Konjugované vakcíny proti meningitidě

V současné době byla vyvinuta nová generace očkovacích látek proti meningitidě. Jsou to takzvané konjugované vakcíny, dříve se používaly polysacharidové. Výhodou nové vakcíny je, že zaručí dlouholetou ochranu a nejen na dva až tři roky, jak tomu bylo dříve…

Meningitida je zákeřné onemocnění, protože může způsobit úmrtí během několika hodin. Nejvíce se vyskytuje u dětí do čtyř let a pak u 15až 19letých. V našich podmínkách se vyskytují dva typy meningokoka. Proti typu C je možné nechat se očkovat.

Výskyt této nemoci je sice v České republice poměrně malý, ovšem její nebezpečnost je velmi vysoká. Jedná se totiž o jedno z nejrychleji smrtících onemocnění.

K polovině úmrtí dochází do 24 hodin od vzniku prvních příznaků.

Doba, ve které propukne onemocnění od okamžiku nakažení, takzvaná inkubační doba, může být v tomto případě až osm dní. Onemocnět může každý.

Riziko kolektivních akcí

Původce nemoci, baktérie Neisseria meningitis, se přirozeně vyskytuje v nose či krku u zhruba deseti procent populace. Tito lidé jsou jen nosiči, nemají příznaky nemoci, baktérie jim ani nezpůsobuje vážnější potíže. Není dosud jasné, proč se u někoho vyskytne akutní onemocnění a u jiných nikoliv.

Lékaři zjišťují, že před propuknutím nemoci mnoho později nakažených mělo katar horních cest dýchacích nebo za sebou náročnější fyzickou aktivitu. Mnozí se také zúčastnili kolektivních akcí či pobytu mezi větší skupinou lidí.

Jak souvisí větší kolektiv s nákazou? Zjednodušeně řečeno – pokud se ve větší skupině lidí sejde několik nosičů, zhruba dvacet procent, baktérie se posílí a nemoc může propuknout. To je zřejmě také jedním z důvodů, proč se nemoc vyskytuje velmi často ve věkové skupině od 15do 19 let. Vysoký výskyt je také u malých dětí zhruba do čtyř let, u dospělých jen zřídka.

Odborníci rozlišují tři formy „meningokoka“. Prvním je takzvaná meningokoková sepse, kdy se baktérie masívně vyskytuje v krvi. Tento stav je nejzávažnější. Vyskytuje se zhruba u čtvrtiny pacientů. Na následky umírá asi dvacet pět procent.

Druhým a nejčastějším typem je smíšená forma – sepse a zánětu mozkových blan. Tvoří asi polovinu onemocnění. Potížím podléhá zhruba pět procent nemocných.

Třetí formou je meningokoková meningitida, která se projevuje jako zánět mozkových blan. Postihuje čtvrtinu nemocných, rozvíjí se pomaleji a umírají na ni asi dvě procenta nakažených.

Nakazit se může každý

Na světě existuje několik druhů této baktérie. Typ A se vyskytuje především v Africe, v Česku pouze vzácně (jeden případ za dva roky). Skupina B tvoří od roku 2000 polovinu případů vyskytujících se v Česku.

Způsobuje onemocnění nejčastěji mezi malými dětmi Skupina C, která je považována za nejvíce ohrožující, převažovala v České republice do roku 2000. Postihuje starší děti a adolescenty.

MENINGITIDA V ČESKÉ REPUBLICE
Situace v České republice se co do výskytu i typů meningokoka příliš neliší od ostatních evropských zemí. Statistiky Státního zdravotního ústavu uvádějí, že v Česku v roce 2001onemocnělo 108 osob, z nichž 13 zemřelo. O rok později se vyskytlo 120 případů, nemoci podlehlo 20 lidí.

Vzhledem k tomu, že se nakazit může každý a stále není jasné, proč u někoho nemoc vypukne, doporučují odborníci očkování. To je možné proti meningokokovému onemocnění typu C.

Nové vakcíny

V současné době byla vyvinuta nová generace očkovacích látek. Jsou to takzvané konjugované vakcíny, dříve se používaly polysacharidové. Výhodou nové vakcíny je, že zaručí dlouholetou ochranu a nejen na dva až tři roky, jak tomu bylo dříve.

Očkovat je dnes možné již děti od dvou měsíců. U dětí starších jednoho roku, u dospívajících i dospělých postačí na vytvoření ochranných protilátek pouze jedna dávka konjugované vakcíny.

Cena očkovací látky je přibližně 700 korun. Připlácí se ještě za aplikaci injekce. Toto očkování není zahrnuto mezi povinné, ale je možné si jej vyžádat u pediatrů, praktických lékařů nebo pracovníků očkovacích center zdravotních ústavů. Proti typu B nebyla dosud očkovací látka vyvinuta.

Podobá se chřipce

Onemocnění je těžké zjistit již při prvních příznacích. Jsou totiž podobné nachlazení. Přidává se také vysoká teplota, únava, bolest v krku či bolest svalů. Po těchto příznacích může následovat ospalost, zmatenost, někdy i poruchy vědomí.

Při zánětu mozkových blan nemocnému příliš nepomáhají léky na snižování horečky, může také často zvracet. Mozkové pleny začínají být překrvené, otékají. To způsobuje velkou bolest.

V případě meningokokové sepse se navíc zpravidla objevují na kůži červené skvrny, které se rychle rozšiřují.

Protože se baktérie šíří krevním oběhem do ostatních částí těla, mohou být zánětem postiženy i další orgány, jako jsou například oči, srdce, plíce, ledviny, játra. Jelikož může takto způsobit vážná poškození, lékaři mluví o invazivním meningokokovém onemocnění.

Jak se bude nemoc vyvíjet, nelze předem odhadnout. V kritickém stavu a v boji o přežití se může člověk ocitnout během několika hodin. Pak je důležitá doslova každá minuta. Ale i když se nemocný dostane z velmi kritického stavu, mívá často vážné následky.

Může dojít k zastavení psychického nebo motorického vývoje, k oslepnutí, vzniku epilepsie nebo dokonce k amputaci končetin.

Pojišťovny přispívající na očkování proti meningokokovému onemocnění typu C
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) přispívá svým pojištěncům ve věku od 15 do 19 let ve výši 700 korun.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) poskytuje v rámci zdravotně preventivního programu svým pojištěncům ve věku od 15 do 19 let příspěvek 500 korun.

PAVLA SKUROVCOVÁ, Hospodářské noviny, 30.10.2003

Ohodnoťte tento článek!