Klimakterium mají i muži

„Klimakterium u mužů – andropauza – je pozvolnější,“ uvedl přednosta porodnicko-gynekologické kliniky FNsP v Ostravě Peter Koliba. Léčbou dochází k výrazné eliminaci…

Ostrava – Za posledních šedesát let se u mužů prodloužila průměrná délka života z 51 na 77 let. Zhruba za třicet let bude podle prognóz asi čtvrtina obyvatel starší 60 let.“V souvislosti se zpomalováním stárnutí dojde k změnám zejména v životním stylu, nabídce služeb směrem ke starší generaci, stejně jako bude muset dojít k reformě sociální a zdravotnické péče,“ uvedla u příležitosti lékařského sympozia v Ostravě lékařka a publicistka Marta Šimůnková. „Stáří není nemoc, jen s sebou přináší potíže a náchylnost k onemocněním,“ vysvětlil odborný lékař Josef Donát z porodnicko-gynekologické kliniky LF UK v Hradci Králové. Nejvíce stav člověka v pozdějším věku ovlivňuje nedostatečná funkce žláz s vnitřní sekrecí. „Týká se to žen po menopause a mužů zhruba po 50. roce,“ řekl Donát. Mezi nejznámější příznaky patří návaly horka, bušení srdce, osteoporóza, sexuální poruchy, inkontinence, poruchy mikce či nádory prsu či prostaty. Na klimakterické telefonní lince (02/222 10 344) se zájemci dozvědí o moderních možnostech léčby. „Léčba pomocí estrogenů má u žen velmi dobrý vliv,“ uvedl přednosta porodnicko-gynekologické kliniky FNsP v Ostravě Peter Koliba s tím, že podstata změn u mužů a žen se poněkud liší. „Klimakterium u mužů – andropauza – je pozvolnější,“ řekl. Léčbou dochází k výrazné eliminaci možnosti nádorového onemocnění prsu a prostaty. Pomocí moderních léčebných prostředků lze klimakterické změny potlačit a zpříjemnit tak poslední část života člověka. Je stále potřebnější se tímto problémem zabývat zejména v souvislosti s prodlužující se průměrnou délkou života.

(bf), Moravskoslezský deník, 6.9.2002

Ohodnoťte tento článek!