Kalendář akcí odborných lékařských společností – listopad 2015

kalendář, stetoskop, pero

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Termíny a místa konání:

* 4. 11. 2015: Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 5. 11. 2015: Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Ústí nad Labem (Best Western Hotel Vladimir), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 7. 11. 2015: Olomouc (aula Právnické fakulty UP), Plzeň (Šafránkův pavilon)

* 10. 11. 2015: Pardubice (hotel Zlatá štika)

* 19. 11. 2015: Praha (Lékařský dům), Hradec Králové (Nové Adalbertinum), Ostrava (hotel Imperial)

* 21. 11. 2015: Brno (kancelář veřejného ochránce práv)

* 25. 11. 2015: Praha (Lékařský dům), České Budějovice (Clarion Congress Hotel)

Kontakt: www.svl.cz


Virové hepatitidy – seminář

* 3. 11. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


10. brněnské hematologické dny

Chronická lymfocytární leukemie, autoimunitní stavy v hematologii

* 3.–4. 11. 2015/Brno

Místo konání: Best Western Premier Hotel International

Pořadatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

Kontakt: www.hematology.cz


12th World Congress of Perinatal Medicine

* 3.–6. 11. 2015/Madrid, Španělsko

Kontakt: www.wcpm2015.com


Konference „I slova léčí“

Podpůrná péče jako součást komplexní onkologické léčby

* 5. 11. 2015/Praha

Místo konání: Charvátův sál 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Kontakt: www.linkos.cz


Efektivní komunikace s médii – workshop pro lékaře

Příprava vystoupení na tiskové konferenci, rozhovor pro noviny, rozhlas či televizi, jak se vyhnout nepříjemné otázce a jak reagovat na nepříjemnou otázku, pacientské příběhy jako vyhledávané mediální téma, nespokojený pacient, vyjádření lékaře jako důvěryhodného zdroje, rozdělení rolí aneb mluvčí nestačí…

* 5. 11. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Diplomat

Pořadatel: Teo Consulting, s. r. o.

Kontakt: www.teoconsulting.cz


2. mezinárodní neurorehabilitační interdisciplinární sympozium

Zaměřeno na inovativní technologie a rehabilitační postupy

* 5. 11. 2015/Kladruby u Vlašimi

Místo konání: Rehabilitační ústav Kladruby

Kontakt: www.ortopedicke-centrum.cz


18. liberecké osteologické dny

Zobrazování pohybového aparátu, včetně intervenčních výkonů

* 5.–6. 11. 2015/Liberec

Místo konání: Naivní divadlo

Pořadatel: Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM Praha

Kontakt: www.crs.cz


1. sympózium Slovenskej resuscitačnej rady

* 5.–6. 11. 2015/Martin, Slovensko

Místo konání: Hotel Turiec

Kontakt: www.srr.sk


9. Křivánkovy dny

* 5.–6. 11. 2015/Pardubice

Místo konání: Pardubická nemocnice

Pořadatel: Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice

Kontakt: www.nemocnice-pardubice.cz


23. západočeské pneumoonkologické dny

Zhoubné nádory plic a průdušek

* 5.–6. 11. 2015/Plzeň-Darová

Kontakt: www.pneumologie.cz


2nd Congress on Controversies in Thrombosis & Hemostasis

* 5.–7. 11. 2015/Barcelona, Španělsko

Kontakt: www.congressmed.com/cith/


Kongres ambulantní diabetologie

* 5.–7. 11. 2015/Poděbrady

Místo konání: Kongresové a kulturní centrum Lázeňská kolonáda

Pořadatel: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze, Diabetická asociace ČR, Občanské sdružení ambulantních diabetologů

Kontakt: www.kongresad.cz


17. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů

* 6. 11. 2015/Brno-Kohoutovice

Místo konání: Hotel Myslivna

Kontakt: www.mhconsulting.cz


9. konference Akné a obličejové dermatózy

* 6. 11. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Diplomat

Pořadatel: Sekce akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.teoconsulting.cz


Valašsko-lašské neurologické sympozium

* 6.–7. 11. 2015/Karolinka

Místo konání: Hotel Soláň

Pořadatel: Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava, Neurologie a léčení bolesti, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


21. beskydský ORL den

* 6.–7. 11. 2015/Ostravice

Místo konání: Horský hotel Sepetná

Pořadatel: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, ORL klinika LF OU a FN Ostrava

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz; www.bos-congress.cz/orlb2015


Výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii

* 6.–8. 11. 2015/Praha

Místo konání: Charvátův sál 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Pořadatel: STOB

Kontakt: www.stob.cz


22. sjezd České kontaktologické společnosti

* 6.–8. 11. 2015

Kontakt: www.cks.cz


6. Zirmův olomoucký diskusní den

* 7. 11. 2015/Olomouc

Kontakt: www.oftalmologie.com


ISPOR 18th Annual European Congress

* 7.–11. 11. 2015/Milán, Itálie

Pořadatel: International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR)

Kontakt: www.ispor.org/Event/index/2015Milan


Medicína pro praxi – 2. kongres praktických lékařů a sester

* 10.–11. 11. 2015/Plzeň

Místo konání: Parkhotel

Pořadatel: 2. interní klinika LF UK a FN Plzeň, Solen, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


Pediatrie pro praxi – 3. kongres pediatrů a dětských sester

* 10.–11. 11. 2015/Plzeň

Místo konání: Parkhotel

Pořadatel: Solen, s. r. o., ve spolupráci s Dětskou klinikou LF UK a FN Plzeň

Kontakt: www.solen.cz


25. sympozium asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP

14. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie

* 10.–11. 11. 2015/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.cgps.cz


Zdravotnictví 2016

* 12. 11. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Ambassador, Václavské náměstí

Pořadatel: Mladá fronta, a. s., ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů

Kontakt: www.uzs-konference.cz, www.kongres-medical.cz


5. sympozium České společnosti pro cévní přístup

* 12. 11. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Barceló

Pořadatel: Česká společnost pro cévní přístup ve spolupráci s Aesculap Akademií

Kontakt: www.aesculap-akademie.cz


Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny

* 12.–13. 11. 2015/Brno

Pořadatel: Institut paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


Medzinárodný neonatologický kongres

13. konferencia sestier pracujúcich v neonatológii

* 12.–13. 11. 2015/Bratislava, Slovensko

Místo konání: Hotel Tatra

Kontakt: www.neonatologickasestra.sk; www.amedi.sk


33. český a slovenský gastroenterologický kongres

* 12.–14. 11. 2015/Praha

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, Slovenská gastroenterologická spoločnosť SLS, ČAS, Česká hepatologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.gastropraha2015.cz


7th European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers

* 12.–15. 11. 2015/Barcelona, Španělsko

Kontakt: www.emuc2015.org


30. česko-slovenská psychoterapeutická konference

Proces změny v psychoterapii

* 12.–15. 11. 2015/Lázně Jeseník

Místo konání: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník

Pořadatel: Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

Kontakt: psychoterapeutickakonference2015.cz


Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí

* 13. 11. 2015/Praha

Místo konání: Tyršův dům, Újezd, Praha 1

Kontakt: www.gsymposion.cz


15. českokrumlovský seminář dětské neurologie

* 13.–14. 11. 2015/Český Krumlov

Místo konání: Hotel Růže

Pořadatel: Společnost dětské neurologie ČLS JEP

Kontakt: www.mhconsulting.cz


21. národní dermatologický kongres

* 13.–14. 11. 2015/Brno

Místo konání: Best Western Premier Hotel International

Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno

Kontakt: www.dermasympozium.cz


13. kongres České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP

2. kongres České společnosti rehabilitace ruky ČLS JEP

* 13.–14. 11. 2015/Harrachov

Místo konání: Hotel Sklář

Pořadatel: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP, Česká společnost rehabilitace ruky ČLS JEP

Kontakt: www.ruka-kosmetika.cz


44th AAGL Global Congress on Minimally Invasive Gynecology

* 15.–19. 11. 2015/Las Vegas, Nevada, USA

Kontakt: www.aagl.org/event/47/


12. konference České společnosti pro neurovědy ČLS JEP

* 18.–20. 11. 2015/Praha

Místo konání: Areál ústavů Akademie věd ČR v Praze-Krči

Pořadatel: Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP

Kontakt: uemweb.biomed.cas.cz/cns/events.html


23. onkologicko-urologické sympozium

19. mamologické sympozium

* 19.–20. 11. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Artemis Olympik

Kontakt: www.onkologie21.cz


6. hemofilický den

* 19.–20. 11. 2015/Poděbrady

Místo konání: Kongresové a kulturní centrum Lázeňská kolonáda

Pořadatel: Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, ve spolupráci s Českou hematologickou společností ČLS JEP, Českým svazem hemofiliků a ČAS

Kontakt: www.congressprague.cz/csth2015


17. český a 12. česko-slovenský kongres spánkové medicíny

* 19.–21. 11. 2015/Liberec

Místo konání: Clarion Grandhotel Zlatý lev

Pořadatel: Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Kontakt: www.spanek2015.cz


ESMO Symposium on Immuno-Oncology

* 20.–21. 11. 2015/Lausanne, Švýcarsko

Pořadatel: European Society for Medical Oncology (ESMO)

Kontakt: www.esmo.org


17. sympozium klinické farmacie Reného Macha

* 20.–21. 11. 2015/Mikulov

Pořadatel: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cfs-cls.cz


17. hradecké pediatrické dny

* 20.–21. 11. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Aldis

Pořadatel: Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.pediatriehk.cz


7. konference Akutne.cz

* 21. 11. 2015/Brno

Kontakt: www.akutne.cz


22. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

* 22.–25. 11. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum

Kontakt: www.kongrescis2015.cz


Intersticiální plicní procesy – praktický přístup k diagnostice a léčbě

* 23. 11. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Vavruška, palác Charitas

Pořadatel: Sekce pro intersticiální plicní procesy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.pneumologie.cz


Chirurgie nosu a vedlejších nosních dutin – kurz

* 24.–26. 11. 2015/Brno

Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno

Pořadatel: Edukační centrum praktické anatomie (ECPA)

Kontakt: www.ecpa-cz.com


Jáchymovské revmatologické dny

* 25.–27. 11. 2015/Jáchymov

Místo konání: Léčebné sanatorium Akademik Běhounek a Lázeňský hotel Radium Palace

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s Léčebné lázně Jáchymov, a. s.

Kontakt: www.revmatologicka-spolecnost.cz/jachymov2015


Vinohradský stomatologický den – konference

* 26. 11. 2015/Praha

Místo konání: Dorint Hotel Don Giovanni

Pořadatel: Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Kontakt: www.bos-congress.cz/vsden2015


Psychiatrie pro praxi – 12. konference ambulantních psychiatrů

* 26.–27. 11. 2015/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Solen, s. r. o., ve spolupráci s okresním sdružením ČLK

Kontakt: www.solen.cz


19. celostátní konference DNA diagnostiky

* 26.–27. 11. 2015/České Budějovice

Kontakt: www.cls.cz; www.slg.cz


5. konference nemocničních gynekologů a porodníků

* 26.–28. 11. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (SNGP), sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.sngp.cz


Syndrom diabetické nohy

* 27. 11. 2015/Praha

Místo konání: Autoklub, Opletalova 29

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Kontakt: www.gsymposion.cz


Pelhřimovský chirurgický den

Chirurgie GIT – kazuistiky, traumatologie dolní končetiny

* 27. 11. 2015/Pelhřimov

Místo konání: Kulturní dům Máj (lékaři), Velká zasedací místnost městského úřadu (nelékaři)

Pořadatel: Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov¨

Kontakt: www.chirurgie.cz


15. kongres České vitreoretinální společnosti

* 27.–28. 11. 2015

Kontakt: www.oftalmologie.com


Komplexní léčba obézního diabetika

* 28. 11. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Continental

Pořadatel: VŠTJ Medicina Praha

Kontakt: www.gsymposion.cz


Podzimní pracovní hepatologický den

Chronické selhání jater

* 28. 11. 2015/Praha

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Česká hepatologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.ces-hep.cz; www.congressprague.cz


Východočeský vzdělávací seminář SPLDD a OSPDL ČLS JEP

* 28. 11. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Krajský úřad

Pořadatel: Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Kontakt: www.detskylekar.cz


15th Central European Lung Cancer Conference

* 28.–30. 11. 2015/Praha

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: www.conference.cz/CELCC2015

Ohodnoťte tento článek!