Léčebně preventivní péče o HIV pacienty

…Každý v naší republice má možnost léčit se podle nejnovějších světových poznatků. V celé ČR jsou jednotné terapeutické postupy a pacient v kterémkoliv AIDS centru má stejné terapeutické možnosti jako v centru pražském. Všichni pracovníci těchto center se pravidelně scházejí…

V ČR je léčebné preventivní péče o HIV/AIDS pacienty soustředěna do šesti regionálních AIDS center (Brno, Ostrava, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň a Ústí nad Labem), která jsou součástí krajských infekčních klinik či infekčních oddělení. „Regionální AIDS centra jsou metodicky řízena AIDS centrem FN Bulovka v Praze 8. Zde je dispenzarizováno téměř 80 procent všech HIV pozitivních osob v České republice,“ uvedla doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., z AIDS centra FN Bulovka. Specializovaná centra musí mít vysoce odborně vzdělaný a vyškolený personál nejen lékařský, ale i středně zdravotnický, musí mít dobré laboratorní zázemí a náležité ekonomické zabezpečení.

Jak dále informovala, je léčebná a preventivní péče poskytována pacientům především v ambulantní složce centra, na níž úzce navazuje denní stacionář a dále vlastní lůžkové oddělení. Specifikou AIDS centra Bulovka je kompletní dispenzární péče o HIV pozitivní gravidní ženy, a to jak po stránce gynekologické, tak i po stránce HIV infekce.

Dispenzarizace v centrech je na bázi dobrovolnosti, ale podle současného zákona platného od l. ledna letošního roku, je každý HIV pozitivní občan povinen být pod dohledem lékaře a léčit se. Pokud chce být pacient dispenzarizován na jiném pracovišti než v některém z AIDS center, je jeho povinností oznámit ošetřujícímu lékaři svoje HIV pozitivum.

Každý v naší republice má možnost léčit se podle nejnovějších světových poznatků. V celé ČR jsou jednotné terapeutické postupy a pacient v kterémkoliv AIDS centru má stejné terapeutické možnosti jako v centru pražském. Všichni pracovníci těchto center se pravidelně scházejí a na základě nejnovějších postupů pak sestavují závazné léčebné a profylaktické plány.

Základem léčby v současné době je tzv. HAART, která spočívá v kombinaci léků z jednotlivých skupin antiretrovirotik a příznivě tak ovlivňuje průběh HIV infekce.

Antiretrovirová terapie patří do rukou odborníka, sestavení terapeutického režimu je velmi individuální a řídí se řadou klinických i laboratorních ukazatelů. Nutností je především dobrá spolupráce s pacientem a jeho ochota léčit se a dodržovat velmi složitý a náročný režim.

Antiretrovirová terapie má i svá velmi podstatná úskalí. Důležitým faktorem je i vysoká cena těchto léků. Pro 90 procent. HIV infikovaných lidí ve světě je z těchto důvodů HAART nedostupná.

„Bohužel, v současné době ještě nedovedeme virus z organizmu eliminovat. Antiretrovirové léky mají řadu závažných nežádoucích účinků. Začínají se objevovat rezistentní varianty viru. Složité dávkování a nutnost

dietních a režimových opatření vede často k nedodržení léčebného režimu pacientem a následně i k selhání terapie. Východiskem z této situace je postupné zavádění nových antiretrovirových přípravků, které svojí účinností, menším výskytem nežádoucích vedlejších účinků a dobrou adherenci rozšíří již dostupné terapeutické spektrum. AIDS centrum Bulovka bylo opakovaně zařazeno do těchto klinických studil a v současné době zkoušíme i nový léčivý přípravek Kalektra,“ uvedla doc. Staňková. I přes uvedené problémy a nedostatky je podle ní HAART bezesporu největším terapeutickým úspěchem současné doby. Mnoho infikovaných lidí, kteří by dříve těžce onemocněli a zemřeli, žijí dnes dále a často zcela kvalitním a plnohodnotným životem. “ Všichni jistě pevně doufáme, že optimistická vize kauzálního léku se jednou stane skutečností, „dodala. doc. Staňková.

Alena Vabererová, Večerník Praha, 24.04.2001

Ohodnoťte tento článek!