Kazuistika: Granulomatózní tracheo-bronchitida ve spojení s Crohnovou chorobou

Jsou známy případy, kdy se objevily různé respirační nemoci v souvislosti s m. Crohn – chronická bronchitida, granulomatózní a negranulomatózní intersticiální plicní nemoci. Tato kazuistika popisuje pacienta s granulomatózní tracheobronchitidou jako komplikací dlouhodobé Crohnovy choroby…

Crohnova nemoc (m. Crohn) je dlouhou dobu známá svými intestinálními i extraintestinálními komplikacemi. Střevní komplikace, způsobené zánětlivou aktivitou, zahrnují obstrukci, těžkou hemoragii, akutní perforaci, fistulu, vznik abscesu a toxické megakolon. Mimostřevní komplikace jsou rozděleny do dvou základních skupin:

1) Projevy, které přímo souvisejí s intestinální chorobnou aktivitou – uveitida, episkleritida, erythema nodosum, periferní zánětlivá artritida.

2) Nemoci, které se vyskytnou nezávisle na chorobné aktivitě střeva – ankylozující spondylitida, sakroileitida, primární sklerozující cholangitida.

Gangrenózní pyodermie se může vyskytnout u obou skupin. Jsou známy případy, kdy se objevily různé respirační nemoci v souvislosti s m. Crohn – chronická bronchitida, granulomatózní a negranulomatózní intersticiální plicní nemoci. Níže uvedená kazuistika popisuje pacienta s granulomatózní tracheobronchitidou jako komplikací dlouhodobé Crohnovy choroby.

KAZUISTIKA

Student, 24 let, s dlouhodobou anamnézou Crohnovy enterokolitidy a recidivujícími perianalními abscesy byl vyšetřen pro akutní projevy kašle, horečky a intermitentní hemoptýzu. Čtyři měsíce předtím se u něho vyskytla silná epigastrická bolest a meléna. Endoskopické vyšetření v této době prokázalo difúzně edematózní, erytematózní žaludeční sliznici s erozemi a nekrvácejícími vředy (obr. č. 1), a také silně edematózní obstruovaný pylorus.

Obr. č. 1: Endoskopické vyšetření prokázalo difúzně edematózní, erytematózní žaludeční sliznici s erozemi a nekrvácejícími vředy

* Bioptické vyšetření vředu a sliznice pyloru potvrdilo chronickou gastritidu a nekaseózní epiteloidní granulom. Pacient byl léčen omeprazolem a kortikoidy, následně převeden na svou trvalou terapii – mesalamin 1000 mg čtyřikrát denně, kalcium a vitamín D. Nemocnému se vedlo dobře až do doby, než se objevily v úvodu zmíněné respirační příznaky (kašel, horečka, hemoptýza). Pro podezření na pneumonii byl empiricky nasazen ciprofloxacin. V dalším průběhu se na končetinách a na nose objevila vyrážka, pro možnost celulitidy byl indikován cefalexin. Pacientovy příznaky se nicméně zhoršovaly, vykašlával purulentní sputum s příměsí krve a zvyšovala se horečka, došlo k výsevu bolestivých ulcerací v dutině ústní, dýchání bylo těžké a mělké (pacient je nekuřák, jeho rodinná anamnéza stran zánětlivého střevního či plIcního onemocnění byla negativní).

*Laboratorní výsledky: elektrolyty v normě, hematokrit 27 procent, leukocyty 10 000 (66% neutrofilů, 13% tyček), FW 58 mm/h. Angiotenzin-konvertující enzym, antinukleární protilátky a revmatoidní faktor byly v normě. Ve sputu bylo hodně polymorfních neutrofilů, ale žádné bakterie, test na mykobakterie byl negativní.

* Bronchoskopie (obr. č. 2) ukázala těžké zánětlivé změny v průdušnici, byla patrná drolivá sliznice s bělavými lézemi a ulceracemi.

Obr. č. 2: Biopsie z postižených míst: těžký granulomatózní zánět infiltrující epitel a lamina propria

Pacient léčen tři dny solumedrolem v dávce 20 mg po osmi hodinách, pak pokračoval v kortikoterapii per os dalších šest týdnů. Souběžně mu byly podávány inhalační kortikoidy, ve kterých pokračoval ještě následující čtyři týdny. Došlo ke kompletnímu ústupu respiračních a kožních symptomů a zhojení sliznice dutiny ústní.

ZÁVĚR

Symptomatologie v oblasti respiračního traktu je vzácnou komplikací Crohnovy nemoci. Diferenciálně diagnosticky bychom měli pomyslet i na sarkoidózu, systémovou vaskulitidu nebo primární plicní proces.

Zdroj: Medscape General Medicine 6(1), 2004

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!