové, Asociace klinických logopedů ČR, Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Kontakt: kurz.dysfagie.cz


ESOU 2016

13th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology

* 15.–17. 1. 2016/Varšava, Polsko

Místo konání: Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

Pořadatel: Section of Oncological Urology of European Association of Urology

Kontakt: esou16.uroweb.org


Cadaver Mastercourse 2016

Aplikace BTX a fillerů s korekcí anatoma

* 16. 1. 2016/Praha

Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Pořadatel: Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP, Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Kontakt: www.spolecnost-esteticke-mediciny.cz


Fyziologická regulační medicína a její využití v ČR

* 16. 1. 2016/Jesenice u Prahy

Místo konání: Areál Edukafarm

Pořadatel: Edukafarm

Kontakt: www.edukafarm.cz


Základy radiologie / Novinky v radiologii

Specializační kurz

* 18.–22. 1. 2016/Brno, Olomouc

Pořadatel: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Kontakt: www.crs.cz


Demence v ČR

Stav péče o lidi trpící demencí, náklady na péči u nás a v Evropě, akční plán pro Alzheimerovu nemoc

* 19. 1. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Olšanka

Pořadatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Mladá fronta, a. s.

Kontakt: www.kongres-medical.cz/akce


Laparoskopie v urologii

Workshop – zkušenosti, techniky, přístupy, úskalí

* 19.–20. 1. 2016/Plzeň

Místo konání: Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Pořadatel: Covidien ECE

Kontakt: www.cus.cz


Klinická farmacie v paliativní medicíně

* 20.–21. 1. 2016/Brno

Místo konání: Nemocnice Milosrdných bratří

Pořadatel: Institut paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


International workshop on Phonosurgery & Functional Laryngology 2016

* 20.–21. 1. 2016/Würzburg, Německo

Kontakt: www.elsoc.org


6. hradecká imunohematologická konference

Imunohematologická problematika těhotenství

* 21. 1. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Wellness Step – kongresový sál

Pořadatel: Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, FN Hradec Králové

Kontakt: www.transfuznispolecnost.cz


Systémová terapie III. – seminář

* 21. 1. 2016/Ostrava

Místo konání: FN Ostrava

Pořadatel: Kožní oddělení FN Ostrava

Kontakt: www.derm.cz


7. setkání pražských elektromyografistů

* 21. 1. 2016/Praha

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice, budova ředitelství, vchod F2

Kontakt: www.mhconsulting.cz


Českobudějovické neurologické odpoledne

Léčba Parkinsonovy nemoci

* 21. 1. 2016/České Budějovice

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Solen, s. r. o., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Kontakt: www.solen.cz


18th International Conference on Physical Therapy and Rehabilitation Sciences

* 21.–22. 1. 2016/Paříž, Francie

Kontakt: www.waset.org/conference/2016/01/paris/ICPTRS


9. středomoravské dny laboratorní medicíny

* 21.–22. 1. 2016/Kouty nad Desnou

Pořadatel: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Nemocnice Šumperk

Kontakt: Ing. Luděk Šprongl, e-mail: ludek.sprongl@nemocnicesumperk.cz; tel.: 724 160 367; www.cskb.cz


Simulation Training in Anesthesia and Intensive Care, 1st part

* 21.–22. 1. 2016/Praha

Místo konání: B. Braun Dialog, Budínova, Praha 8

Pořadatel: Aesculap Academy

Kontakt: czsk.aesculap-academy.com


Gastrointestinal Cancers Symposium 2016

Insight on Novel Mechanisms and Precision Care

* 21.–23. 1. 2016/San Francisco, Kalifornie, USA

Místo konání: Moscone West Building

Kontakt: www.gicasym.org


16th Live and Video Surgery

* 22. 1. 2016/Praha

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice, kongresový sál

Kontakt: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO; e-mail: jiri.pasta@uvn.cz; www.oftalmologie.com


7. celostátní konference sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

Pohlavně přenosné choroby, mezioborová spolupráce

* 23. 1. 2016/Praha

Místo konání: Konferenční centrum City

Pořadatel: Sekce infekčních nemocí České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Congress Prague

Kontakt: www.congressprague.cz; www.infekce-gp.cz/2016


Management lékařské praxe PLDD

Sociálně-právní problematika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost: náhradní rodinná péče, přechodná pěstounská péče, raná péče u dětí se zdravotním rizikem, základy krizové intervence v rámci rané péče, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, očkování rizikových dětí, právní problematika zastupování nezletilých

* 23. 1. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr

Kontakt: ahou.cz/management5


Nutriční podpora pacientů

Kurz pro nemocniční farmaceuty, všeobecné sestry a nutriční terapeuty

* 25.–27. 1. 2016/Praha

Místo konání: B. Braun Dialog, Budínova, Praha 8

Pořadatel: Aesculap Academy

Kontakt: czsk.aesculap-academy.com


Otologický a otoneurologický kurz

* 25.–28. 1. 2016

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


18th Colours of Sepsis 2016

Postgraduální kurz sepse a MODS. Hlavní téma: těžká sepse

* 26.–29. 1. 2016/Ostrava

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OU a FN Ostrava, oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče FN Ostrava

Kontakt: www.sepseostrava.cz


Aktuality v alergologii

Aktuální pohled na kontrolu nad alergickou rýmou, diagnostické alergeny v ČR a EU, nová aplikační forma pylové SLIT, systémová kortikoterapie bronchiálního astmatu

* 27. 1. 2016/Praha

Místo konání: Hotel NH Praha, Praha 5

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.cls.cz


3. konference Neurologie pro praxi

Diagnostika a léčba epilepsie, nervosvalová problematika, bolesti zad, Parkinsonova nemoc

* 27.–28. 1. 2016/Plzeň

Místo konání: Parkhotel Congress Plzeň

Pořadatel: Solen, s. r. o., časopis Neurologie pro praxi

Kontakt: www.solen.cz


7. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2016

Kolorektální karcinom, melanom, imunoterapie, karcinom plic, karcinom pankreatu, onkogynekologie, karcinom prsu, karcinom prostaty, informace z Gastrointestinal Cancers Symposium 2016 (21.–23. 1., San Francisco, USA)

* 27.–29. 1. 2016/Praha

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Kontakt: www.pragueonco.cz


6. zimné urologické sympózium

Aktuálne poznatky v urológii so zameraním na klinickú prax

* 27.–30. 1. 2016/Štrbské Pleso, Slovensko

Místo konání: Hotel Patria

Pořadatel: Urologická klinika LF UK a SZU v Bratislave

Kontakt: www.6zus.sk


Menhir profesora Masopusta

Patobiochemie metabolických drah a laboratorní diagnostika – seminář

* 28. 1. 2016/Praha

Místo konání: Kinosál FN Motol

Pořadatel: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Kontakt: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; e-mail: richard.prusa@fnmotol.cz; tel.: 224 435 300; www.cskb.cz


Seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Závislost na tabáku – krátká intervence, současný přístup k léčbě otravy betablokátory a blokátory kalciových kanálů

* 28. 1. 2016/Praha

Místo konání: Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, posluchárna

Pořadatel: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Kontakt: MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.; e-mail: zdenka.fenclova@lf1.cuni.cz; tel.: 224 964 526; www.pracovni-lekarstvi.cz


International Congress on Physiotherapy 2016

* 30. 1. 2016/Brusel, Belgie

Místo konání: Campus Erasme

Kontakt: mpsevents.be/icp2016


Management lékařské praxe PLDD

Sociálně-právní problematika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost: náhradní rodinná péče, přechodná pěstounská péče, raná péče u dětí se zdravotním rizikem, základy krizové intervence v rámci rané péče, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, očkování rizikových dětí, právní problematika zastupování nezletilých

* 30. 1. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Kontakt: ahou.cz/management5


Komentovat článek: Kalendář akcí odborných lékařských společností…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Komentáře

Do této diskuse prozatím nikdo nepřispěl.

přidat komentář
 
 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné