Konec pánevní – vaginální porod nebo císařský řez?

Poloha plodu koncem pánevním se vyskytuje ve 3-4% všech těhotenství v termínu porodu. Práce kanadských vědců analyzovala vliv způsobu vedení porodu na celkový výsledek porodu. Srovnává poporodní stav plodu v poloze koncem pánevním u plánovaného císařského řezu a u vaginálního porodu…

Za nepříznivý perinatologický výsledek je považováno: perinatální úmrtí plodu do 28 dnů po porodu s výjimkou letálních vrozených vad, poporodní trauma plodu zahrnující subdurální hematom, intracerebrální nebo intraventrikulární krvácení, poranění míchy, fraktura lebeční baze, poranění periferních nervů, záchvaty křečí do 24 hodin po porodu, skóre dle Apgarové

Ohodnoťte tento článek!