Kalendář akcí odborných lékařských společností – září 2016

*kalendář

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Společná témata: Nový pohled na sartany v léčbě hypertenze a ovlivnění kardiovaskulárního rizika. Existují rozdíly mezi jednotlivými sartany? Chřipka z pohledu specialisty a praktického lékaře – mají oba stejný cíl? + regionální témata

Termíny a místa konání:

8. 9. 2016: Ústí nad Labem (Clarion Congress Hotel)

10. 9. 2016: Brno (kancelář veřejného ochránce práv), Olomouc (aula Právnické fakulty UP)

12. 9. 2016: Zlín (aula Střední zdravotnické školy Zlín-Příluky)

13. 9. 2016: Pardubice (hotel Zlatá štika)

14. 9. 2016: Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

15. 9. 2016: Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev), Hradec Králové (Nové Adalbertinum), Praha (Lékařský dům), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

21. 9. 2016: Praha (Lékařský dům), České Budějovice (Clarion Congress Hotel)

22. 9. 2016: Ostrava (hotel Imperial)

24. 9. 2016: Plzeň (Šafránkův pavilon)

Kontakt: www.svl.cz


14. setkání zájemců o zobrazovací techniky a glaukomový klub

* 3. 9. 2016/Český Krumlov

Místo konání: Městské divadlo

Pořadatel: Oční klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, ve spolupráci s Českou oftalmologickou společností ČLS JEP

Kontakt: www.oftalmologie.com


Trypanosomiasis and Leishmaniasis Seminar

* 4.–7. 9. 2016/České Budějovice

Kontakt: www.bsp.uk.net; www.parazitologie.cz


Fetální medicína – sympozium

Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence, klinický význam neinvazivního stanovení RHD, RHCE a KEL genotypu plodu, infekce parvovirem B19 v těhotenství, management restrikce růstu plodu ve světle nových poznatků, vývojové vady CNS – UZ diagnostika, výsledky intrauterinních intervencí komplikací monochoriálních dvojčat – výsledky v ÚPMD od roku 2012

* 5. 9. 2016/Praha

Místo konání: Žižkovská věž

Pořadatel: Mladá fronta, a. s., divize Medical Services

Kontakt: www.kongres-medical.cz


Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi

* 6. 9. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


Sestry pomáhají přestat kouřit

Prekonferenční workshop Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) – Europe

* 7. 9. 2016/Praha

Místo konání: Ústav hygieny a epidemiologie, Studničkova 7

Pořadatel: Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Mezinárodní společnost sester v onkologické péči (ISNCC), ve spolupráci s Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Kontakt: www.srnt-e2016.com/sestry


7. psychoonkologické sympozium

A co dál?! Navazující psychologická péče po skončení onkologické léčby

* 7. 9. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Univerzita obrany, Fakulta Vojenského zdravotnictví

Pořadatel: Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.linkos.cz


Atherosklerosa 2016

Diagnostika, léčba a prevence v dětském i dospělém věku

* 7.–8. 9. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Kontakt: www.cls.cz


27. kongres Československé společnosti mikrobiologické

Mikroorganismy na prahu 21. století

* 7.–9. 9. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Ilf

Pořadatel: Československá společnost mikrobiologická

Kontakt: www.cssm.info


Protiinfekční imunita, očkování

* 8. 9. 2016/Praha

Místo konání: Palác Charitas – Kongresové centrum Vavruška

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


Diabetik v ordinaci internisty a kardiologa

Sympozium

* 8. 9. 2016/Praha

Místo konání: Pražská křižovatka (kostel sv. Anny)

Kontakt: www.interna-cz.eu


Komunikace v ordinaci

Jak zlepšit komunikaci mezi PLDD a klinickými pediatry; vybrané kapitoly z očkování; akné, suchá kůže a bakteriální infekce v ordinaci PLDD, anemie v ordinaci PLDD, vybrané kazuistiky

* 8. 9. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Nové Adalbertinum

Pořadatel: Ahou Public Relations, s. r. o.

Kontakt: ahou.cz/komunikace


18. česká konference klinické farmakologie

Biologická léčba, antitrombotická léčba, TDM, farmakokinetika, kardiovaskulární a související metabolická problematika, varia

* 8.–9. 9. 2016/Plzeň

Místo konání: Parkhotel

Pořadatel: Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Kontakt: www.klinfarm.cz


8. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Polytrauma a komplikace v chirurgické péči – problémy při znaleckém posuzování

* 8.–9. 9. 2016/Mikulov

Místo konání: Hotel Galant

Pořadatel: Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum FN Brno, Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Aesculap Akademie

Kontakt: www.kongres-mikulov.cz


SRNT Europe 2016

17th Annual Conference

* 8.–10. 9. 2016/Praha

Místo konání: Purkyňův ústav

Pořadatel: Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) – Europe, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, 1. lékařská fakulta UK a Česká lékařská komora

Kontakt: www.srnt-e2016.com


19. kongres slovenských a českých osteologů

Prevence osteoporotické zlomeniny, klinické rizikové faktory osteoporózy, vitamin D – úskalí v diagnostice, gynekologické aspekty osteoporózy, sekundární osteoporóza…

* 8.–10. 9. 2016/Žilina, Slovensko

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, International Osteoporosis Foundation

Kontakt: smos.cz


1. mezinárodní kurz horské medicíny v ČR – letní blok

* 8.–14. 9. 2016

Kontakt: www.kurzhorskemediciny.cz


Psychodermatologie a klinická praxe

* 9. 9. 2016/Kunín

Místo konání: Zámek Kunín

Pořadatel: Nemocnice Nový Jičín

Kontakt: www.derm.cz


Cor semper iuvenis

1. ročník slovensko-českého konzilia mladých kardiologů

Témata: farmakologická a nefarmakologická tromboprofylaxe při fibrilaci předsíní, co nového přinášejí aktualizovaná doporučení European Society of Cardiology, interaktivní kazuistiky a kontroverze, co všechno musí kardiolog vědět o statistice

* 9.–10. 9. 2016/Púchov, Slovensko

Místo konání: Hotel Alexandra

Kontakt: www.kardio-cz.cz


8. víkendový EKG/ECHO kurz pro pediatry a dětské kardiology

* 9.–11. 9. 2016/Sněžné-Milovy

Místo konání: Orea hotel Devět skal

Kontakt: www.kardio-cz.cz


Kurz kardiovaskulární prevence pro praxi

* 10. 9. 2016/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Vavruška, Karlovo nám. 5

Pořadatel: Česká lékařská komora, ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu

Kontakt: www.athero.cz


FONS – sympozium laboratorní medicíny

* 11.–13. 9. 2016/Pardubice

Kontakt: www.cskb.cz


Epilepsy Congress Prague 2016

The 12th European Congress on Epileptology

* 11.–15. 9. 2016/Praha

Místo konání: Prague Congress Centre

Pořadatel: Commission on European Affairs (CEA) of the International League Against Epilepsy (ILAE)

Kontakt: www.epilepsyprague2016.org


Psoriáza a psoriatrická artritida – spojené nádoby?

* 13. 9. 2016/Hradec Králové

Místo konání: EA hotel Tereziánský dvůr

Pořadatel: Novartis, s. r. o., ve spolupráci s Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP a Českou revmatologickou společností ČLS JEP

Kontakt: www.gsympozion.cz


66. česko-slovenské farmakologické dny

* 13.–15. 9. 2016/Brno

Místo konání: LF MU, univerzitní kampus Bohunice, aula 22

Kontakt: www.farmadny2016.cz


Novinky v onkologii II

Screening cervikálního karcinomu, možnosti chirurgické léčby karcinomu ovaria, cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic, vliv primární profylaxe febrilní neutropenie na onkologickou léčbu, PARP inhibice v léčbě karcinomu ovaria, pro a proti screeningu karcinomu prostaty, slasti a strasti obce onkologické

* 14. 9. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Mladá fronta, a. s., divize Medical Services

Kontakt: www.kongres-medical.cz


Laboratorní diagnostika HIV/AIDS

* 14. 9. 2016/Praha

Místo konání: Státní zdravotní ústav

Pořadatel: Státní zdravotní ústav

Kontakt: www.szu.cz


42. česko-slovenský chirurgický kongres

Onkochirurgie, metabolická chirurgie, sepse, úrazová chirurgie

* 14.–16. 9. 2016/Praha

Místo konání: Orea hotel Pyramida

Pořadatel: Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Slovenská chirurgická spoločnosť SLS

Kontakt: www.chirurgie2016.cz


9th International Conference on Heme Oxygenase Prague 2016

* 14.–17. 9. 2016/Praha

Místo konání: Purkyňův ústav

Kontakt: www.congressprague.cz


Komentované kazuistiky z urgentního příjmu

Protrahovaná resuscitace s happyendem, neobvyklé dvoudutinové poranění, co se může skrývat za AV blokem, i mladý může být nemocný…, co dělat, když přivezou pacienta s intoxikací ethylenglykolem, tak trochu jiný infarkt, kolik máme baterií?

* 15. 9. 2016/Praha

Místo konání: Vzdělávací centrum B. Braun Dialog, Praha 8

Pořadatel: Mladá fronta, a. s., divize Medical Services

Kontakt: www.kongres-medical.cz


Péče o vrozené srdeční vady (VSV) v dospělosti

* 15. 9. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Voroněž

Pořadatel: Česká kardiologická společnost, ve spolupráci s Českou společností kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, Centrem komplexní péče o VSV v dospělosti FN Brno a Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Kontakt: www.kardio-cz.cz


Pracovní den Společnosti revizního lékařství ČLS JEP

Zdravotní péče v pobytových zařízeních sociální péče, hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění

* 15. 9. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost revizního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.cls.cz


Královéhradecký perioperační den

* 15. 9. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Výukové centrum LF UK Hradec Králové

Pořadatel: Oddělení centrálních sálů a sterilizace LF UK a FN Hradec Králové

Kontakt: hanzo.cz


Konzultační den oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích

* 15. 9. 2016/Praha

Místo konání: Státní zdravotní ústav, velká posluchárna v budově č. 11

Pořadatel: Státní zdravotní ústav

Kontakt: www.szu.cz


Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví

„Čechova konference“

* 15.–17. 9. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP, ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation London

Kontakt: www.csupg.cz


Biologická léčba IBD 2016

9. ročník monotematického sympozia – pokroky v terapii Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy

16. 9. 2016/Praha

Místo konání: Palác Lighthouse, budova B

Pořadatel: IBD klinické a výzkumné centrum, ISCARE I. V. F., a. s., 1. LF UK Praha, Nadační fond IBD Comfort, pracovní skupina pro IBD České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: ibd.gsymposion.cz


58. doškolovací seminář SSG ČR

* 16.–18. 9. 2016/Sněžné-Milovy

Místo konání: Hotel Devět skal

Pořadatel: Sdružení soukromých gynekologů ČR (SSG), ve spolupráci se sekcí ambulantních gynekologů České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.cgps.cz


4. setkání osob se srdcem transplantovaným v CKTCH Brno

+ odborný seminář

* 16.–18. 9. 2016/Karlova Studánka

Místo konání: Lázně Karlova Studánka – hotel Libuše

Kontakt: www.fnusa.cz


Kurz kardiovaskulární prevence pro praxi

* 17. 9. 2016/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Česká lékařská komora, ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu

Kontakt: www.athero.cz


20. kongres ČSOT

* 18.–20. 9. 2016/Praha

Místo konání: Top Hotel Praha

Pořadatel: Výbor České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT), Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

Kontakt: www.csot.cz


Přednáškový večer Chirurgické kliniky 1. LF UK a NNB

Ojedinělé, specifické operace a péče poskytovaná na Chirurgické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

* 19. 9. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých ČLS JEP v Praze

Kontakt: www.cls.cz


Psoriáza a psoriatrická artritida – spojené nádoby?

* 20. 9. 2016/Ústí nad Labem

Místo konání: Hotel Vladimir

Pořadatel: Novartis, s. r. o., ve spolupráci s Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP a Českou revmatologickou společností ČLS JEP

Kontakt: www.gsympozion.cz


Aktuální témata v gynekologii a porodnictví

Role progesteronu během celého těhotenství a porodu, predikce předčasného porodu, hormonální léčba u žen po léčbě zhoubného nádoru

* 20. 9. 2016/Praha

Místo konání: Hotel Marriott

Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP, Besins Healthcare Czechia, s. r. o.

Kontakt: www.gynstart.cz


Vliv mysli na imunitní systém a nemoc

Přednáška – možnosti psychické podpory zdraví po prodělaném onkologickém onemocnění; přednáší PhDr. Ing. Martin Pospíchal

* 20. 9. 2016/Praha

Místo konání: UK, katedra psychologie, Celetná 20

Pořadatel: Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.linkos.cz


24. cytologický den

* 20. 9. 2016/Praha

Místo konání: Kaiserštejnský palác

Pořadatel: Laboratoř Topelex s. r. o.

Kontakt: www.cyt.cz


Dermatovenerologický seminář kraje Vysočina

* 20. 9. 2016/Rytířsko u Jihlavy

Pořadatel: Kožní oddělení Nemocnice Jihlava

Kontakt: www.derm.cz


Intersticiální plicní procesy (IPP) mezioborově

Diagnostika IPP má smysl aneb jak odlišit IPP od jiných onemocnění

* 20. 9. 2016/Praha

Místo konání: Grandior Hotel Prague

Pořadatel: Solen, s. r. o.

Kontakt: www.cls.cz; www.ippmezioborove.cz


Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze

* 20. 9. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Kontakt: www.cfs-cls.cz


Fakta a mýty o léčbě konopím

Přednáška Českého klubu skeptiků Sisyfos

* 21. 9. 2016/Praha

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3

Pořadatel: Český klub skeptiků Sisyfos

Kontakt: www.sysifos.cz


6. plzeňský den karcinomu prsu

* 21. 9. 2016/Plzeň

Místo konání: Onkologická klinika LF UK a FN Plzeň

Kontakt: www.linkos.cz


Intersticiální plicní procesy (IPP) mezioborově

Diagnostika IPP má smysl aneb jak odlišit IPP od jiných onemocnění

* 21. 9. 2016/Ústí nad Labem

Místo konání: Zámeček Větruše

Pořadatel: Solen, s. r. o.

Kontakt: www.cls.cz; www.ippmezioborove.cz


Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

* 21. 9. 2016/Praha

Místo konání: Státní zdravotní ústav

Pořadatel: Státní zdravotní ústav

Kontakt: www.szu.cz


53. dny nukleární medicíny

* 21.–23. 9. 2016/Luhačovice

Místo konání: Hotel Harmonie, Luhačovice – přehrada

Pořadatel: Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.dnm2016.cz


Pečenkovy epidemiologické dny

Nákazy dýchacího ústrojí, antimikrobní rezistence, očkování, epidemiologie a prevence chronických neinfekčních onemocnění, virové hepatitidy, molekulární surveillance infekčních onemocnění, infekční nemoci související s migrací, infekce spojené se zdravotní péčí, varia

* 21.–23. 9. 2016/Olomouc

Místo konání: Hotel Flora

Pořadatel: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Kontakt: pecenkovydny2016.bpp.cz


23. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Lipertance – první krok v léčbě KV rizika, onkologie, geriatrie, ČIS – diferenciální diagnostika, hepatologie, gastroenterologie, nefrologie, klinická výživa a metabolická péče, angiologie, invazivní kardiologie, obezitologie, revmatologie, ateroskleróza, pneumologie, endokrinologie, hematologie a koagulace, diabetologie, bolest, farmakologie a farmakoekonomika

* 21.–24. 9. 2016/Brno

Místo konání: Areál Veletrhy Brno, a. s., pavilon E

Pořadatel: Česká internistická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.interna-cz.eu; www.meritiskonference.cz


Výživa dětí s nízkou porodní hmotností

Seminář

* 22. 9. 2016/Praha

Místo konání: Autoklub ČR, Opletalova 29

Kontakt: ahou.cz


Intersticiální plicní procesy (IPP) mezioborově

Diagnostika IPP má smysl aneb jak odlišit IPP od jiných onemocnění

* 22. 9. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Hotel U Královny Elišky

Pořadatel: Solen, s. r. o.

Kontakt: www.cls.cz; www.ippmezioborove.cz


Komunikace v ordinaci

Jak zlepšit komunikaci mezi PLDD a klinickými pediatry; vybrané kapitoly z očkování; akné, suchá kůže a bakteriální infekce v ordinaci PLDD, anemie v ordinaci PLDD, vybrané kazuistiky

* 22. 9. 2016/Brno

Místo konání: Hotel Vista

Pořadatel: Ahou Public Relations, s. r. o.

Kontakt: ahou.cz/komunikace


Pražské gerontologické dny

Život s demencí – nové perspektivy

* 22.–23. 9. 2016/Praha

Místo konání: Fakulta architektury ČVUT

Kontakt: www.cggs.cz


3rd World Congress on Controversies in Gastroenterology

* 22.–24. 9. 2016/Paříž, Francie

Kontakt: www.comtecmed.com/cigi/2016/


Prague Hepatology Meeting

* 22.–24. 9. 2016/Praha

Místo konání: Karlova univerzita – Karolinum, Purkyňův ústav

Kontakt: www.cgs-cls.cz


6. kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov

* 22.–24. 9. 2016/Nitra, Slovensko

Místo konání: Hotel Mikádo

Kontakt: www.amedi.sk


24. sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

* 22.–24. 9. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc (lékaři), Regionální centrum Olomouc (nelékaři)

Pořadatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Kontakt: www.oft2016.cz


Deň detskej infektológie

* 23. 9. 2016/Košice, Slovensko

Místo konání: Kongresový hotel Roca

Pořadatel: Detská fakultná nemocnica Košice, LF Univerzity PJŠ Košice, Slovenská spoločnosť infektológov SLS

Kontakt: www.amedi.sk


ECHODNY 2016

* 23.–24. 9. 2016/Praha

Místo konání: Kongresové centrum hotelu Olympik

Pořadatel: Česká asociace kardiovaskulárních a zobrazovacích metod

Kontakt: www.kardio-cz.cz


31. konferencia spoločnosti dorastového lekárstva

Gastroenterológia a reumatológia

* 23.–24. 9. 2016/Staré Hory, Slovensko

Místo konání: Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne

Pořadatel: Sloveská spoločnosť dorastového lekárstva SLS

Kontakt: www.amedi.sk


24. severočeská imunologická konference

Imunologie a hematologie

* 23.–24. 9. 2016/Ústí nad Labem

Místo konání: Severočeské divadlo

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, ve spolupráci s Imunologie, o. p. s., Zdravotním ústavem Ústí nad Labem a ČIS

Kontakt: www.csaki.cz


1. národní venerologický kongres

STI – minulost, současnost, budoucnost, HIV, HSV, hepatitidy, syfilis a point-of-care testy, gonokokové infekce a LGV, urogenitální chlamydiové infekce, HPV infekce, kazuistiky

* 23.–24. 9. 2016/Praha

Místo konání: Nemocnice Na Bulovce

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Česká akademie dermatovenerologie

Kontakt: bulovka.cz


24. brněnské dny praktického lékařství

Psychosomatické a somatopsychické problémy v ordinaci praktického lékaře z multioborového pohledu

* 23.–24. 9. 2016/Brno

Místo konání: MU, aula univerzitního kampusu v Bohunicích

Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Kontakt: is.muni.cz/obchod/fakulta/med/konference


8. česko-slovenská konference paliativní medicíny

* 23.–24. 9. 2016/Brno

Místo konání: Sídlo veřejného ochránce práv

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


Multilingvismus a poruchy řeči

Vliv vícejazyčného prostředí na patologický vývoj řeči a na koktavost

* 24. 9. 2016/Praha

Místo konání: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


31st International Congress of the International Academy of Pathology

28th Congress of the European Society of Pathology

* 25.–29. 9. 2016/Kolín nad Rýnem, Německo

Kontakt: www.esp-congress.org


Skřivanův večer

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

* 26. 9. 2016/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých ČLS JEP v Praze

Kontakt: www.cls.cz


15. pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

* 27. 9. 2016/Hradec Králové

Místo konání: Výukové centrum FN Hradec Králové (areál nemocnice)

Kontakt: www.cskb.cz


Vliv mysli na imunitní systém a nemoc

Přednáška – možnosti psychické podpory zdraví po prodělaném onkologickém onemocnění; přednáší PhDr. Ing. Martin Pospíchal

* 27. 9. 2016/Praha

Místo konání: UK, katedra psychologie, Celetná 20

Pořadatel: Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.linkos.cz


15th World Congress on Menopause

Heart Health Matters

* 28. 9. – 1. 10. 2016/Praha

Místo konání: Prague Congress Centre

Pořadatel: International Menopause Society

Kontakt: www.meno-andro.cz


13. slovensko-český a 18. český kongres spánkové medicíny

* 29.–30. 9. 2016/Nitra, Slovensko

Místo konání: Koncertní sál Župního domu v Nitře

Pořadatel: Spoločnosť spánkovej medicíny SLS, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkové medicíny, Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť SLS, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.

Kontakt: www.pneumologie.cz


60. sjezd českých a slovenských revmatologů

* 29. 9. – 1. 10. 2016/Brno

Místo konání: Brněnské veletrhy a výstaviště – sály Rotunda, Morava, Brno

Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Slovenská revmatologická spoločnosť SLS

Kontakt: www.revmatologicka-spolecnost.cz/crs2016


48. neurofarmakologické sympozium

Ikty, kazuistiky, varia

* 29. 9. – 1. 10. 2016/Lísek u Bystřice nad Pernštejnem
Místo konání: Hotel Skalský dvůr

Kontakt: www.mhconsulting.cz


Slámův ORL den

Chirurgie nádorů orofaryngu

* 30. 9. 2016/Ústí nad Labem

Místo konání: Zámeček Větruše

Kontakt: www.otorinolaryngologie.cz


10. beskydský endoskopický workshop

* 30. 9. 2016/Frýdek-Místek

Místo konání: Nemocnice ve Frýdku-Místku

Kontakt: www.cgs-cls.cz


25. moravskoslezské dny pneumologie

* 30. 9. – 1. 10. 2016/Brno

Místo konání: Kongresové centrum hotelu Voroněž I

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

Kontakt: www.pneumologie.cz


Infekce průřezem dětského a dorostového věku

Mezioborové sympozium

* 30. 9. – 1. 10. 2016/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: ahou.cz/mok


20. interdisciplinárny kongres naturálnej medicíny

* 30. 9. – 2. 10. 2016/Štúrovo, Slovensko

Místo konání: Hotel Thermal

Pořadatel: Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny (LSNM), Spoločnosť akupunktúry LSNM, Spoločnosť interdisciplinárnych štúdií LSNM, Asociácia súkromných lekárov SR – sekcia akupunktúry

Kontakt: www.akupunktura.cz; www.naturalnamedicina.com

Ohodnoťte tento článek!