Lékaři oběťmi katalogových podvodů

počítač, stetoskop

Lékaři se čím dál častěji stávají oběťmi podvodných katalogových společností. Možná se i vám dostal do rukou formulář vyzývající k bezplatné aktualizaci či doplnění údajů v neznámém registru lékařů. Pak jistě uvítáte následující informace.

Pokud si takový formulář přečtete pozorně, zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o placenou službu, za kterou si podvodná katalogová společnost hodlá účtovat nemalý registrační poplatek, a to i v řádech desetitisíců korun.

Jedná se o typický příklad tzv. katalogového podvodu. Takové případy už vzbudily pozornost v Evropském parlamentu i České lékařské komoře.

Nevypověditelná smlouva

Zkušenosti řady klientů, kteří se na nás již v této věci obrátili, se v mnoha ohledech shodují. Katalogové podvody mají svůj původ nejčastěji v Portugalsku; provozovatel katalogu z vlastní iniciativy sbírá veřejně dostupné informace o lékařích z různých evropských zemí včetně České republiky a bez jejich vědomí je zveřejňuje v katalogu na svých stránkách.

Následně jednotlivým lékařům faxem zasílá anglicky psané formuláře s logem Aeskulapa, v nichž jsou již předvyplněny tyto veřejně dostupné údaje každé „oběti“. Vše nasvědčuje tomu, že jde o bezplatnou aktualizaci již dříve poskytnutých údajů – až na odstavec psaný malým písmem, který se schovává na samotném konci stránky.

Z něj vyplývá, že odesláním formuláře lékař uzavírá smlouvu s několikaletou platností.

Za každý rok registrace v katalogu přitom jeho provozovateli náleží částka přes tisíc euro. Navíc má celá smlouva podléhat portugalskému právu. Smlouvu, kterou lékař takto uzavře, přitom podle jejího znění není možné vypovědět.

Mnoho poškozených tak na vymáhání svého nároku raději rezignuje.

Štěstí přeje pozorným

Nelze než apelovat, abyste si pozorně přečetli každou nabídku, kterou obdržíte, a neakceptovali ji, pokud nemáte naprosto jasno o jejích podmínkách. Pověst společnosti, která vám nabídku poslala, si můžete ověřit pomocí internetu. I když třeba firma na žádné černé listině nefiguruje, nepodceňujte význam klauzulí psaných malým písmem a dobře si nastudujte, k čemu všemu se svým podpisem zavážete. Štěstí totiž v tomto případě přeje především pozorným.

Boj zdaleka není prohraný

Pokud jste již podvodný formulářpodepsali, není ještě vše ztraceno. Právo na ochranu proti nekalosoutěžním klauzulím včetně zákazu klamavých a zneužívajících klauzulí platí v Portugalsku podobně jako v České republice a z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že boj proti těmto nekalým praktikám není ani zdaleka prohraný.

Nebojte se proto proti podvodníkům postupovat právní cestou a v případě potřeby vyhledejte pomoc advokáta se zkušenostmi v této oblasti.

Mgr. Tomáš Matějovský, JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!