Knižní novinky na Zdraví.Euro.cz

Titulní obrázek

Česko-anglický slovník pro stomatology, Sobottův Atlas anatomie člověka, Poruchy spánku, Paměť a její poruchy, Průduškové astma v dětském věku… To jsou některé z knižních novinek, které si můžete zakoupit výhodně na Zdraví.Euro.cz. Pokud si vyberete jakoukoliv publikaci z knižního e-shopu, zakoupíte ji o 10 procnet levněji než na webu vydavatele…

Na webu Zdraví.Euro.cz máte možnost koupit všechny knihy o 10 procent levněji než na webu vydavatelů. Více – ZDE.

Vedle odborných knih zde najdete také publikace zaměřené na praktickou stránku zdravotnické profese (jazyky pro zdravotníky, právní poradenství apod.). Katalog v současné době obsahuje přes 400 knih od nakladatelství Grada a Maxdorf.

Výběr z titulů knižních novinek:

e-shop literaturyknihy.Zdraví.Euro.cz

Nutriční podpora

Kniha je ucelená publikace zaměřená především na praktické provádění nutriční podpory v lůžkových i ambulantních zařízeních a domácí péči. Kniha je určena sestrám pracujícím na lůžkových odděleních i ambulancích, léčebných i sociálních ústavech, v komunitní péči, poskytovatelům služeb domácí péče, všem zájemcům širší veřejnosti zejména během péče o blízké osoby. Publikace obsahuje konkrétní údaje o vlastním podávání nutriční podpory, v teoretické části autorka vysvětluje podrobněji popsané techniky. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny konkrétními kazuistikami a kontrolními testy. Díky tomuto členění lze v knize pohodlně a rychle nalézt řešení příslušné situace. Čtenář získá přehled o současných možnostech nutriční podpory a díky kazuistikám i bližší a lidštější pohled na danou problematiku. Po prostudování knihy budou čtenáři z řad odborníků i laiků schopni lépe poskytovat nutriční podporu a zajistit dostatečnou výživu pacientům s ohledem na různá onemocnění jednotlivých částí zažívacího traktu i specifické potřeby různých věkových kategorií.

Česko-anglický slovník pro stomatology

ČESKO-ANGLICKÝ stomatologický slovník logicky doplňuje svého anglicko-českého předchůdce. Tato moderní publikace poslouží při překladech českých odborných textů do angličtiny (metody, techniky, nástroje, materiály…), lze ji využít pro komunikaci mezi stomatologickým personálem a anglicky mluvícím nemocným i při odborné komunikaci v zahraničí. Na našem knižním trhu podobná publikace v současnosti chybí. Publikace obsahuje na 3500 hesel a podhesel.

Sobottův Atlas anatomie člověka

– poprvé česky. Překlad již 22. německého vydání s více než 2000 barevnými obrázky vychází ve 2 dílech s přílohou „Tabulky svalů, kloubů a nervů“.Publikace představuje maximum současných potřebných anatomických znalostí, názvosloví vychází z poslední platné mezinárodní anatomické terminologie.Publikace nemůže chybět jak v knihovnách studentů medicíny, tak většiny lékařů různých odborností po celý život.Překladu se skvěle zhostili naši přední odborníci pod vedením prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc.

Oftalmologie

Jedinečná základní učebnice oftalmologie, na jejímž sepsání se podíleli naši přední odborníci. Podobná kniha tohoto rozsahu dosud nebyla na našem trhu vydána. Celobarevná publikace má bohatou obrazovou dokumentaci (na 390 obrázků, z toho 14 perokreseb, mnoho schémat, grafů a 107 tabulek). Součástí knihy je i CD-ROM, na němž naleznete dalších 500 fotografií, celkem tedy na 900 vyobrazení!Kniha má převážně postgraduální charakter („odborná – učebnice“ ). Je určena jako hlavní zdroj pro atestační přípravu, ale lze ji využít také v pregraduální přípravě a potřebné informace v ní najdou i lékaři z jiných oborů.V knize je také kladen důraz na základní morfologická a některá fyziologická data, bez jejichž znalostí není možné pochopit příčiny a léčebné postupy u jednotlivých chorob. V klinických částech kapitol jsou zohledněny nejnovější poznatky z jednotlivých suboborů oftalmologie.

Poruchy spánku

Podrobná, praktická a čtivá monografie věnovaná jedné z rychle se rozvíjejících oblastí klinické medicíny. V souvislosti se spánkem, resp. poruchami spánku a bdění, je v současnosti popsáno několik desítek chorobných stavů či nozologických jednotek. Mnohé jsou dosud širší lékařské veřejnosti neznámé přes jejich závažný zdravotní a sociální dopad.

Paměť a její poruchy

Kniha se obrací k širší odborné veřejnosti a klade si za cíl obsáhnout tématiku paměti a jejích poruch z více úhlů. V úvodní části je podán historický přehled zkoumání paměti od starověkého Řecka až do současnosti spolu s profily výrazných vědeckých a lékařských osobností. Neurovědní okruh s detailním pohledem neurofyziologickým zahrnuje i rozdělení typů paměti s komentářem, aspekty neurofarmakologie a animální modely. Druhý okruh – klinický – je zaměřený na vyšetřování paměti a obrazy častých i vzácnějších poruch paměti. Pozornost je věnována známým případům, jejichž studium přispělo k pokrokům kognitivní neurovědy, rovněž jsou zde uvedeny kazuistiky z vlastního archivu obou autorů. Přiblíženy jsou některé vzácnější klinické syndromy projevující se především postižením paměti (např. korsakovský syndrom nebo tranzitorní globální amnézie) a také neurodegenerativní onemocnění s poruchou paměti, mírná kognitivní porucha a aspekty normálního stárnutí. Samostatnou kapitolou tvoří téma deprese a její vztah k výkonnosti paměťových funkcí. Třetí okruh je zaměřen nejen na vztah paměti a některých onemocnění, ale dokumentuje i přesah do řady dalších oborů. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna relevantními a komentovanými odkazy na základní zdroje a recentní publikace ve vztahu k problematice paměti.

Průduškové astma v dětském věku

Kniha je aktuálním souhrnem současných poznatků o astmatu u dětí a mladistvých. V této věkové skupině se astma již řadu let drží na první příčce pomyslného žebříčku nejčastějších chronických onemocnění. Astma se navíc objevuje v mnoha podobách, a ne vždy je proto jednoduše odhaleno. Opožděná diagnóza nemoci pak vede k odkladu zahájení léčby a tím i k horším výsledkům a vyššímu riziku akutních záchvatů dušnosti i dlouhodobé nemocnosti. Autoři, pracovníci Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty UK, jsou předními českými odborníky v oboru dětských respiračních nemocí a dětské astma je již mnoho let v popředí jejich odborného zájmu. Nezbytné informace zde najdou především lékaři primární péče, mnohé budou jistě užitečné i pro specialisty v oboru respiračních nemocí, alergologie a klinické imunologie.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!