Kalendář akcí odborných lékařských společností – září 2015

kalendář, stetoskop, pero

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Téma: Compliance pacienta při kombinační terapii. Očkování proti chřipce v ordinaci praktického lékaře

Termíny a místa konání:

* 3. 9. 2015 – Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 5. 9. 2015 – Olomouc (aula Právnické fakulty UP)

* 7. 9. 2015 – Zlín-Příluky (aula střední zdravotnické školy)

* 8. 9. 2015 – Pardubice (hotel Zlatá štika)

* 10. 9. 2015 – Ústí nad Labem (Best Western Hotel Vladimir)

* 12. 9. 2015 – Brno (kancelář veřejného ochránce práv)

* 16. 9. 2015 – Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 17. 9. 2015 – Praha (Lékařský dům), Hradec Králové (Nové Adalbertinum)

* 19. 9. 2015 – Plzeň (Šafránkův pavilon)

* 23. 9. 2015 – Praha (Lékařský dům)

Kontakt: www.svl.cz


Prevence srdečně-cévních onemocnění v praxi III.

* 2. 9. 2015/Praha

Místo konání: KC Vavruška, palác Charitas

Pořadatel: ČLK ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu

Kontakt: www.athero.cz


44. konference Syntéza a analýza léčiv

* 2.–4. 9. 2015/Brno

Místo konání: Areál veterinární a farmaceutické univerzity

Pořadatel: Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, sekce syntetických léčiv a sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky České farmaceutické společnosti ČLS JEP, sekcia farmaceutickej chémie a sekcia farmaceutickej analýzy Slovenskej farmaceutickej spoločnosti SLS

Kontakt: www.vfu.cz


9th Congress of the European Pain Federation

* 2.–5. 9. 2015/Vídeň, Rakousko

Kontakt: efic.kenes.com


7. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Polytrauma a komplikace v chirurgické péči

* 3.–4. 9. 2015/Mikulov

Místo konání: Hotel Galant

Pořadatel: Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum FN Brno, Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Kontakt: www.kongres-mikulov.cz; www.csuch.cz


Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

* 3.–6. 9. 2015/Valtice

Pořadatel: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie Radiologické společnosti ČSL JEP, Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Masarykův onkologický ústav Brno

Kontakt: www.crs.cz


20. zlínský geriatrický den

* 4. 9. 2015/Zlín

Místo konání: Akademické centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Pořadatel: Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s Centrem klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati, a. s, Zlín a Krajským edukačním centrem POUZP a Okresním sdružením ČLK Zlín

Kontakt: www.geriatriezlin.cz


13. setkání zájemců o zobrazovací techniky – glaukomový klub

* 5. 9. 2015/Český Krumlov

Místo konání: Městské divadlo

Pořadatel: Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, ve spolupráci s Českou oftalmologickou společností ČLS JEP

Kontakt: www.oftalmologie.com; www.meritis.cz/krumlov2015


22nd European Chapter Congress of the International Union of Angiology

* 6.–9. 9. 2015/Budapešť, Maďarsko

Kontakt: iua2015.com


16th World Conference on Lung Cancer

* 6.–9. 9. 2015/Denver, Colorado, USA

Kontakt: wclc2015.iaslc.org


9th European Congress on Tropical Medicine and International Health

* 6.–10. 9. 2015/Basilej, Švýcarsko

Kontakt: www.ectmihbasel2015.ch


6. psychoonkologické sympozium

Není hanba říct si o pomoc – psycholog ve službách personálu

* 9. 9. 2015/Olomouc

Místo konání: FN Olomouc, Moresova posluchárna („Rotunda“)

Pořadatel: Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.linkos.cz


Atherosklerosa 2015

* 9.–10. 9. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Kontakt: www.cskb.cz


Radiační ochrana pro aplikující odborníky

* 9.–11. 9. 2015/Olomouc

Pořadatel: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

Kontakt: www.crs.cz


80. jubilejní světový chirurgický kongres

* 9.–12. 9. 2015/Praha, Plzeň

Pořadatel: Česká sekce International College of Surgeons

Kontakt: www.icsczech.cz


Využití přírodních látek v současné medicíně

* 10. 9. 2015/Praha

Pořadatel: Edukafarm ve spolupráci s ČLK, ČLnK a ČAS

Kontakt: www.edukafarm.cz


Imunoterapie nádorů

* 10. 9. 2015/Praha

Místo konání: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká imunologická společnost, sekce onkologické imunologie České onkologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


21. královéhradecké ošetřovatelské dny

* 10.–11. 9. 2015/Hradec Králové

Pořadatel: ČAS – region Hradec Králové, ve spolupráci s FN Hradec Králové a oddělením ošetřovatelství LF UK Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie

Kontakt: hanzo.cz/osdny


14. MR kurz

Zobrazování hlavy a krku

* 10.–12. 9. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Myslivna

Pořadatel: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.crs.cz


18. mezinárodní kongres Českých a slovenských osteologů

* 10.–12. 9. 2015/Brno

Místo konání: Orea Hotel Voroněž I

Kontakt: osteo2015.bpp.cz; smos.cz


Novinky v hematologii a transfuziologii

* 11. 9. 2015/Brno

Místo konání: LF MU

Pořadatel: LF MU a FN Brno

Kontakt: www.hematology.cz


Základní principy chirurgie kůže hlavy a krku

Praktický nácvik šicích metod a technik

* 11. 9. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Vzdělávací centrum Aesculap Akademie

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


4. česko-slovenské nefrologické fórum – 3. partnerský den ČNS a SNS

* 11.–12. 9. 2015/Olomouc

Místo konání: NH Hotel Olomouc

Pořadatel: Česká nefrologická společnost a Slovenská nefrologická spoločnosť SLS

Kontakt: www.nefrol.cz; www.fileno.cz/csnf/


7. česko-slovenská konference klinické farmakologie

17. česká konference klinické farmakologie

21. česká konference TDM

19. česká konference DURG

* 11.–12. 9. 2015/Olomouc

Místo konání: Univerzita Palackého Olomouc

Pořadatel: Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Kontakt: www.klinfarm.cz


Ketogenní dieta v epileptologii

* 14. 9. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Sharingham

Pořadatel: Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno a Centrum pro epilepsie Brno

Kontakt: www.fnbrno.cz


Renal Week 2015

* 15.–19. 9. 2015/Petrohrad, Rusko

Kontakt: www.renalweek2015.org


19. národní kongres ČSOT

* 16.–18. 9. 2015/Praha

Místo konání: Top hotel

Pořadatel: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

Kontakt: www.ortopedicke-centrum.cz


65. farmakologické dny

* 16.–18. 9. 2015/Praha

Místo konání: Purkyňův ústav

Pořadatel: 1. LF UK, Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

Kontakt: www.lf1.cuni.cz/65-farmakologicke-dny


38. soudně psychiatrická konference

Etické a ekonomické problémy znalecké činnosti

* 16.–19. 9. 2015/Litomyšl

Místo konání: Hotel Zlatá hvězda

Pořadatel: Sekce soudní psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a sekcia súdnej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

Kontakt: www.ceskapsychiatrie.cz


Zánět v plodové vodě a placentě

Workshop pro porodníky a patology

* 17. 9. 2015/Hradec Králové

Místo konání: FN Hradec Králové, posluchárna porodnicko-gynekologické kliniky, posluchárna Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové

Pořadatel: LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.patologie.info


5. kongres ČOSKF

Farmakoterapie ovlivňující nervový systém

* 17.–18. 9. 2015/Praha

Místo konání: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Pořadatel: Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Kontakt: www.amca.cz/coskf2015


Medicína pro praxi – 12. kongres praktických lékařů a sester v Praze

* 17.–18. 9. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Olympik Tristar

Pořadatel: Klinika kardiologie IKEM Praha a společnost Solen

Kontakt: www.solen.cz


Medicína pro praxi – kongres pediatrů a dětských sester

* 17.–18. 9. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Olympik Tristar

Pořadatel: Společnost Solen ve spolupráci s pediatrickým oddělením Nemocnice Na Bulovce

Kontakt: www.solen.cz


23. sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

* 17.–19. 9. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Aldis

Pořadatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Oční klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.oftalmologie.com


Čechova ultrazvuková konference

* 17.–19. 9. 2015/Olomouc

Místo konání: Hotel Clarion

Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Kontakt: ultrazvuk2015.csupg.cz


13. česko-slovenský foniatrický kongres

26. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové

* 17.–19. 9. 2015/Mikulov

Místo konání: Hotel Galant

Kontakt: www.kongresmikulov.cz; www.otorinolaryngologie.cz


European Congress of Paediatric Anaesthesiology

* 17.–19. 9. 2015/Istanbul, Turecko

Kontakt: www.euroespa.com; www.guarant.cz


HPV 2015

30th Papillomavirus Conference

* 17.–21. 9. 2015/Lisabon, Portugalsko

Kontakt: www.hpv2015.org


IBD 2015

8. sympozium biologické léčby Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

* 18. 9. 2015/Praha

Místo konání: Palác Lighthouse, budova B

Pořadatel: IBD klinické a výzkumné centrum, ISCARE, 1. LF UK, pracovní skupina pro IBD České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.cgs-cls.cz


Face Day – kosmetická konference

* 18. 9. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Avanti

Pořadatel: Kosmetická akademie – Via Medicina, z. u., a Solen, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


Echodny 2015

* 18.–19. 9. 2015/Špindlerův Mlýn

Místo konání: Hotel Harmony Club

Pořadatel: Pracovní skupina echokardiografie České kardiologické společnosti, ve spolupráci s pracovní skupinou nukleární kardiologie a pracovní skupinou chorob myokardu a perikardu

Kontakt: www.echodny.cz


30. celoštátna konferencia Slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva

* 18.–19. 9. 2015/Staré Hory, Slovensko

Kontakt: www.amedi.sk


23. severočeská imunologická konference

* 18.–19. 9. 2015/Ústí nad Labem

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, ve spolupráci s Imunologie, o. p. s., Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem a ČIS

Kontakt: www.csaki.cz


Mezioborový kongres praktických lékařů pro děti a dorost

Výživa pro každý věk

* 18.–19. 9. 2015/Přerov

Místo konání: Hotel Jana

Kontakt: www.detskylekar.cz; ahou.cz


Aktuální problémy krizového řízení a medicíny katastrof

* 18.–19. 9. 2015/Kladno

Pořadatel: Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP a Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

Kontakt: crbs.cz


12. sjezd ČSKB ČLS JEP

* 20.–22. 9. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Voroněž

Pořadatel: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, LF MU a FN Brno

Kontakt: www.sjezdcskb2015.cz


Týden lékařské genetiky v Brně

* 21.–26. 9. 2015/Brno

Kontakt: www.slg.cz; www.cls.cz


22. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny

* 22.–23. 9. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Slovan

Pořadatel: Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP

Kontakt: www.sneh.cz


4. sociálně pediatrický kongres

* 22.–24. 9. 2015/Kyjov

Místo konání: Kulturní dům Kyjov, estrádní sál

Pořadatel: Společnost sociální pediatrie ČLS JEP, Dětské centrum Kyjov

Kontakt: www.socialnipediatrie.cz; www.pediatrics.cz


20. konference patologické a klinické fyziologie

* 22.–24. 9. 2015/Plzeň

Místo konání: Šafránkův pavilon

Pořadatel: Ústav patologické fyziologie LF UK Plzeň, Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP

Kontakt: www.lfp.cuni.cz


16. slovensko-česká konferencia laboratórnej hematológie a transfuziológie

17. slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd

* 22.–27. 9. 2015/Bratislava, Slovensko

Místo konání: Hotel Double Tree by Hilton

Pořadatelé: Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS, Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.hematology2015.sk


Triglyceridy a ateroskleróza – sympozium

* 23. 9. 2015/Praha

Místo konání: Kongresový sál IKEM

Pořadatel: Česká společnost pro aterosklerózu, IKEM

Kontakt: www.gsymposion.cz


52. dny nukleární medicíny

* 23.–25. 9. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Univerzita Hradec Králové

Pořadatel: Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové

Kontakt: hanzo.cz/dnm


Management bolesti u pacientů v paliativní péči

* 23.–25. 9. 2015/Rajhrad u Brna

Pořadatel: Institut paliativní medicíny České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

* 23.–25. 9. 2015/Špindlerův Mlýn – Bedřichov

Místo konání: Harmony Club Hotel

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: www.congressprague.cz/kmine2015


15th International Myeloma Workshop

* 23.–26. 9. 2015/Řím, Itálie

Kontakt: www.imw2015.it


Lymeská borrelióza

* 24. 9. 2015/Praha

Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK

Pořadatel: Česká diabetologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cls.cz


1. česká neurologická akademie

* 24.–25. 9. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Pyramida

Kontakt: www.neurologickaakademie.cz


36. národní kongres plastické chirurgie

* 24.–26. 9. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Corinthia

Pořadatel: Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

Kontakt: www.kongresplastika2015.cz


22. kongres ČSARIM

* 24.–26. 9. 2015/Plzeň

Místo konání: Parkhotel

Pořadatel: Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.csarim2015.cz


Kroměřížský ORL den

* 25. 9. 2015/Kroměříž

Místo konání: Dům kultury v Kroměříži

Pořadatel: ORL oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s., Onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati Zlín, onkologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Kontakt: www.bos-congress.cz/orlk2015


9. beskydský endoskopický workshop

* 25. 9. 2015/Frýdek-Místek

Kontakt: www.cgs-cls.cz


Andrologie v urologické praxi

* 25.–26. 9. 2015/Mikulov

Místo konání: Hotel Galant

Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP, Česká akademie urologie

Kontakt: www.amepra.cz/mikulov2015


21. luhačovické pediatrické dny

* 25.–27. 9. 2015/Luhačovice

Místo konání: Společenský dům

Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.pediatrics.cz


40th European Society for Medical Oncology Congress

18th ECCO

* 25.–29. 9. 2015/Vídeň, Rakousko

Kontakt: www.europeancancercongress.org


21. vakcinačný deň Slovenskej republiky

* 26. 9. 2015/Žilina, Slovensko

Kontakt: www.amedi.sk


ISAPS Symposium and Cadaver Course

* 27.–29. 9. 2015/Praha, Brno

Pořadatel: International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

Kontakt: www.isapsprague.com


Interaktivní neuroradiologicko-epileptologický kurz

* 29. 9. 2015/Praha

Místo konání: Nemocnice Na Homolce, knihovna – 3. p. hlavní budovy

Pořadatel: Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce

Kontakt: www.crs.cz


18. OTC konference

* 29. 9. 2015/Čestlice

Místo konání: Hotel Aquapalace

Pořadatel: Androsa, s. r. o.

Kontakt: www.androsa.cz


61. kongres českých a slovenských dětských chirurgů

* 30. 9. –2. 10. 2015/Český Krumlov

Místo konání: Městské divadlo

Pořadatel: Nemocnice České Budějovice, a. s., ČAS, ČLK

Kontakt: www.detskachirurgie61kongres.eu


26. Izakovičov memoriál

* 30. 9. –2. 10. 2015/Zemplínská Šírava, Slovensko

Pořadatel: Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS, AlphaMedical, s. r. o.

Kontakt: www.sslg.sk


15th European Congress on Clinical Neurophysiology

62nd Congress of the Czech and Slovak Society of Clinical Neurophysiology

* 30. 9. – 3. 10. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Best Western Premier

Kontakt: www.eccn2015.eu

Ohodnoťte tento článek!