Léčba rakoviny: vždy je lepší naděje než oznámit konec

„V současnosti zavádíme dvě nové studie, týkající se karcinomu prsu. V první zkoušíme kombinaci léků pro ženy, které dosud nebyly léčeny chemoterapií a jejichž onemocnění vyžaduje zajišťovací léčbu, při níž zkoušíme nový způsob imunoterapie…

Brno – Zatímco v posledních měsících může laik lehce nabýt dojmu, že jediným lékem na rakovinu může být pouze devitalizace, onkologové celého světa dál pokračují v neutuchajícím boji se zákeřnou chorobu rovněž jiným způsoby. Nové léčebné postupy se zkoušejí také v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Na podrobnosti kolem klinických studií jsme se zeptali ředitele ústavu Rostislava Vyzuly.

– Do kolika klinických studií je ústav zapojen?

Odborníci MOÚ se v současnosti podílejí zhruba na třiceti klinických studiích, týkajících se nejrůznějších onkologických onemocnění a nabízejících poslední novinky v léčbě. Jedná se o studie na celosvětové i evropské úrovni, což je současně důkaz toho, že naše léčebné postupy jsou srovnatelné se zahraničím, s vyspělými zdravotnickými systémy.

– Lékaři tvoří jen jednu stránku mince. Tou druhou jsou vážně nemocní pacienti. Jaký mají “ zkoušky na lidech“ přínos pro ně samotné?

Pro pacienta je začlenění do některé ze studií vždycky výhodné. Ne snad proto, že léčba by byla vždycky nejlepší. Od toho se testy provádějí, aby teprve určily, zda bude účinnější nový trend nebo už zavedený postup. Ale nemocní jsou daleko pečlivě sledováni, častěji chodí na kontroly a vytváří se užší kontakt mezi nimi a zdravotnickým personálem.

– Jak se uskutečňuje výběr nemocných?

Každý pacient, který by se svým onemocněním mohl být do některé studie zařazen, je se vším obšírně seznámen. Nikdo na něj nečiní žádný nátlak. Pokud se rozhodne kladně, kdykoliv může později podle vlastní úvahy ze studie odstoupit, aniž by se to odrazilo na jeho standardní léčbě nebo přístupu lékařů k němu.

– Můžete některé ze studií více přiblížit?

V současnosti zavádíme dvě nové studie, týkající se karcinomu prsu. V první zkoušíme kombinaci léků pro ženy, které dosud nebyly léčeny chemoterapií a jejichž onemocnění vyžaduje zajišťovací léčbu, při níž zkoušíme nový způsob imunoterapie. Celosvětově je do této studie zapojeno několik set nemocných, v našem ústavu jde zhruba o deset až patnáct žen.

– A ta druhá studie?

Druhá studie testuje léky pro pacientky v pokročilé fázi karcinomu prsu, u nichž už selhala předchozí léčba. Při této studii se používá francouzský lék, který je u nás zaregistrován, ale není kategorizován, takže se může dovážet jen na mimořádné povolení. Tuto léčbu bychom rádi nabídli deseti pacientkám.

– Co když se nová léčba ukáže jako neúčinná?

Postup je obvykle stejný. Pokud se po dvou až třech měsících objeví pokrok při léčbě, pokračuje se dál. Když není odezva adekvátní, léčba se změní. Každý nový způsob ale vítáme. Vždycky je příjemnější předstoupit před nemocného alespoň s nějakou nadějí než mu oznamovat, že není šance. I sebemenší možnost je proto v tom našem těžkém oboru povzbuzením.

Jiřina Veselá, Olomoucký den, 14.6.2002

Ohodnoťte tento článek!