Kochleární implantáty vyžadují očkování proti meningitidě

V roce 2002 zaznamenala firma Advanced Bionics Corporation – jeden z amerických výrobců kochleárních implantátů – případy bakteriální meningitidy v souvislosti se svým výrobkem. Na základě toho započalo sledování, které by určilo incidenci a rizikové faktory…

V roce 2002 zaznamenala firma Advanced Bionics Corporation – jeden z amerických výrobců kochleárních implantátů – případy bakteriální meningitidy v souvislosti se svým výrobkem. Na podkladě tohoto zjištění započalo mnoho státních i městských zdravotnických zařízení sledování, které by určilo incidenci a specifické rizikové faktory této komplikace u 4264 dětí mladších 6 let, kterým byl zaveden kochleární implantát mezi 1.lednem 1997 a 6.srpnem 2002.

U 26 dětí z této skupiny bylo zaznamenáno 29 případů bakteriální meningitidy. Incidence této nemoci, kde vyvolávajícím agens byl Streptococcus pneumoniae, byla 138,2 případů na 100 000 obyvatel a rok (tj. incidence 30krát vyšší než u stejně staré normální populace).

Studiem těchto 26 dětí s bakteriální meningitidou a 200 jiných dětí s kochleárním implantátem bylo zjištěno, že riziko je větší u implantátů s nastavitelnou polohou a u pacientů s malformací vnitřního ucha či prosakováním mozkomíšního moku. Ačkoliv bylo riziko bakteriální meningitidy největší v peroperačním období, pokračovalo pak po celých 6 let sledování.

Prospěch kochleárních implantací je zcela zřejmý, ale riziko vzniku meningitidy není zanedbatelné. Proto zdravotní péče o děti s implantátem zahrnuje taky očkování proti Haemophilus influenzae typ B a očkování pneumokokovou vakcínou.

Lékaři, kteří mají v péči především dětské pacienty s kochleárním implantátem, by měli zkontrolovat, zda u dětí proběhlo požadované očkování, a měli by také velmi pečlivě a rychle přistupovat k léčbě všech horečnatých onemocnění.

Zdroje: Journal Watch 9/2003, www.medscape.com

FDA Public Health Web Notification1: Risk of Bacterial Meningitis in Children with Cochlear Implants

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 4.11.2003

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!